Utvikling & kvalitet

For Pipelife Norge AS er kvalitet i samtlige ledd en forutsetning. Kontinuerlig forbedring er ikke bare et begrep, men en arbeidsmetode for oss i alle avdelinger.

FoU-avdelingen arbeider daglig med å forbedre eksisterende, samt utvikle nye produkter tilpasset våre kunders behov.

Gruppen for kvalitet, HMS og laboratoriet er nært knyttet mot FoU-avdelingen, både gjennom laboratoriet og kontorlokaler i Surnadal. Til sammen utgjør dette en gruppe med sammenfallende kompetanse innen kvalitetskontroll, standardisering, test- og produksjonsmetoder, plastmaterialer, opplæring av personell, forbedring av eksisterende produkter og utvikling av nye.

Kvalitet
kvalitet produksjon

Produktkatalog

Katalogen omfatter både VA, VVS, og kabel/el. Her finner du måldata, illustrasjoner og artikkelnummer.

Produktkatalog

Ta kontakt med teamet vårt

Velg hvilken vei du vil komme i kontakt med oss. Vi kontakter deg så snart som mulig.

Ring tilbake

Ring tilbake-tjenesten
Vi tar kontakt med deg på telefon
E-posttjeneste
Vi kommer i kontakt med deg på e-post