Åpenhetsloven

Loven skal fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og 

anstendige arbeidsforhold, og sikre allmenheten tilgang til informasjon.

 

Åpenhetsloven kan defineres som sosial bærekraft og er i tråd med det økte kravet om et ansvarlig næringsliv. Trenden over hele Europa er å pålegge virksomheter å utføre risikovurderinger som dekker menneske- og arbeidsrettigheter, klima, miljø, antikorrupsjon, hvitvasking og andre økonomiske misligheter, i egen virksomhet og i leverandørkjeden. 

Pipelife Norge plikter å utføre aktsomhetsvurderinger i tråd med OECDs retningslinjer for flernasjonale selskaper i henhold til åpenhetsloven. 

 For at vi skal oppfylle kravene til aktsomhetsvurderinger etter åpenhetsloven, holder vi oversikt over forhold internt i egen virksomhet, inkludert å kartlegge leverandørkjeder og andre forretningspartnere. Når arbeidet med kartlegging er gjennomført fungerer det som et godt grunnlag for å lage et detaljert risikobilde.

Det foretas en analyse av hvor stor risiko det foreligger for brudd på grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i de ulike delene av virksomheten internt, i leverandørkjedene og hos øvrige forretningspartnere. Ved en slik risikoanalyse bygger vi som virksomhet kompetanse som benyttes til å foreta prioriteringer av de områdene der risikoen er størst, og begynne det videre arbeidet med aktsomhetsvurderinger innenfor disse områdene. Resultatene av denne analysen kan deles ved skriftlig forespørsel i henhold til åpenhetsloven § 6 og 7.
 

Kort oppsummert kan åpenhetsloven deles i tre:

  1. Aktsomhetsvurderinger
  2. Offentliggjøre en redegjørelse for aktsomhetsvurderingene
  3. Innsynsrett for “enhver”
Human chain paper on green creeper plant, CSR (coporate social responsibility) or teamwork concept
åpenhetsloven 4Kontakt oss

Har du hendvendelser eller spørsmål til oss? Ta kontakt med oss her.

Get in Touch

Katalog

Her finner du måldata, illustrasjoner og artikkelnummer.

Produktkatalog