Om Pipelife

Historien

Historien starter egentlig allerede i 1917 - da det ble startet produksjon av kobber-rør i Porsgrunn - i fabrikken som er forløperen til Stathelle-fabrikken. Men mye vann har rent i havet siden og produksjonsenheten har flyttet til Stathelle, den produserer rør i nye materialer og den har skiftet eier flere ganger.

barn

Pipelife støtter

Pipelife Norge bruker midler på sponsing av lokale lag og aktiviteter i lokalsamfunnet rundt Surnadal og Stathelle. For oss er det viktig å vise at vi tar et aktivt samfunnsansvar, og at vi gir noe tilbake. Samtidig som vi får god logo-profilering er vi med på å skape positive ringvirkninger lokalt.

Jente drikker

Bærekraftig industri

Overordnet mål for Pipelife Norge AS er å sikre en bærekraftig industriell aktivitet i Norge

Kvalitet

Utvikling & kvalitet

For Pipelife Norge AS er kvalitet i samtlige ledd en forutsetning. Kontinuerlig forbedring er ikke bare et begrep, men en arbeidsmetode for oss i alle avdelinger. FoU-avdelingen arbeider daglig med å forbedre eksisterende, samt utvikle nye produkter tilpasset våre kunders behov.

Innkjøp

Vår virksomhet er avhengig av gode og stabile leveranser fra både små og store leverandørbedrifter. Vi benytter leverandører som driver sin virksomhet i samsvar med våre verdier og våre standarder for HMS, etikk og samfunnsansvar. Pipelife Norges krav til gjennomføring av innkjøp er nedfelt i en innkjøpspolicy.

footprint shape in the 3d forest

Carbon Footprint

Pipelife Norge AS har ført miljøregnskap for fabrikkene i Surnadal og Stathelle siden 2010 og fabrikken på Ringebu ble inkludert i forbindelse med overtagelsen i 2018. Vi ønsker at våre kunder og brukere får mulighet til å se hvordan vi jobber for et lavere karbonfotavtrykk. Vi står ikke stille, men beveger oss oppover i den grønne trappen. Nye miljøtiltak kommer på planen hvert år og vi har fått våre første EPDer.

Katalog

Her finner du måldata, illustrasjoner og artikkelnummer.

Produktkatalog