VMT

Grunnavløpsrør

Grunnavløpsrørsystemer er rørsystemer for transport av spillvann. Dette er ledninger som normalt skal være delvis fylte og hvor væsketransporten foregår ved selvfall. Spillvannsrør, -kummer og -rørdeler er rødbrune. Fargekoder skiller rørsystemene fra hverandre og forhindrer feilkoblinger.

Pipelife leverer bare én stivhetsklasse: SN 8. Det finnes lavere klasser, men det stiller større krav til utførelse. I den grad det er behov for rør med høyere ringstivhet benyttes trykkrør – for eksempel PVC SDR 21 (SN 32) eller PE 100 SDR 11 (SN 83).

Alle grunnavløpsrør leveres i seks meter lengder med muffe og tetningsring.

DIMENSJONSSPEKTRE:

 • PVC grunnavløpsrør SN 8: 110 mm - 400 mm
 • PP grunnavløpsrør SN 8: 110 mm - 400 mm
 • Pragma® grunnavløpsrør SN 8: 110 mm - 630 mm

PVC grunnavløpsrør benyttes mest. Styrken, bestandigheten og konkurransekraften i PVC gjør røret til et førstevalg. Rør av PP tåler lave og høye temperaturer bedre. Rødbrun Pragma er først og fremst et rørsystem for de store spillvannsmengdene.

Greie metoder for senere påkoblinger er en forutsetning for et rørsystem. Til grunnavløpsrør anbefales Polva eller Pragma sadel. På nyanlegg bør det brukes grenrør.

 

Se Pipelife produktkatalog for komplett oversikt over grunnavløpsrør.

Rørhåndboka til Pipelife gir deg spesifikk VMT kunnskap. Teknisk informasjon i tilknytning til plastrørsystemer.

Transportation, Connected, Energy and Power Concept

Påkoblinger til avløpsrør

Pipelife leverer sadelløsninger for de fleste typer avløpsrør. Med Polva eller Pragma sadel oppnår du:

 • minimalt med oppgraving
 • ingen nye svanker
 • et minst like sterkt plastrør
 • tetthet

Polva sadel

Polva sadel benyttes både for plastrør og betongrør (se tabell). I plastrøret skal sadelen monteres helt inn i røret for at den skal sitte fast. På betongrøret sitter sadelen fast pga friksjonen mellom den komprimerte gummipakningen og betongen. I tykkveggede plastrør - som for eksempel PE trykkrør - kan sadlene forankres til plastrøret med skruer e.l.

NRF-nr Dimensjoner (plastrør) mm Hulldiameter plastrør mm Dimensjoner betongrør mm Hulldiameter betongrør mm
236 25 06 200x125 133 150 135
236 25 07 250x125 133 200, 225 (9'') 135
236 25 08 250x160 168 200, 225 (9'') 171
236 25 13 315x125 133 250 135
236 25 14 315x160 168 250 171
236 25 21 400x160 168 300, 380 171
236 25 25 500x160 168 400 171

Polva sadel

Polva rett benyttes i betongrør fra og med 400 mm og betongkummer, og fungerer på samme måte som sadelen, men har en annen, universell utforming.

NRF-nr Dimensjoner mm Hulldiameter mm
236 25 39 125 130
236 25 42 160 165

Pragma sadel

Pragma sadel benyttes i Pragma og DVO-OD rør. Den har et lengre innstikk tilpasset de tykkveggede/dobbeltveggede rørene. For å se foskjell på sadlene har Pragma sadel rødbrun muffe, mens Polva sadel er helt grå.

NRF-nr Dimensjoner mm Hulldiameter mm
308 10 03 250x160 168
308 10 05 315x160 168
308 10 06 400x160 168
308 10 07 500x160 168
308 10 08 630x160 168

Nøkler

Sadlene over skrus fast for hånd, men for å ta de siste nødvendige omdreiningene trengs nøkkel. Tommelfingerregelene er at gjengene skal være i flukt med overkant mutter når den er ferdig montert. Ikke stram for mye.

