Beregning av strekkfast lengde i forbindelse med bend (trykkrør)

Ved hjelp av dette programmet kan du beregne lengden av rørledningen som må ha strekkfaste skjøter på hver side av et PVC trykkrørsbend. Kreftene overføres som trykkrefter til massene bak rørledningen og som friksjonskrefter.

Katalog

Her finner du måldata, illustrasjoner og artikkelnummer.

Produktkatalog