Åpenhetsloven

Loven skal fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og 

anstendige arbeidsforhold, og sikre allmenheten tilgang til informasjon.

 

Åpenhetsloven kan defineres som sosial bærekraft og er i tråd med det økte kravet om et ansvarlig næringsliv. Trenden over hele Europa er å pålegge virksomheter å utføre risikovurderinger som dekker menneske- og arbeidsrettigheter, klima, miljø, antikorrupsjon, hvitvasking og andre økonomiske misligheter, i egen virksomhet og i leverandørkjeden. 

Dette sikres ved å bruke vår Supplier Code of Conduct som grunnlaget. 

I tillegg bruker vi våre generelle innkjøpsvilkår for å minimere risikoen innen forsyningskjeden. 

 

Pipelife Norge plikter å utføre aktsomhetsvurderinger i tråd med OECDs retningslinjer for flernasjonale selskaper i henhold til åpenhetsloven. 

For at vi skal oppfylle kravene til aktsomhetsvurderinger etter åpenhetsloven, holder vi oversikt over forhold internt i egen virksomhet, inkludert å kartlegge leverandørkjeder og andre forretningspartnere. Når arbeidet med kartlegging er gjennomført fungerer det som et godt grunnlag for å lage et detaljert risikobilde.

Risikobildet består av ulike faktorer samt et poengsystem hvor våre leverandører må et antall poeng for å være en godkjent underleverandør. Pipelife bruker et egenvurderingsskjema for å innhente risikorelatert informasjon. 

Det foretas en analyse (bl.a. ved å bruke Global Right Index) av hvor stor risiko det foreligger for brudd på grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i de ulike delene av virksomheten internt, i leverandørkjedene og hos øvrige forretningspartnere. Ved en slik risikoanalyse bygger vi som virksomhet kompetanse som benyttes til å foreta prioriteringer av de områdene der risikoen er størst, og begynne det videre arbeidet med aktsomhetsvurderinger innenfor disse områdene. Resultatene av denne analysen kan deles ved skriftlig forespørsel i henhold til åpenhetsloven § 6 og 7.
 

Kort oppsummert kan åpenhetsloven deles i tre:

  1. Aktsomhetsvurderinger
  2. Offentliggjøre en redegjørelse for aktsomhetsvurderingene
  3. Innsynsrett for “enhver”
Human chain paper on green creeper plant, CSR (coporate social responsibility) or teamwork concept
åpenhetsloven 4

Kontakt oss

Har du hendvendelser eller spørsmål til oss? Ta kontakt med oss her.

Get in Touch

Katalog

Her finner du måldata, illustrasjoner og artikkelnummer.

Produktkatalog