NRF-nr Dimensjoner mm
236 25 46 125
236 25 47 160

200 mm Pragma sadel

Ofte er det behov for påkobling av store sandfang med 200 mm til hovedledning. Vi har også tatt frem en sadel for dette som skal være tett. Denne sadelen bør festes til hovedledningen med strammebånd. Dimensjonen på hovedledningen bør minst være 400 mm.

NRF-nr Dimensjon mm Hulldiameter mm
308 10 04 400-630x200 226

Gjennomføringspakninger

Der det ønskes en enkel løsning uten krav til tetthet, kan man bruke en gjennomføringspakning med en kort rørbit med muffe for å unngå at røret stikker for langt inn i røret. Denne pakningen benyttes også for å lage inn- og utløp i sandfangkummer av plast.

NRF-nr Dimensjon mm Hulldiameter mm
335 84 73 110 121
335 84 75 160 177
335 84 77 200 210

Hullbor

Til plastrør benyttes hardmetallborer. De fleste bormaskiner vil klare å dra boret. Vær forsiktig - spesielt ved tykkveggede rør i myke plaster som har lett for å klemme når friksjonen gjør materialet varmere. Til betongrør benyttes diamanttenner i boret. Da er det viktig å ikke bruke slagbormaskin som vil knuse tennene. Det er et fåtall bormaskiner som egner seg til denne tunge jobben. Maskiner med stor kraft ved få omdreininger pr minutt må benyttes.

NRF-nr Hulldiameter mm Rørmateriale For bruk ved......
236 25 64 121 Plast 110 mm gjennomføringspakning
236 25 54 130 Betong 125 mm Polva rett
236 25 51 133 Plast 125 mm Polva sadel
236 25 56 135 Betong 125 mm Polva sadel
236 25 58 165 Betong 160 mm Polva rett
236 25 52 168 Plast 160 mm Polva og Pragma sadel
236 25 57 171 Betong 160 mm Polva sadel
236 25 63 177 Plast 160 mm gjennomføringspakning
236 25 65 210 Plast 200 mm gjennomføringspakning
236 25 62 226 Plast 200 mm Pragma sadel

Monteringsanvisning Polva og Pragma sadel

Bruk av Polva og Pragma sadel har mange fordeler. Men forutsetningen er riktig montasje.

Blottlegg minst mulig av røret

Grav deg ned på røret og blottlegg det arealet som er nødvendig. Sørg for at mest mulig av sidestøtten blir liggende urørt.

Forbor styrehull

Hullsaga har styretapp. Derfor må det forbores et styrehull med 14 mm bor.

Bor hull med hullsag

 • Sikre deg at du har riktig hullsag og bor i vei.
 • Vær fosiktig: Hvis boret låser seg "slår" maskina med stor kraft!!
 • Ikke bruk slagbormaskin!
 • For betongrør må du bruke ei bormaskin med stort moment - f.eks. Metabo BE 622 S+R+L.
 • For betongrør kan du bruke vann til kjøling og bortvasking av borestøv ved å legge ei kanne med vann på grøftekanten med slange ned til røret.

Rens hullet

Fjern grader og spon fra hullet.

Monter sadel

 • Monter sadelen på plass og skru til.
 • Klem sadelen ned til røret mens du skrur.
 • Sadelen er tilstrekkelig festet når gjengen er jevnt med muttertoppen.
 • Bruk nøkkel.

Kortbend monteres i sadelens muffe

 • Monter et kortbend direkte i sadelmuffa for at mest mulig av vannstrømmen kommer riktig inn i hovedledningen.
 • Dette er først og fremst viktig ved relativt stor påkobling på en relativt liten hovedledning.

Montering Polva og Pragma sadel

Bruk av Polva og Pragma sadel har mange fordeler. Men forutsetningen er riktig montasje.

