Covers and Grates

Always part of your life

Norsk produksjon

Norges største produsent av plastrørsystemer. for vann, avløp og elektro

Bygg

Under byggverkene våre finner vi et fascinerende nettverk av skjulte, men livsviktige rør som dekker våre behov og bidrar til en komfortabel og trygg hverdag for oss alle. 

Infrastruktur

Underjordisk infrastruktur er hovedledningen i samfunnet vårt. Den holder hjulene i vår moderne verden i gang og verner om vårt levesett ved å føre drikkevann, avløpsvann, overvann, gass, olje og kabler rundt omkring.

Surnadal - Hovedkontor Pipelife Norge

Om oss

Pipelife Norge er Norges største produsent og leverandør av rørsystem i plast. Bedriften er en del av Pipelife-konsernet som er blant Europas ledende produsenter av plastrør og tilhørende deler. Våre rør benyttes til vann, avløp, kabelbeskyttelse og elektriske husinstallasjoner.


Folk over hele kloden stoler på Pipelife

Pipelife er en ledende leverandør av rørsystemløsninger for infrastruktur, bygninger og landbruk. Basert i 26 land, gir vi lokalsamfunn rundt om i verden trygg, sunn og bekymringsfri levevei for nåværende og kommende generasjoner.

Pipelife Locations Map

Nyheter og Referanser

Sigmund Aandstad i fabrikk

Vi fornyer vår profil og logo i en storstilt rebranding av Pipelife Norge

Fastpunkt Gardermoen

Pipelife leverer Isovarmrør og deler til prosjektet Utvidelse Non-Schengen Øst

Pipelife Horizon major

Vil revolusjonere Kommune-Norge med smarte rørsystemer

Referansehistorie Robustline 3

Fornyelse av vannledning for Trondheim kommune

Produktkatalog

Katalogen omfatter både VA, VVS, og kabel/el. Her finner du måldata, illustrasjoner og artikkelnummer.

Produktkatalog

Ta kontakt med teamet vårt

Velg hvilken vei du vil komme i kontakt med oss. Vi kontakter deg så snart som mulig.

Ring tilbake

Ring tilbake-tjenesten
Vi tar kontakt med deg på telefon
E-posttjeneste
Vi kommer i kontakt med deg på e-post