Vannføring gjennom et hull

For eksempel kan man bore et hull i en ters for å kontrollere vannmengden som strømmer ut fra et overvannsmagasin. Merk at bruk av en mer avansert utløpskontroll gir bedre utnyttelse av magasinets volum, men for enkle installasjoner kan hull i en ters fungere godt nok.

Katalog

Her finner du måldata, illustrasjoner og artikkelnummer.

Produktkatalog