Smart Water

Overvåk vannveiene for å ta riktige beslutninger

Smarte løsninger

Pipelife er spesialister på målinger i krevende norsk natur, hvor man hverken har tilgang på strøm eller mobildekning.

Vi gir deg datagrunnlaget til å ta gode beslutninger

Godt datagrunnlag gir gode indikasjoner på hvilke tiltak som er nødvendige. Sanntids- og historiske data fra vann- og avløpsinfrastruktur er avgjørende for å ta gode beslutninger. Våre løsninger sørger for å samle inn sensordata fra viktige punkter i infrastrukturen hos kunder. Dette gjelder eksempelvis elver, stikkrenner, kummer, vanninntak og andre kritiske punkter.

Vår dataplattform har gode integrasjonsmuligheter, og dataene som samles inn kan enkelt deles til andre systemer som du som kunde har.

Overvåkning, rapportering og alarmer

Vår dataplattform har skreddersydde løsninger for overvåkning av sensordata, med oppsett av alarmer ved overskridelser av terskelverdier. Løsningen lagrer sanntidsdata fortløpende og har gode muligheter for å ta ut statistikk og rapporter for enkeltpunkter og samlet for hele infrastrukturen.

Se hvilke løsninger vi tilbyr for din bransje:

Polluted water. Concrete pipe transporting the poluted river in to a small pound.

Avløp

Smart water service vannkraft

Flom og overvann

Vibrant color photography of beautiful aerial view French landscape viewed from Grand Colombier summit in middle of Bugey mountains, with Rhone river, vibrant green fields and Lake Bourget in Savoie. Shot from Grand Colombier mountain summit during a sunny summer day, in Bugey mountains, in Ain department not far from Jura and Savoie border near Culoz city, Auvergne-Rhone-Alpes region in France (Europe).

Miljø

Familie i naturen

Vannforsyning


Nyheter og Referanser

Vil revolusjonere Kommune-Norge med smarte rørsystemer

Pipelife hadde et samarbeid med Telenor og andre teknologipartnere hvor det ble utviklet et overvåkingssystem for rør og kummer. 

Pipelife Horizon major
Bekkinntak smart water service i Kristiansand

Gir trygg varsling på vann- og avløpsinfrastruktur

Smart water service gir trygg varsling på vann- og avløpsinfrastruktur.

Kristiansand kommune er en del et av testprosjekt for å prøve ut Pipelife sine smarte sensorer.

Smarte rør SVV 5

Nytt smart tiltak mot flommen

Sensorer skal overvåke et par trøblete stikkrenner under E6 i Gudbrandsdalen. 

- Vi ønsker å teste og ta i bruk utstyr som gir oss bedre oversikt over tilstanden på våre vegobjekter. Disse sensorene vil overvåke vannstanden ved stikkrennene, noe vi fram til nå bare har kunnet gjøre ved at vi eller driftsentreprenøren har tatt befaringer, sier Petter Storødegård ved Drift øst 1 i Statens vegvesen.

Smarte rør

KAN FORUTSE HENDELSER FØR DE SKJER

– Ved å sensorere opp ledningsnettet kan driftspersonell få en tidlig identifikasjon på at noe skjer. 

Kombinert med å løfte sensordataene opp i en skyplattform, sette på algoritmer, maskinlæring, kunstig intelligens og alt som er mulig nå, gjerne kombinert med værdata, kan vi forutsi et hendelsesforløp før det faktisk skjer, sier leder av Horisont-programmet i Pipelife, Eirin Kalstø.


Frøydis Sjøvold

Frøydis Sjøvold

Business Development Manager

+47 92 01 33 25

+47 71 65 88 00

Morten Heggelund.jpg

Morten Heggelund

Project manager Technical operations and sales

+4790918220

+47 71 65 88 00

Kontakt oss

Har du hendvendelser eller spørsmål til oss? Ta kontakt med oss her.

Get in Touch

Andre produkter og løsninger

Sewage

VVS

Electro

Elektro

Potable Water

Vann- og miljøteknikk

Cable Protection

Kabelvern

Long Lenght

LLLD


Special Services

Pipelife Academy

3D/BIM

Det er en stor fordel å prosjektere med riktige tegninger. Pipelifes produkttegninger, både i 2D og 3D, er tilgjengelig i de viktigste applikasjonene som benyttes i Norge.

Beregninger

Dette programmet er et supplement til Pipelifes øvrige brosjyrer, kataloger og innhold på hjemmesiden.

Produktkatalog

Katalogen omfatter både VA, VVS, og kabel/el. Her finner du måldata, illustrasjoner og artikkelnummer. 

Katalog

Her finner du måldata, illustrasjoner og artikkelnummer.

Produktkatalog