Pipelife Rørhåndbok

Teknisk håndbok

Transportation, Connected, Energy and Power Concept

 

Pipelife Rørhåndbok

 

Pipelifes tekniske håndbok er ment å gi verdifull informasjon samt fungere som en oppslagsbok i det daglige.

Boken er for det meste bygd på norsk måte å tenke på og norske metoder utarbeidet av og for rørbransjen i Norge. Rørhåndboka er delt inn i fire hoveddeler: Generelt, installasjon, materialer og rørberegninger. Hoveddeler og kapitler er sortert alfabetisk. Klikk på underkapitlene og få en oversikt over innhold. Så kan du klikke i feltet med innhold og få tilgang til hele kapitlet som PDF-fil.

Vi vil gjerne ha tilbakemelding hvis du har kommentarer til innholdet eller savner noe. Ved tekniske spørsmål kan du kontakte oss via
tlf. 71 65 88 00 eller firmapost@pipelife.com.

Siste oppdateringer: I februar 2024 er vi klare med et helt nytt kapittel om dimensjonering av vannledning for ett hus eller små felt – noe vi ofte får spørsmål om. Kapitlet om belastninger på rør i grøft er komplettert med Boussinesq sin formel som brukes når jordlast fra store og tunge objekter skal beregnes. Videre er diagrammer for klammeravstander i kapitlet o klamring forbedret og utvidet.

Oppdatering i november 2023: Et nytt kapittel, I-Høye temperaturer og rør av termoplast. Kapitlene R-PE-tabeller og M-Levetid ble oppdatert.

Oppdatering i juli 2023: Et nytt kapittel, M-Designfaktor og sikkerhetsfaktor for trykkrør, er lagt til. Flere kapitler er rettet med en gjennomført bruk av begrepene
designkoeffisient og sikkerhetsfaktor.

Oppdatering i oktober 2022: Kapitlet «Skjøting av rør» har flere oppdateringer. Hovedsakelig handler dette om den nye sveisestandarden NS-INSTA 2072.
Under «Hydraulisk dimensjonering» er det lagt til et avsnitt om drensrørenes kapasitet til å ta inn eller slippe ut vann – som mange spør om.

G: Generelt

I: Installasjon

M: Materialer og egenskaper

R: Rørberegninger


Kontakt oss

Har du hendvendelser eller spørsmål til oss? Ta kontakt med oss her.

Get in Touch

Bård Moen

Bård Moen

Produktsjef VMT

Vann- og miljøteknikk VMT (VA)

+47 915 43 147

Katalog

Her finner du måldata, illustrasjoner og artikkelnummer.

Produktkatalog