Vi trygger våre viktigste ressurser

Vi trygger våre viktigste ressurser


Vi vil øke folks livskvalitet ved å tilby verdifulle og bærekraftig løsninger for beskyttelse og transport av vann og energi.
Det er imidlertid mangt og mange som til enhver tid påvirker våre muligheter for dette. Markedet er kanskje den sterkeste påvirkeren  sammen med det våre eiere. Myndighetene, kronas styrke og folkemeningen rår vi lite over. De ansatte bidrar innenfra.

Hva er rett kurs?
For på sikt å inneha en ledende posisjon må vi til enhver tid være konkurransedyktige. Det store spørsmålet vi derfor må stille oss hver dag er hva kundene ønsker av oss - og er de villige til å betale for det? Det koster å være god. Men er vi for gode? Er det riktig å produsere varene i Norge til de høye kostnadene det representerer? Skal vi ha folk på veien? Trenger vi å svare på spørsmål? Tåler markedet lengre leveringstid? Må vi involvere oss i alt som ønskes av oss (undervisnig, returordninger, sertifiseringsordninger m.m.)?
Foreløpig er det mange signaler om at vi bør fortsette på den veien vi har valgt. Samtidig sier mange gjennom sin praksis at "jeg er ikke villig til å betale for det".

Hva er det du betaler for?
Først og fremst varer med riktig kvalitet for norske forhold levert på rett sted til rett tid og i rett mengde. I tillegg stiller vi til rådighet en god del mennesker som informerer, følger opp, lærer opp, videreutvikler og er tilgjengelige.

Hva mer får du for pengene?
Tenk deg at du kjøper en vare av en norsk produsent. Hvor blir det av pengene dine? En analyse av vårt eget regnskap viser at det aller meste flyter tilbake til samfunnet i form av lønn, kjøp av råvarer og kjøp av tjenester. Direkte og indirekte skatter og avgifter kommer skoler, helsevesen og over- og underjordisk infrastruktur til gode. Pengene er i omløp. Penger vi sender ut av landet generer ikke aktiviteter og mer velferd i Norge.

Hva gjør Pipelife?
Vi har klokkertro på at vi skal lykkes, men vi klarer det ikke uten hjelp. Vi forsøker å øke kundenes bevissthet rundt dette temaet ved å snakke om det.Vi mener at offentlige innkjøpere har et særlig ansvar for å legge til rette for bedrifter i Norge-selvsagt innenfor lovens rammer. Og sist, men ikke minst; vi fortsetter ufortrødent videre med investeringer, markedsarbeid og videreutvikling av våre suksesskonsepter.

Pipelife Norge AS skal sikre en bærekraftig industriell aktivitet i Norge. Pipelife Norge AS skal være konkurransedyktig.

Forretningsidé

Sigmund Aandstad, admin. dir.

Sigmund Aandstad blir ny leder i Pipelife Norge etter Kjell Larsen

Øke folks livskvalitet ved å tilby verdifulle og bærekraftig løsninger for beskyttelse og transport av vann og energi.

Misjon

Familie i naturen

Den ledende verdiskaperen i våre markeder.

Visjon

kummer ute

Pipelife Norge har valgt ut fire bærekraftsmål som vi ønsker å ha et ekstra fokus på

FN bærekraftsmål


Mer informasjon

Er du interessert i å diskutere dette mer inngående med oss, er vi lutter øre. Vi stiller gjerne opp hos deg for å snakke om industriens rolle i et bærekraftig samfunn. Ta kontakt!

Kontakt oss

Har du hendvendelser eller spørsmål til oss? Ta kontakt med oss her.

Get in Touch

Katalog

Her finner du måldata, illustrasjoner og artikkelnummer.

Produktkatalog