Vil revolusjonere Kommune-Norge med smarte rørsystemer

01.11.2021

Pipelife har sammen med Telenor og andre teknologipartnere utviklet et nytt og revolusjonerende overvåkingssystem for rør og kummer. Det vil gi nye muligheter for preventivt vedlikehold, beredskap og skadebegrensning. 

Pipelife Norges digitale satsing startet for to år siden da de etablerte sitt Horisont-program. Avdelingen koordinerer plastrørleverandørens digitale satsing. De første resultatene er allerede i ferd med å komme, i form av en egenutviklet løsning for digital overvåking av rør og kummer.

Henter data under bakken

Ved hjelp av små sensorer som monteres i rør og kummer, kombinert med Telenors NB-IoT-teknologi, blir informasjon om vannstand, temperatur, vannmengde og andre data sendt til en skyløsning. Denne informasjonen blir tilgjengelig for driftspersonell på pc, nettbrett og mobil. Det til tross for at rørene er nedgravd i bakken eller er langt inne i fjellheimen eller i andre områder uten både strøm og mobildekning.

Kan forutse hendelser før de skjer

– Ved å sensorere opp ledningsnettet kan driftspersonell få en tidlig identifikasjon på at noe skjer. Kombinert med å løfte sensordataene opp i en skyplattform, sette på algoritmer, maskinlæring, kunstig intelligens og alt som er mulig nå, gjerne kombinert med værdata, kan vi forutsi et hendelsesforløp før det faktisk skjer, sier leder av Horisont-programmet i Pipelife, Eirin Kalstø.

– Hvordan kan en kommune nyttiggjøre denne teknologien?

– Vi kan for eksempel gjøre sandfangkummene i en kommune «smarte». Med sensorer som henter ut data og teknologi som bearbeider dataene, vil kommunen ha full oversikt over hvilke kummer som må tømmes – og når. Med smarte kummer vil man unngå unødvendig tømming samt at kummer renner over og skaper problemer ved at de tømmes for sent.

– I et vannverk kan vi for eksempel måle vannstand, temperatur og trykk. Vi kan også måle hvor mye vann som går gjennom. I avløpsanlegg vil faktorer som temperatur og mengde være indikatorer på om det er fremmedvann, lekkasjer eller kapasitetsutfordringer, sier Kalstø.

Testet i vannverk

Testingen i utviklingsfasen har foregått i inntaksdammen til Fauskåa vannverk i Surnadal på Nordmøre. Driftsoperatør Kåre Dragset har ansvar for i alt 13 kommunale vannverk. Manglende mobildekning i dalfører og på fjellet har gjort det både vanskelig og kostnadskrevende å overvåke flere av vannverkene.

– Ved hjelp av Pipelifes løsning med sensorer og effektiv kommunikasjon kan vi nå hente ut informasjon om vannivå, samt temperaturdata i vannet – ute og i inntaksrommet. Alle data er tilgjengelig i en skyløsning som gjør at vi som driftsoperatører har full oversikt over situasjonen fra kontoret eller på mobiltelefonen. Det gjør at vi nå kun rykker ut når det er nødvendig. For oss som jobber med å sikre innbyggerne våre godt og stabilt drikkevann, har teknologien gitt oss en ny og bedre hverdag, sier Kåre Dragset.

Begeistret ordfører

Pilotprosjektet i Fauskåa vannverk i Surnadal har vært avgjørende for utviklingen av den nye teknologien.

– Helt siden vi henvendte oss til kommunen for snart ett år siden har vi blitt møtt med en fantastisk samarbeidsvilje. Ikke minst har kommunens driftspersonell vært helt enestående og avgjørende for at prosjektet har blitt så vellykket, sier Kalstø i Pipelife.

Også ordfører i Surnadal kommune, Margrethe Svinvik, er svært fornøyd med pilotprosjektet.

