Pipelife leverer Isovarmrør og deler til prosjektet «Utvidelse Non-Schengen Øst» (UNSØ)

De siste årene har trafikken på Oslo lufthavn til og fra land utenfor Schengen vist en større vekst enn trafikk innenfor. Veidekkes oppdrag for Avinor er starten på prosjektet «Utvidelse Non-Schengen Øst» (UNSØ), som også innebærer en betydelig utvidelse av terminalbygget. Pipelife har vært med og levert til prosjektet siden oppstarten i 2017. Første del med det tette bygget skal stå ferdig nå i sommer.

For å møte veksten på reiser utenfor Schengen-området skal Avinor bygge ut området etter passkontrollen på Oslo lufthavn. Utbyggingen vil gi et nytt tilbygg på 30 000 kvadratmeter på østenden av dagens terminal som vil gi en dobling av passasjerarealene, nye gater og flyoppstillings-plasser tilpasset større fly og nye kommersielle områder.

Tom Myrbråten er VA formann i Veidekke og har ansvaret for VA prosjekteringen. Pipelife leverer både kompetanse og mange ulike typer rør og deler til prosjektet. Han samarbeider tett med Vigdis Berg og Lars Andresen fra Pipelife. Skreddersydde løsninger og god oppfølging gjør at leveringen har gått smidig for seg.

- Det er krevende å bygge nye flyoppstillingsplasser. Fastpunkt til flyoppstillingsplassene krever et stort nettverk av både vann-, kabel- og lufterør. 9 nye flyoppstillingsplasser er prosjektert. Vi er svært avhengig av presisjon på levering og god kompetanse i prosjekteringsfasen. Vi er meget fornøyd med oppfølgingen vi får fra Pipelife, forteller Myrbråten.

FAKTA:

  • Det nye Non Schengen bygget er 140 meter langt
  • Ni nye flyoppstillingsplasser med fastpunkt
  • Betongdekke med stort nett av rør

Isovarm rør og deler (samt Isoterm rør) er benyttet til følgende fagområder:
Klordosert vann, drikkevann, spillvann, pumpeledning spillvann, luft, snøsmelting, varme/kjøl, forbruksvann og brannvann.

Grossist: Brødrene Dahl

Pr. d.d. er deler av videre utvikling av prosjektet utsatt.
(pga. omstendigheter omkring covid-19)

Katalog

Her finner du måldata, illustrasjoner og artikkelnummer.

Produktkatalog