Pipelife leverer preisolerte rørsystemer TIL LANDETS STØRSTE JERNBANEPROSJEKT

Bane NORs utbyggingsprosjekt - nytt dobbeltspor Drammen - Kobbervikdalen er et av landets største jernbaneprosjekt. 

InterCity-satsingen

Det skal legges til rette for høyere fart og flere tog på Vestfoldbanen, og en mer effektiv togtrafikk gjennom Drammen. Prosjektet er en del av InterCity-satsingen. Det er en storstilt utbygging av jernbanen på Østlandet, som skal gi halvannen million innbyggere kortere reisetid og flere avganger. Prosjektet i Drammen inkluderer bygging av funksjonelt dobbeltspor på Vestfoldbanen mellom Drammen stasjon og Skoger, gjennom ny Strømsåstunnel i Drammen. 

Denne delen av prosjektet skal etter planen stå ferdig i 2025, samtidig som nytt dobbeltspor mellom Nykirke og Barkåker kan tas i bruk. Det vil gi et sammenhengende dobbeltspor mellom Oslo og Tønsberg, der det blir mulig å kjøre fire tog i timen hver vei.

frostsikre preisolerte brannhydranter

Til dette prosjektet i Drammen har Pipelife levert preisolerte rørsystem, blant annet ca. 900 meter med preisolerte PE-trykkrør i dimensjoner 250/355 mm og 355/450 mm.

Disse rørene har veldig lite overdekning, og ligger delvis innstøpt i betongen inne i tunnelen. Rørene blir brukt som overvannsrør for å lede bort overvannet som kommer fra en av bydelene i Drammen. I tillegg til dette har vi konstruert og produsert spesial preisolerte PE-trykkrørsdeler etter Veidekkes behov, som har blitt brukt til en stor pumpesump som tar seg av overvannet.

I den 6 km lange bergtunnelen har Bane NOR satt krav om at den skal være utstyrt med brannvann. I den forbindelsen har Pipelife fått i oppgave og levere 28 stykker frostsikre preisolerte brannhydranter av type Hawle KR277 med to uttak, 120° montert på et 200 mm PE-trykkrør. Disse vil ligge åpent forlagt ned i en betongkulvert på grunn av mulighet for inspeksjon og service,  og er dermed utsatt for frost.

I tillegg til PUR-isolasjon, er brannhydrantene utstyrt med to stykk trekkerør for varmekabel og trekkerør for termostatens føler. En selvbegrensende varmekabel med styring via termostat med føler, vil frostsikre det stillestående vannet i brannhydrantene ved behov.

Dette er et veldig spennende prosjekt fra ide til planlegging og dokumentasjon av spesialløsninger som dekker alle ønsker og behov fra Veidekke og Bane NOR. 

Nøkkelfakta fra prosjektet:

  • Byggestart 2019
  • Planlagt åpning 2025
  • 10 km nytt dobbeltspor
  • 6 km ny bergtunnel
  • Ca. 700 m kulvert (betongtunnel)
  • Ca. 275 m løsmassetunnel
  • Ombygging av Drammen stasjon
  • Detaljreguleringsplan vedtatt i Drammen bystyre april 2018
  • Styringsramme 12,7 mrd. kroner
FROST INSULATED PIPE SYSTEMS
Fra produksjonen av preisolerte brannhydranter ved Pipelife Ringebu
FROST INSULATED PIPE SYSTEMS
FROST INSULATED PIPE SYSTEMS

Katalog

Her finner du måldata, illustrasjoner og artikkelnummer.

Produktkatalog