VMT

sveisetjenester

Plastsveising Stathelle

Pipelife norge leverer sveisetjenester

Du vet kanskje at ved Pipelife Norge AS sin fabrikk i Telemark produseres verdens største PE-rør for bruk som inntaksledning eller utslippsledning i sjø – og at disse rørene slepes sjøveien direkte til anleggsteder i Norge og over store deler av verden. Vi har en egen sveiseavdeling som lager små og store rørdeler, både standardiserte og skreddersydde. Vi utfører dessuten sveiseoppdrag i hele Norge - i grøfta eller ved vannkanten.

SVEISEAVDELINGEN
Ved sveiseavdelingen vår, med base på Skjerkøya i Bamble kommune, har alle operatører fagbrev og representerer nesten 100 år med erfaring. Vi er godkjent lærebedrift og tilstreber å alltid ha lærlinger. Vi sveiser polyetylen (PE) og polypropylen (PP). Metodene vi benytter mest er speilsveis (buttsveis), ekstrudersveis og elektromuffesveis. Trenger du å løse en utfordring med et plastrørprodukt som ikke ligger på noe lager, så er du kunden vår. Vi leverer til kunder innen vann, avløp, industri, havbruk og mye annet.

VI ER PROBLEMLØSERE
Vi er løsningsorienterte. Vår lange erfaring tilsier at vi har sett og lært mye som vi drar nytte av når utfordringene er store. Ikke minst de store eksportprosjektene, med mange spesialdesignede komponenter, har gitt oss mange utfordringer som er løst på en slik måte at de store, internasjonale entreprenørselskapene helst vil bruke oss. Vi har stor respekt for kundens behov og legger oss i selen for å levere i tide.

KVALITET I HØYSETET
Alle sertifikater er på plass. Også utstyret blir jevnlig kalibrert og kontrollert. Vi er opptatte av kvalitet – det vi produserer skal tåle belastningene. Det fordrer både at vi gjør det riktig med det riktige verktøyet og at produktene har det riktige designet.

SPESIALPRODUKTER
Når vi får bestilling på et produkt vi ikke har lagd tidligere, så går vi først inn i en prosjekteringsfase. Da kartlegges alle forhold og vi utarbeider et forslag til utførelse.  Dette kan innebære datamodellering, beregninger og vurderinger utført av våre erfarne eksperter. Sammen med kunden finner vi den optimale løsningen.Termoplast er et fleksibelt materiale å arbeide med. Foruten at sveisbarheten er god for PP og PE, kan materialene bores i, freses og dreies. Halvfabrikater er rør og plater med ulike godstykkelser. 

Det er bare fantasien som begrenser oss – og fantasien vår er svært god!

vi får til det meste!

- Bend i alle vinkler
- T-rør
- Grenrør
- PE-kummer
- Inn- og utløpsarrangementer
- Reduksjoner
- Tanker
- Kundetilpassede konstruksjoner
- Sveising på anlegg

Typiske toleranser om ikke annet er avtalt:
Opp til 630 mm: +/- 30 mm og +/- 2°
710 mm og oppover: +/- 50 mm og +/- 3°

Pipelife leverer sveisetjenester

SKJØTING

Skjøting av PE-rør skjer på den måte som passer best i hvert enkelt tilfelle. Vanlige skjøtemetoder er speilsveising og elektromuffesveising som begge sikrer tette, strekkfaste og korrosjonsbestandige skjøter. Alternative skjøtemetoder er bruk av krager og flenser eller strekkfaste mekaniske koblinger.

NS 416-1, NS 416-2 og INSTA 2072 beskriver utførelse ved sveising av rørsystemer av PE og PP, kontroll av sveis og sveiseutstyr samt opplæring og sertifisering av sveiseoperatører.

skjøting av PE rør

Plastsveisavdeling - Surnadal og Ringebu

Også ved fabrikkene våre i Surnadal og Ringebu har vi  egne sveiseavdelinger. Her lager vi spesialdeler og løsninger til både VVS og VMT og preisolerte rørsystemer etter kundens ønsker.

Transportation, Connected, Energy and Power Concept

RØRHÅNDBOKA

RØRHÅNDBOKA TIL PIPELIFE GIR DEG SPESIFIKK VMT INFORMASJON I TILKNYTNING TIL PLASTRØRSYSTEMER.

utvikling og kvalitet

Laboratorium - testing av rør og sveiseprøver

Pipelife har et moderne laboratorium der det daglig utføres kontroller og tester av råvarer, rør og sveiser. Dette gjøres i henhold til krav i standarder og SBC. I tillegg blir det utført mange tester og kontroller på forespørsel for å vurdere kvalitet på utførte sveiser og rørkvaliteten på eldre rørsystemer (restlevetid eller sveisbarhet).

Sveiseansatte foran nye sveiseavdeling

du kan stole på oss

Varianter av standardprodukter produseres ofte. Trenger du et 25° bend med krage og flens på den ene enden, så lager vi det. Må du stenge vannforsyningen mellom klokka 5 og 6 for å sveise inn en påkobling, så stiller vi opp da. Alt handler om å være løsningsorientert. Det spiller ingen rolle om dimensjonen er 20 mm, 2500 mm eller noe imellom – eller om SDR-klassen er fra 7,4 til 41.

Ta kontakt!

Pipelifes nettverk av distriktsrepresentanter står til din disposisjon. Vi deltar gjerne i prosjektets tidligste fase for å bidra til at det blir gode løsninger.

Ta kontakt med oss så tidlig som mulig, så kan vi bidra med vår kunnskap.


Kontakt oss

Har du hendvendelser eller spørsmål til oss? Ta kontakt med oss her.

Get in Touch

Andre produkter og løsninger

Isoterm

Isoterm

Isoterm

Isovarm

PVC trykkrør

PE trykkrør

Katalog

Her finner du måldata, illustrasjoner og artikkelnummer.

Produktkatalog