Rørhåndboka

Pipelife Rørhåndbok 2022

Transportation, Connected, Energy and Power Concept

 

Pipelife Rørhåndbok

 

Pipelifes tekniske håndbok er ment å gi verdifull informasjon samt fungere som en oppslagsbok i det daglige.

Boken er for det meste bygd på norsk måte å tenke på og norske metoder utarbeidet av og for rørbransjen i Norge. Rørhåndboka er delt inn i fire hoveddeler: Generelt, installasjon, materialer og rørberegninger. Hoveddeler og kapitler er sortert alfabetisk. Klikk på underkapitlene og få en oversikt over innhold. Så kan du klikke i feltet med innhold og få tilgang til hele kapitlet som PDF-fil.

Vi vil gjerne ha tilbakemelding hvis du har kommentarer til innholdet eller savner noe. Ved tekniske spørsmål kan du kontakte oss via
tlf. 71 65 88 00 eller firmapost@pipelife.no.


Katalog

Her finner du måldata, illustrasjoner og artikkelnummer.

Produktkatalog