Innkjøpsavdelingen ved Pipelife Norge

Vår virksomhet er avhengig av gode og stabile leveranser fra både små og store leverandørbedrifter. Vi benytter leverandører som driver sin virksomhet i samsvar med våre verdier og våre standarder for HMS, etikk og samfunnsansvar. Pipelife Norges krav til gjennomføring av innkjøp er nedfelt i en innkjøpspolicy.

Etikk og samfunnsansvar

På alle områder har Pipelife Norge AS krav til høy forretningsetisk standard. Alle leverandører må videre signere på ”Supplier Code of Conduct”.

Vi er opptatt av miljø og vil så langt det er mulig velge leverandører med miljøsertifisering eller uttalt satsing på området.

Krav til fakturering:

På alle fakturaer MÅ navnet til den som skal motta og behandle fakturaen - eller bokstavkoden som du har fått fra vedkommende - stå!

Dette er viktig for rask behandling. I verste fall kan fakturaen bli avvist.

1. Elektronisk faktura:
Pipelife Norge (org.nr. 980 457 575) er registrert i ELMA. Fakturaene sendes i EHF-format.

2. Fakturaer som vedlegg i e-post:
Fakturaer sendes på e-post til invoice@pipelife.no

  • Faktura må være i PDF-format
  • E-post sendt til denne adressen håndteres maskinelt, og det er kun vedlegg i PDF som blir behandlet
  • Send gjerne flere fakturaer i samme e-post, men bare én faktura (inkl. underbilag) pr. fil

Du kan ikke sende faktura i posten til oss!

innkjøp
logistikk

Kontakt oss

Har du hendvendelser eller spørsmål til oss? Ta kontakt med oss her.

Get in Touch

Katalog

Her finner du måldata, illustrasjoner og artikkelnummer.

Produktkatalog