Beregningsprogrammer

KAPASITETSBEREGNING - FULL RØRLEDNING (VANN OG AVLØP)

Ved hjelp av dette programmet kan du beregne kapasitet, trykkfall, hastighet m.m. Det gir jo alltids en pekepinn, men mer kompliserte kalkuleringer bør overlates til fagfolk!

Kapasitetsberegning - delfylt rørledning (avløp)

Her kan du kalkulere kapasitet, hastighet osv. når utgangspunktet er at rørledningen ikke skal gå full. Dimensjonerende delfyllingsgrad velges ut fra usikkerheten i inndata. For større ledningsanlegg bør jobben overlates til eksperter.

BEREGNING AV STREKKFAST LENGDE I FORBINDELSE MED BEND (TRYKKRØR)

Ved hjelp av dette programmet kan du beregne lengden av rørledningen som må ha strekkfaste skjøter på hver side av et PVC trykkrørsbend. Kreftene overføres som trykkrefter til massene bak rørledningen og som friksjonskrefter.

SE KJEMIKALIEBESTANDIGHETEN FOR ULIKE PLASTRØRMATERIALER

Kjemikaliebestandigheten for ulike plastrørmaterialer er angitt for varig belastning ved gitte konsentrasjoner og er høyst veiledende. Ta kontakt med Pipelife for en mer grundig vurdering – og husk å sjekke tetningsringens kjemikaliebestandighet i tillegg.

Vannføring gjennom et hull

En enkel måte å kontrollere vannmengden som slippes ut, for eksempel fra et overvannsmagasin, er å bore et hull i en ters. Med denne kalkulatoren kan du beregne størrelsen på hullet eller vannmengden gjennom et gitt hull.


Kontakt oss

Har du hendvendelser eller spørsmål til oss? Ta kontakt med oss her.

Get in Touch

Ta kontakt med oss

Velg hvilken vei du vil komme i kontakt med oss. Vi kontakter deg så snart som mulig.

Katalog

Her finner du måldata, illustrasjoner og artikkelnummer.

Produktkatalog