Fornyelse av vannledning for Trondheim kommune

Renovering av vannledninger i Trondheim kommune

Søbstad entreprenør har renovert flere vannledninger for Trondheim kommune. Dette er en del av et større rehabiliteringsprosjekt på Heimdal.

Her ser vi oppgradering av en vannledning i Simon Leinums veg. Her blokkes det ut et gammelt støpejernsrør og et nytt PE-rør trekkes inn. Den gamle rørledningen er DN 150 og den nye er 180 mm SDR 11 Robustline RC fra Stathelle.

Lengden på rørledningen som skal renoveres i dette tilfellet er 110 meter.

Metoden som brukes kalles «cracking»/utblokking.

Metoden er rask, miljøvennlig og smidig der det er tett bebyggelse.

I dette tilfellet er innføringsgrøften og trekkegrøften i to hager i et område med eneboliger.

Utblokking utføres ved å etablere en grop for trekkeutstyr i en ende, og innføringsgrop for ny ledning i andre enden av det aktuelle ledningstrekket. Groper kan med fordel sammenfalle med kummer som enten skal rehabiliteres eller byttes. Dette er en renoveringsmetoden der man kan oppdimensjonere eksisterende ledning og samtidig få et helt nytt rør.

Robustline RC - det tøffeste røret

PE 100 Robustline RC er Pipelifes trykkrør av PE med PP-kappe. Disse produseres i dimensjoner fra 110 mm til 400 mm ved fabrikken vår på Stathelle. Bruksområdet er primært ledninger som utsettes for laster/påkjenninger som ikke kan kontrolleres. For eksempel ved utblokking av utrangerte ledninger - eller generelt der rørledningen kan få kraftige riper og punktlaster under installasjon og rørene ikke er tilgjengelig for utvendig inspeksjon i ettertid. Belte og bukseseleI Robustline er det bygd inn så mye sikkerhet som mulig. Den tykke PP-kappa gir medierøret god beskyttelse og tar den første støyten.

I tillegg er selve PE-materialet av RC-kvalitet. Det betyr at materialet tåler punktlaster godt og er ekstremt motstandsdyktig mot sprekkvekst. Våre standard rørmaterialer har fremdeles rikelig med robusthet i forhold til normal installasjon i grøft og som sjøledninger. Plastrørsystemer har i praksis få brudd og mer enn 100 års levetid.

Katalog

Her finner du måldata, illustrasjoner og artikkelnummer.

Produktkatalog