Pragma Infra rør til Hofstad næringspark / E6 Melhus - Kvål

Pragma Infra rör, Hofstad

I dette prosjektet er det installert 264 meter rør samt to kummer.

Før arbeidet med E6 Melhus – Kvål starter opp må en rørledning for overvann legges om.

Entreprenøren har valgt Pragma Infra fordi de har god erfaring med rør av plast – først å fremst er de enkle å installere. De er meget godt fornøyde med våre rør og kummer og har hatt god framdrift. Den effektive logistikken gjør dessuten planleggingen enklere.

Rørene tilfredsstiller kravene til Nye Veier som i samarbeid med PEAB skal bygge ut den nye veistrekningen. Pragma Infra DN/ID 1200 og DN/ID 1400 er produsert i Norge.

Katalog

Her finner du måldata, illustrasjoner og artikkelnummer.

Produktkatalog