Preisolerte rørsystem

isovarm preisolerte rørsystem

isovarm - rette pur Preisolerte rørsystemer

Pipelife leverer et bredt produktspekter av komplette preisolerte rørsystemer med rør i rette lengder, rørdeler og tilbehør, både for vann og avløp (VMT), men også til industri, varme, kjøl og frys, samt kondensisolering.

Isovarm leveres med valgfrie medierør etter kundens behov, PUR isolering, sort eller hvit PE ytterkappe (mantelrør) og en mulig frostsikring i standardiserte løsninger.

Utover standardsortimentet, som er på lik linje som uisolert, kan vi også levere produkter etter de fleste av våre kunders spesifikasjoner for å dekke de helt spesielle behovene. 

Isovarm rørsystemer, spesielt med varmekabel, kan med fordel benyttes for frostsikring av mediet, men også for opprettholdelse av en viss medietemperatur.

Isovarm avløp er velegnet som selvfallsledninger i stikkledninger der det er naturlig fall på ledningen.
Isoleringen tar vare på egenvarmen i avløpsvannet frem til fellesledningen, og ekstra energitilførsel er ikke nødvendig.

For styringssystem for varmekabler - les mer.

 

Isovarm rørsystemer benyttes i grunne miljøvennlige grøfter uten trafikklast eller i grøfter egnet for trafikklast, der det trenges frostsikring. Men er også egnet for brukryssinger, samt som åpent forlagte rørledninger ved forlegging i andre frostutsatte områder, etc. - men husk at opphengte eller på annen måte åpent forlagte rørledninger krever strekkfaste skjøteløsninger.

Sort mantelrør er UV-bestandig, mens hvit mantelrør er UV-stabilisert og skal benyttes innendørs (ikke i direkte sollys). Rørene er produsert slik at klamringer kan settes utvendig direkte på yttermantelen.

Preisolerte Isovarm rørsystemer gir deg som kunde et norskprodusert kvalitetsprodukt med svært lavt varmetap og minimale vedlikeholdskostnader.

 

Vi kan med vår erfaring bistå med beregning av varmetap/isolasjonstykkelse, frysetid, oppdrift, klammeravstand og –bredde, samt råde til egnet varmekabeltype, skjøtemetode, etc.

Send oss gjerne din forespørsel!

 

Logo-"norsk-produksjon"
Fiske merd i Vengsøy vinter
Fiskemerd. Ill foto
Anvendelsesområder Formål Medierørtyper
 • VA og kommunaltekniske anlegg
 • Næringsmiddelindustri
 • Fiskeindustri
 • Celluloseindustri
 • Kjemisk industri
 • Energiindustri
 • Farmasøytisk industri
 • Oppvarming/Kjøling
 • etc
 • Frostsikre VA-anlegg
 • Kjøle-/ fryseanlegg
 • Transport av ulike prosessmedier
 • Ensilasjeanlegg
 • Varmeanlegg
 • Varmt- og kaldt tappevannsanlegg
 • Energibrønnparker
 • Solfangeranlegg
 • Fjernvarmesystem
 • Gatevarmeanlegg
 • Brokryssinger
 • etc.
 • PE
 • PVC
 • PP
 • DVO
 • Karbonstål
 • Rustfritt
 • Syrefast
 • Duktilt
 • CU
 • ALUPEX
 • PP-R / PP-RCT
 • GRP
 • PEX
 • etc

Isovarm VA

Se sortimentet i vår produktkatalog på nett

SONY DSC

Isovarm avløp

Isovarm avløp leveres med rør og komplett delespekter som kortbend, langbend, grenrør, dobbeltmuffe, stake/spylegren og minikum. Alle kummer er for 400mm stigerør som leveres preisolerte, inklusive isolerte lokk. Leveres med eller uten trekkrør for varmekabel.

Alle rør og deler leveres med ekspansjonspakning og krympestrømpe, som utgjør muffeskjøt.

Isoterm

Isovarm trykkrør

Isovarm PVC trykkrør, langbend og T-rør leveres med trekkrør for varmekabel.

Isovarm PE100 PN16 SDR11 (c=1,25) og PN10 SDR17 (c=1,25) trykkrør leveres i 6 alternativt 12 meters lengder og leveres med trekkrør for varmekabel.

Isovarm Industri, varme og kulde

Les mer om dette i egen brosjyre

Les mere om Isovarm industri, varme og kulde i egen brosjyre.

´

Pipelife leverer preisolerte rørsystemer for gasser og væsker som har en lang rekke fordeler i forhold til tradisjonelt isolerte rør.

De gode isoleringsegenskapene for Polyuretan skum (PUR) sammen med HDPE yttermantel gir ingen kondens eller isdannelser på rør med kalde medier.

Medierør fra 15 mm op til 630 mm, enkle eller doble rør (spesifikke dimensjoner på doble rør). Yttermantel fra 90 mm opp til 900 mm.

Bruksområder: Bryggerier, meierier, slakterier, fiskeindustri, farmasøytis industri, kjemisk industri, cellulose industri, køle- og fryse installasjoner, kjøpesenter, kontorbygg, skoler, sykehus etc.


Nyheter og Referanser

Preisolerte rørsystemer til landets største jernbaneprosjekt

FROST INSULATED PIPE SYSTEMS

REACH - KURS FOR SIKKER BRUK AV DIISOCYANATER

Fra 24. august 2023 er det krav til opplæring for alle som bruker diisocyanater.

Isovarm parts with PUR foam bottles

Videoer

Rettskjøt på Isovarmrør video
Muffeskjøt på Isovarmrør video

Kontakt oss

Har du hendvendelser eller spørsmål til oss? Ta kontakt med oss her.

Get in Touch

Andre produkter og løsninger

SONY DSC

Isoterm

PVC trykkrør med vanndråper

PVC trykkrør

Geriamam vandeniui

PE trykkrør

VA prosjekt i Oslo

Overvannshåndtering

Katalog

Her finner du måldata, illustrasjoner og artikkelnummer.

Produktkatalog