Utvikling & kvalitet

For Pipelife Norge AS er kvalitet i samtlige ledd en forutsetning. Kontinuerlig forbedring er ikke bare et begrep, men en arbeidsmetode for oss i alle avdelinger.

FoU-avdelingen arbeider daglig med å forbedre eksisterende, samt utvikle nye produkter tilpasset våre kunders behov.

Gruppen for kvalitet, HMS og laboratoriet er nært knyttet mot FoU-avdelingen, både gjennom laboratoriet og kontorlokaler i Surnadal. Til sammen utgjør dette en gruppe med sammenfallende kompetanse innen kvalitetskontroll, standardisering, test- og produksjonsmetoder, plastmaterialer, opplæring av personell, forbedring av eksisterende produkter og utvikling av nye.

Kvalitet
kvalitet produksjon

Katalog

Her finner du måldata, illustrasjoner og artikkelnummer.

Produktkatalog

Ta kontakt med teamet vårt

Velg hvilken vei du vil komme i kontakt med oss. Vi kontakter deg så snart som mulig.

Ring tilbake

Ring tilbake-tjenesten
Vi tar kontakt med deg på telefon
E-posttjeneste
Vi kommer i kontakt med deg på e-post