REACH - KURS FOR SIKKER BRUK AV DIISOCYANATER

Isovarm parts with PUR foam bottles

Fra 24. august 2023 må alle profesjonelle og industrielle brukere av diisocyanater og diisocyanatholdige blandinger med en konsentrasjon over 0,1 vektprosent, eller de som overvåker arbeid med slike stoffer og blandinger, kunne dokumentere å ha gjennomført opplæring for å kunne arbeide sikkert og forsvarlig med diisocyanater.

Arbeidsgiver er ansvarlig for å legge til rette for at alle relevante arbeidstakere har fått gjennomført nødvendig dokumentert kurs med godkjent resultat.

Opplæringen skal inneholde:

- informasjon om egenskaper ved diisocyanater,

- informasjon knyttet til risiko ved eksponering for diisocyanater,

- informasjon om risikoreduserende tiltak.

For øyeblikket er det ingen like effektive alternativer til polyuretanisolasjon, som består av komponentene polyol og isocyanat, som gir de samme fordelene som denne isolasjonen gir til våre preisolerte produkter.

Hos Pipelife gjelder krav til nevnt opplæring ved bruk av våre PUR flaskeskumsett (2-komponent isocyanat + polyol).

Kravet til opplæring har tre ulike nivåer avhengig av bruksområde og eksponeringsfare.

For bruk av Pipelife’s PUR-flaskeskumsett gjelder kurs i nivå 1 - bygg- og anleggsbransjen.

Vi kan vise til Falck Norge AS som arrangerer godkjente kurs i lovpålagt opplæring i diisocyanater: Falck påmeldingssystem

Kilde og for mer informasjon se: krav til opplæring for alle som bruker diisocyanater.

Før du bruker et kjemisk produkt, vennligst sjekk alltid etiketten, sikkerhetsdatabladet, øvrig dokumentasjon eller kontakt avdeling preisolerte rørystemer.

 

Katalog

Her finner du måldata, illustrasjoner og artikkelnummer.

Produktkatalog