– Rent vann og gode sanitærforhold er jo en del av bærekraftsmålene, og derfor er dette et viktig prosjekt for kommunen. Resultatene fra Fauskåa vannverk er utrolig spennende. Løsningen har gitt oss bedre utnyttelse av vårt driftspersonell og større trygghet for vannleveransen, sier Svinvik.

Viktige partnere

Pipelife har så langt brukt flere millioner kroner i satsingen på smarte rørsystemer. Med på laget har de Telenor, NTNU, Innovasjon Norge og andre teknologipartnere. Utviklingen av løsningen har satt både selskapet og teknologien på prøve.

– Bruk av sensorikk er sterkt økende. Ofte er dette basert på WiFi eller tradisjonell mobildekning. For nedgravde rør, kummer og vannledninger er dette imidlertid uegnet teknologi. Under bakken er det både strømløst og uten mobildekning. Vi har derfor brukt mye tid for å finne riktig kommunikasjonsteknologi. Telenor ble etter hvert en viktig partner for å få dette til. Ved hjelp av egenutviklet teknologi og deres helt nye NB-IoT-nett har vi greid å løse disse utfordringene, slik at vi nå kan hente ut data fra kummer og rør både nede i bakken og i områder uten mobildekning og strøm, sier Eirin Kalstø.

Også for Telenor har denne utviklingen vært et spennende prosjekt.

– NB-IoT var en god løsning for dette prosjektet på grunn av at sensorene skal graves ned under bakken og under kumlokk. Det krever sterk gjennomtrengende dekning, og batteriet må leve i mange år. Det er utrolig spennende å se hvordan innovative selskaper som Pipelife bruker IoT-teknologien til å løse globale problemer. Overforbruk og lekkasjer av vann har en stor kostnad som vi nå kan løse ved hjelp av digitalisering. Ved å gi ledningsnettet en digital stemme får vi unik innsikt som kan brukes for å produsere riktig mengde vann, med bedre kvalitet, sier divisjonsdirektør for Telenor Norge Bedrift, Ove Fredheim.

Globale ambisjoner

Utviklingsarbeidet har foregått ved Pipelife Norges hovedkontor i Surnadal, som har fått en nøkkelrolle i konsernets satsing på smarte rørsystemer. Løsningen har vakt stor interesse i Pipelife-konsernet og kan være starten på et digitalt røreventyr i Surnadal. Landets ledende leverandør av fysiske plastrørprodukter har som mål også å lede an i den digitale transformasjonen av sin bransje.

– Vår løsning har potensial til å bli industrialisert i stor målestokk. Vi jobber for at løsningen vår etter hvert skal bli å finne i rør og kummer, først i Norge og Europa, og senere i hele verden, sier Kalstø.

Dette er teknologien 

NB-IoT er en global standard og en tjeneste som leveres på Telenors 4G- og fremtidige 5G-nett. Teknologien gjør det nå mulig å koble opp batteridrevne terminaler med lavt strømforbruk, samt kommunisere fra steder med vanskelige dekningsforhold, som kjellere og under bakken.

NB-IoT passer for applikasjoner og bevegelige sensorer som bruker lite data, men er avhengig av lang batterilevetid og dekning på vanskelige steder, slik som nedgravde parkeringssensorer og vannmålere.

Video

Smart water services

Se vår video fra hva vi kan tilby av digitale tjenester.

Smart Water Services video

Fakta om Pipelife Norge AS

Pipelife er Norges største produsent og leverandør av rørsystemer i plast. Selskapet har tre fabrikker i Norge med til sammen 250 ansatte og en årlig omsetning på rundt en milliard kroner.

Pipelife Norge er en del av Pipelife-konsernet, som er blant Europas ledende produsenter av plastrør og tilhørende deler. Konsernet har fabrikker i 26 land. Rørene benyttes til vann, avløp, kabelbeskyttelse og elektriske husinstallasjoner.  

Katalog

Her finner du måldata, illustrasjoner og artikkelnummer.

Produktkatalog