Choose your region
Kontakt · Languages: NO | EN
Menu

Reduksjonsfaktor m.h.t. tillatt trykk for PE rørdeler

For segmentsveiste rørdeler for trykkrør av polyetylen (PE) skal det i en del tilfeller benyttes en reduksjonsfaktor med hensyn på tillatt trykk. Dette er en av bestemmelsene i revidert produktstandard NS-EN 12201-3:2011. For segmentsveiste bend produsert av Pipelife Norge AS er det ingen reduksjonsfaktor.


Det er IKKE innført reduksjonsfaktor for sprøytestøpte trykkrørsdeler – for eksempel elektromuffedeler, sprøytestøpte bend, sprøytestøpte T-rør osv.


Forholdet gjelder kun rørdeler sammensveist av rørbiter (segmentsveiste rørdeler) – ikke sprøytestøpte rørdeler. For bend kan man imidlertid redusere eller fjerne reduksjonsfaktoren hvis definerte tester utføres og gitte krav tilfredsstilles. Pipelife Norge AS har gjennomført de nødvendige tester av segmentsveiste bend med kuttvinkel på inntil 15º på segmentene og har derfor ingen reduksjonsfaktor for segmentsveiste bend. Testene er utført hos en uavhengig, ekstern testinstitusjon.

 

Dette gjelder for Pipelife Norge AS sine segmentsveiste rørdeler:

Se oversikt/tabell til høyre.

 

Hvis trykket er høyere enn tillatt for T-røret kan en løsning være å benytte T-rør med en lavere SDR-verdi  - som med reduksjonsfaktor 0,6 tilfredsstiller kravet til trykklasse. Disse må i så fall skjøtes med elektromuffe, krage og flens eller med overganger mellom SDR-klassene.

Vi kan også levere spesielle T-rør og 45˚ grenrør som er maskinert og derfor ikke har noen reduksjonsfaktor.


reduksjonsfaktor
Dette gjelder for Pipelife Norge AS sine segmentsveiste rørdeler.