Montering Polva og Pragma sadel video

Pipelife videoer: en film sier mer enn tusen ord

Se våre installasjons videoer som forklarer montering og bruk for våre produkter og løsninger. Du kan også sjekke ut vår bedriftskanal på Youtube.

Merking av PVC grunnavløpsrør

Alle rørtyper skal merkes. Det er gitt minimumskrav til merking i produktstandardene, men tilleggsmerking kan være nødvendig ut fra krav til kvalitetssikringssytemet (sporbarhet), krav fra kunde/marked eller fordi det rett og slett er hensiktsmessig. I tabellen under forklares merking for våre PVC grunnavløpsrør, men elementene er de samme for øvrige rørtyper.

Godkjenningsmerke  Produktet er underlagt tredjeparts kontroll 
SDR 34  Entydig klasseangivelse. Tallet er Utv. diameter dividert med godstykkelse 
EN 1401  Produktstandard
U eller UD  Bruksområdekode
UD - i grøft og som bunnledning (t.o.m. 200 mm)
U - kun i grøft (f.o.m. 250 mm).
SN 8 Ringstivhetsklasse
Røret har en minimum ringstivhet 8,0 kN/m2
Snøkrystall  Strengeste kravnivå for slagfasthet
PVC  Materialangivelse
160x4,7  Dimensjon og godstykkelse 
Pipelife NOS1  Produksjonssted Pipelife i Surnadal
10 : 13.01.15  Tids- og datomerking (13. januar 2015 mellom klokka 10.00 og 11.00)
= 6 =  Produksjonslinjens identifikasjon

Sertifiseringsmerker

Pipelifes Grunnavløpsrør merkes med sertifiseringsmerket Nordic Poly Mark.

Sertifiserte produkter merkes med godkjenningsmerket Nordic Poly Mark. Det innebærer at produktet er underlagt tredjepartskontroll administrert av INSTA-CERT. Denne ordningen omfatter Norge, Sverige, Danmark og Finland.

Tetningsringer for rør

Rørtype/Produktstandard Dimensjonsområde [mm] Benevnelse tetningsring Materiale i tetningsring*/
Produktstandard
Tiltak ved Oljeforurenset grunn eller vann
PVC grunnavløpsrør
NS-EN 1401**
110 - 200 Sewerlock  TPE NS-EN 681-2 Ingen tiltak nødvendig
PVC grunnavløpsrør
NS-EN 1401
250 - 400 Powerlock EPDM NS-EN 681-1 Må ikke brukes
PP grunnavløpsrør
NS-EN 1852
110 - 200 Leppering SBR NS-EN 681-1
Byttes med o-ring i NBR
Pragma grunnavløpsrør
NS-EN 13476
160 - 630 Pragma tetningsring
SBR/EPDM NS-EN 681-1 Må ikke brukes

*

TPE: termoplastisk elastomer

EPDM: etylen propylen dien gummi

SBR: styren butadien gummi

NBR: nitril butadien gummi


** PVC grunnavløpsrør for spillvann (rødbrun) og overvann (svart) i 110 mm, 160 mm og 200 mm leveres også med Powerlock


Pipelife Norway. Plast VS betong, installasjonstid

Installasjonstid for å legge avløpsledning i plast sammenlignet med betong.

Plast vs betong video

Pipelife videoer: en film sier mer enn tusen ord

Se våre installasjons videoer som forklarer montering og bruk for våre produkter og løsninger. Du kan også sjekke ut vår bedriftskanal på Youtube.


Kontakt oss

Har du hendvendelser eller spørsmål til oss? Ta kontakt med oss her.

Get in Touch

Andre produkter og løsninger

Isoterm - fleksible plastrørsystemer med tilhørende delesortiment for forskjellige formål

Isoterm

SONY DSC

Isovarm

PVC trykkrør

PVC trykkrør

Rulonai PE

PE trykkrør

Katalog

Her finner du måldata, illustrasjoner og artikkelnummer.

Produktkatalog