Herobilde-VMT01-open
Šuliniai ir šulinėliai

Sammen trygger vi våre viktigste ressurser.

Vann- og miljøteknikk

Vann- og miljøteknikk (VA)

Rørledningsnettene for vann, spillvann og overvann er kritiske for samfunnet. En svikt blir fort merkbar. Vi greier oss ikke lenge uten rent vann. Og vann på ville veier blir fort kostbart, om det er et vannledningsbrudd i gata eller avløpsrør eller stikkrenner som ikke tar unna.

Vi i Pipelife er stolte av løsningene våre. Våre rørprodukter er hardføre og av høy kvalitet og bidrar til en tryggere hverdag for alle. Plastrørsystemer har størst markedsandel – og det er slett ingen ulempe i noen sammenheng at de er produserte i Norge av folk som vet hva som forventes.

Produkter og løsninger

PVC trykkrør gul hette vanndråper

PVC trykkrør

Trykkrør benyttes der røret normalt går fullt med væske og vanligvis med et overtrykk - eller der belastningen på røret fra jord og/eller trafikk er veldig store. 

PE trykkrør

PE trykkrør for små og store utfordringen innen VA-sektoren. Pipelife produserer PE trykkrør ved fabrikken på Stathelle. Produksjon av PE-rør har vi holdt på med siden 1952. Mange rør fra pionerfasen er fremdeles i drift den dag i dag.

Grunnavløpsrør produksjon PVC

Grunnavløpsrør

Rørsystem for transport av spillvann.Dette er ledninger som normalt skal være delvis fylte og hvor væsketransporten foregår ved selvfall. Den rødbrune fargen skiller rørene fra andre rørsystemer og hindrer feilkoblinger.

Overvannsrør

Klimaendringer gir utfordringer for overvannssystemene. Vannet bør størst mulig grad håndteres lokalt. Med robuste rørsytemer vil det fortsatt være stort behov for. Våre rør, rørdeler og kummer tilfredsstiller de strenge kravene som må til for å tilfredstille framtidas økte behov.

Drensrør

Drensrør

Pipelifes rørsystemer for drenering forhindrer vannskader på bygninger, øker effektiviteten i landbruket og trygger kritisk infrastruktur. Det handler om å kontrollere grunnvannsstrømmene slik at underjordisk vann ikke ødlegger for oss.

Avløpskummer

Kummer sikrer tilgang til rørledningene. Vi har et stort utvalg av kummer for avløpssystemene - fra de minste stake-/spylegrenene til store nedstigningskummer.

Sandfangkummer

Velfungerende sandfang hindrer at sand og slam gir problemer i rørledningene. De fanger også en stor del av forurensingene fra veitrafikken. Vi leverer alt, fra små husdrenskummer for eneboliger til digre, liggende sandfang for de riktig store vannmengdene.

Raineo system - single house

Overvannshåndtering

Stormbox II er Pipelife sitt konsept for lokal overvannshåndtering med fordrøyning og/eller infiltrasjon med hjelp av et lukket, underjordisk magasin av rør eller kassetter.

 


Sveisetjenester

klargjøring PE sveis med mann i rør
klargjøring PE sveis med mann i rør

Rørhåndboka til Pipelife gir deg spesifikk VMT kunnskap. Teknisk informasjon i tilknytning til plastrørsystemer.

Transportation, Connected, Energy and Power Concept

Pipelife Norge har valgt ut fire bærekraftsmål som vi ønsker å ha et ekstra fokus på

FN bærekraftsmål

Nyheter og Referanser

INSTALLASJON AV STORMBOX II I OSLO SENTRUM

Pipelife var med på installasjon av fordrøyningsmagasin midt i Oslo sentrum. Stormboxmagasiner blir installert for å håndtere lokalt overvann og hindre oversvømmelser på et utilstrekkelig rørledningsnett.

VA prosjekt i Oslo
NO_gardermoen NO_fastpunkt NO_isovarm NO_preisolert NO_flyplass

Pipelife leverer Isovarmrør og deler til prosjektet «Utvidelse Non-Schengen Øst» (UNSØ)

Pipelife Horizon major

Vil revolusjonere Kommune-Norge med smarte rørsystemer

Referansehistorie Robustline 3

Fornyelse av vannledning for Trondheim kommune

Pragma Infra rör, Hofstad

Pragma Infra rør til Hofstad næringspark / E6 Melhus - Kvål


Videoer

Pragma Infra
Montering Polva og Pragma sadel video
Hvordan utføre en elektrosveis for PE rør video
Sikker lasting og lossing video

Andre produkter og løsninger

Sewage

VVS

Electro

Elektro

Cable Protection

Kabelvern

Product

Smart Water Service

Long Lenght

LLLD


Special Services

Pipelife Academy

3D/BIM

Det er en stor fordel å prosjektere med riktige tegninger. Pipelifes produkttegninger, både i 2D og 3D, er tilgjengelig i de viktigste applikasjonene som benyttes i Norge.

sveisetjenester

Har du utfordringer som gjør at du trenger en spesiallaget løsning. Vi lager spesialdeler for både VVS, VMT og preisolerte rørsystemer.

Beregninger

Dette programmet er et supplement til Pipelifes øvrige brosjyrer, kataloger og innhold på hjemmesiden.

Katalog

Katalogen omfatter både VA, VVS, og kabel/el. Her finner du måldata, illustrasjoner og artikkelnummer. 


Kontakt oss

Har du hendvendelser eller spørsmål til oss? Ta kontakt med oss her.

Get in Touch

Katalog

Her finner du måldata, illustrasjoner og artikkelnummer.

Produktkatalog