Innkjøpsavdelingen ved Pipelife Norge

Vår virksomhet er avhengig av gode og stabile leveranser fra både små og store leverandørbedrifter. Vi benytter leverandører som driver sin virksomhet i samsvar med våre verdier og våre standarder for HMS, etikk og samfunnsansvar. Pipelife Norges krav til gjennomføring av innkjøp er nedfelt i en innkjøpspolicy.

Etikk og samfunnsansvar

På alle områder har Pipelife Norge AS krav til høy forretningsetisk standard. Alle leverandører må videre signere på ”Supplier Code of Conduct”.

Vi er opptatt av miljø og vil så langt det er mulig velge leverandører med miljøsertifisering eller uttalt satsing på området.

Krav til fakturering:

På alle fakturaer MÅ navnet til den som skal motta og behandle fakturaen - eller bokstavkoden som du har fått fra vedkommende - stå!

Dette er viktig for rask behandling. I verste fall kan fakturaen bli avvist.

1. Elektronisk faktura:
Pipelife Norge (org.nr. 980 457 575) er registrert i ELMA. Fakturaene sendes i EHF-format.

2. Fakturaer som vedlegg i e-post:
Fakturaer sendes på e-post til pipelife_NO@bscs.basware.com

  • Faktura må være i PDF- eller TIFF-format
  • E-post sendt til denne adressen håndteres maskinelt, og det er kun vedlegg i TIFF/PDF som blir behandlet
  • Send gjerne flere fakturaer i samme e-post, men bare én faktura (inkl. underbilag) pr. fil

Du kan ikke sende faktura i posten til oss!

innkjøp
logistikk

Kontakt oss

Om innkjøp til Pipelife Norge AS

Ring tilbake

Call back service
We will get in touch with you by phone
E-Mail service
We will get in touch with you by e-mail

Katalog

Her finner du måldata, illustrasjoner og artikkelnummer.

Produktkatalog

Ta kontakt med teamet vårt

Velg hvilken vei du vil komme i kontakt med oss. Vi kontakter deg så snart som mulig.

Ring tilbake

Ring tilbake-tjenesten
Vi tar kontakt med deg på telefon
E-posttjeneste
Vi kommer i kontakt med deg på e-post