Preisolerte rørsystem

ISOTERM STYRINGSSYSTEM FOR VARMEKABLER

Energistyring, termostater og brytere

ISOTERM BRYTERE

Stikkledninger av Isoterm T75-300-600 med ohmsk varmekabel driftes med 2-trinnsbryter i forskjellige varianter, avhengig anleggslengde.

EASY REG

Easy Reg - bryteren med innebygd termostat er både enkel å montere og bruke.
Smarte hus og hytter krever fremtidsrettede løsninger. Nå kan du som elektriker tilby dine kunder den
beste løsningen for å unngå frosne vannrør i hus og hytter. Easy REG fra Pipelife er en sofistikert og
fremtidsrettet løsning som forhindrer frosne rør med en innebygd termostat.

Easy REG er energibesparende, og kommer med innebygd termostat og føler for bakketemperatur. Den
sørger for korrekt effekt på varmekabel, samtidig som varmekabelen også er sikret mot overoppheting.
Den er enkel å montere, enkel å bruke og har automatisk tilbakestilling fra tine til drift, etter endt tinetid.

Bryteren EASY Reg kan benyttes for styring av både Isoterm vann og Isoterm trykkavløp med ohmsk varmekabel av typen T75 og T300.

ANDRE BRYTERE

 

BRYTER AMPER max. MONTERING TYPE RØR ANLEGGS-LENGDE TERMOSTAT
Easy Reg 25A skap/DIN skinne T75 og T300 15-300m innebygd
C10 20A skap/DIN skinne T75 og T300 15-250m separat
C20 25A vegg T75 og T300 15-250m separat
C32 50A vegg T300 og T600 251-490m separat
C42 63A vegg T600 300-600m separat
RS16/2P av/på 16A vegg T2000 32/60-40/70 mm   separat
C26 av/på 32A vegg T2000 50/90-63/125 mm   separat

TERMOSTATER

Korte lengder, midlertidige anlegg, etc. av Isoterm T2000 med selvbegrensende varmekabel driftes med elektroniske termostater i forskjellige varianter, avhengig av anleggslengde. Termostatene vil sørge for at varmekabelen ikke gir effekt før temperaturen har kommet under innstilt temperatur på følerpunktet.

 

VARMEKABLER OG ANLEGGSLENGDER DEVIREG 330 DEVIREG 610
Isoterm – T75 og T300 maks. 174 meter maks. 119 meter
Isotermrør – T2000 20/45 mm, Isolex, Isolex Twin (selvbegr. 10 W/m)  maks. 100 meter maks. 100 meter
Isotermrør – T2000 32/60, 40/70 mm
(selvbegr. 16 W/m)
maks. 110 meter maks. 70 meter
Isotermrør – T2000 50/90, 63/125 mm
(selvbegr. 25 W/m)
maks. 70 meter maks. 45 meter
Isovarm med ohmsk varmekabel (maks. 12 W/m) maks. 245 meter  maks. 150 meter
Hytte i snø
Termosat Divireg 330 med føler
Divireg 330 termostat og føler

smart reg styringssystem

SMART Reg er et nytt styringssystem for Isotermrør som brukes til Isotermrør hovedledninger på større anlegg. Med dette systemet går Pipelife er skritt videre i arbeidet med å tilby energibesparende, miljøvennlige og frostsikre rørsystemer

SMART Reg kan også benyttes på Isovarm rør, men da er det ikke tinefunksjon, men et Enøk trinn i tillegg til tradisjonelt driftstrinn. SMART Reg er utviklet basert på tester utført på vårt testanlegg på fabrikken som består av 1500 meter Isotermrør med forskjellig leggedybde og omfyllingsmasser.

SMART Reg er et energibesparende system med automatisk styring og muligheter for fjernstyring. Styringssystemet tilpasses hvert enkelt anlegg og lokale forhold samt ledningeiers ønsker slik at anlegget til enhver tid fungerer optimalt. ENØK trinnet til SMART Reg har et energibehov på 2-4W/m. I løpet av en vinter vil dette redusere driftskostnadene opp til 50-70% sammenlignet med tradisjonell styring. Dette vil variere fra anlegg til anlegg.

Styringssystemet velger selv riktig energitrinn på bakgrunn av temperatur i bakke og luft, og energibehovet vil automatisk reguleres ut i fra innstilte parametere. Temperatur på rør, i bakke og i lufta blir registrert med PT100 følere. SMART Reg tar høyde for raskt temperaturfall i lufta. Hvis temperaturen f.eks. faller under -10 ºC legges Enøk trinnet inn som en sikkerhet (Kan justeres). Når bakkeføler er plassert i vei som er vinterbrøytet er det som regel der SMART Reg avleser den laveste temperaturen i anlegget. Styreskapene står som regel inntil en vei.

Hvis det oppstår fare for frost eller tekniske feil, vil en alarm komme på WEB siden i tillegg til en SMS til en MART Reg har en integrert internettløsning, slik at man når som helst kan overvåke systemet fra egen PC. Justering av temperaturverdier fjerndriftes via PC. Om ønskelig kan systemet settes i manuell drift, og har da samme funksjon som dagens Isotermbryter.

Pipelife kan etter avtale levere plantegninger, der rørgatene i anlegget er tegnet inn med fargekodet varme-abeltype for de respektive rørstrekningene /strømkursene. Annen informasjon av betydning som f.eks. valgt type tilførselskabel for strømforsyning, plassering av El-skap, som informasjon om strømkurs og sikringsstørrelser kan også inngå i slike tegninger. 

Smartreg
Temperaturen i bakke og luft registreres med en PT 100 føler, og systemet velger selv riktig energitrinn på bakgrunn av temperaturen.
Mann ved PC
Fjernstyring via PC
Hytter i snø
Testanlegg Ringebu Isoterm Isovarm
Bygging av nytt testanlegg ved fabrikken vår på Ringebu 2021/2022 hvor det benyttes Easy reg og Smart reg for styring av varmekablene.
SmartReg system drawing
Referanser


Kontakt oss

Har du hendvendelser eller spørsmål til oss? Ta kontakt med oss her.

Get in Touch

Andre produkter og løsninger

SONY DSC

Isoterm

PVC trykkrør med vanndråper

PVC trykkrør

Geriamam vandeniui

PE trykkrør

VA prosjekt i Oslo

Overvannshåndtering

Katalog

Her finner du måldata, illustrasjoner og artikkelnummer.

Produktkatalog