Utvikling & kvalitet

For Pipelife Norge AS er kvalitet i samtlige ledd en forutsetning. Kontinuerlig forbedring er ikke bare et begrep, men en arbeidsmetode for oss i alle avdelinger.

FoU-avdelingen arbeider daglig med å forbedre eksisterende, samt utvikle nye produkter tilpasset våre kunders behov.

Gruppen for kvalitet, HMS og laboratoriet er nært knyttet mot FoU-avdelingen, både gjennom laboratoriet og kontorlokaler i Surnadal. Til sammen utgjør dette en gruppe med sammenfallende kompetanse innen kvalitetskontroll, standardisering, test- og produksjonsmetoder, plastmaterialer, opplæring av personell, forbedring av eksisterende produkter og utvikling av nye.

Kvalitet
kvalitet produksjon

Katalog

Her finner du måldata, illustrasjoner og artikkelnummer.

Produktkatalog