FØRST UTE MED EPD PÅ RØR

Satser på miljøvennlig næringsvirksomhet

Pipelife Norge ser det som en viktig oppgave å bidra til en mer miljøvennlig næringsvirksomhet. Våre produkter dekker reelle behov, som rør til forsyning av rent drikkevann, oppsamling og transport av avløpsvann, transport av gass, og beskyttelse av kabler og elektriske installasjoner. Vi satser på produkter med høy kvalitet og lang levetid, samt mest mulig miljøvennlige produksjonsprosesser.

Et viktig ledd er forbruk- og avfallsreduksjon, samt reduksjon av transportutslipp. Vi har siden 2010 arbeidet med å styrke vår videre miljøsatsing, dette gjennom å etablere et klimaregnskap iht. GHG-protokollen. Vår årlige miljørapport blir publisert på våre websider. Pipelife er den første rørprodusenten i Norge som har startet med å utarbeide EPD på ulike rør i 2018. EPD står for Environmental Product Declaration.

Foreløpig har vi EPD på flere produktgrupper. En EPD er en miljødeklarasjon som forteller noe om utslipp til et spesifikt produkt fra vugge til vugge sett i et livssyklusperspektiv. Vi arbeider med å utvikle EPD på flere produktgrupper.Det kan forklares slik: En miljødeklarasjon er et kortfattet dokument som oppsummerer miljøprofilen til en komponent, et ferdig produkt, eller en tjeneste på en standardisert og objektiv måte. Forkortelsen EPD brukes både i norsk og internasjonal sammenheng. EPD står for Environmental Product Declaration.

En EPD vil virkelig bli verdifull når den kan inngå i en større sammenheng. Etterspørselen etter totale klimaregnskap for bygg eller infrastruktur vil øke fremover. Når miljødata/EPD på alle produkter benyttet i et bygg eller infrastrukturprosjekt blir sett i en helhet, vil det gi et godt bilde på hele prosjektets miljøavtrykk. Det vil også gjøre det enklere å sammenligne materialer og produkter opp mot hverandre fra et miljøperspektiv.

Norsk natur

Katalog

Her finner du måldata, illustrasjoner og artikkelnummer.

Produktkatalog