Smart water service gir trygg varsling på vann- og avløpsinfrastruktur

Kristiansand kommune er en del et av testprosjekt for å prøve ut Pipelife sine smarte sensorer

Et økende problem i dag og i fremtiden er mer ekstremvær. Det gir blant annet mer overvannproblematikk på grunn av stort vedlikeholdsetterslep. Kristiansand kommune tester bekkeinntak og overløpsmålere fra Smart water service, som skal være en del av løsningen på problematikken.

Hvordan virker det?

- Det utløses en alarm dersom det går overløp i ledningsnettet. Hvis det er mye nedbør og fremmedvann i kloakken, så vil det gå i overløp fordi rørene fyller seg opp. Det samme gjelder dersomdet har gått tett i kloakkledningene, så vil det kunne renne over overløpskanten og ut i sjø, elv eller bekker og det ønsker vi minst mulig av. Vi ønsker å ha kontroll på utslippene, vi blir også pålagt dette av Statsforvalteren, sier Uno Burås Karlsen, Driftsoperatør ledningsnett, vann- og avløpsetaten i Kristiansand kommune.

Alarmen går og kundene varsles digitalt

Med løsningene fra Smart water service skal man kunne forhindre at det kommer noe uønsket i ledningsnettet, som for eksempel løv, avfall, grus osv. Alarmen skal gi signaler når det er fare for at hendelser skjer, og på den måten gi varsel om at noe dekker til kummer og bekker slik at vann ikke kan passere.

- Vi ønsker å kunne overvåke bekkeristene ved å sjekke programmet på datamaskinen, nettbrett eller mobiltelefon. Her vil man kunne få alarmer på at vannivået stiger foran bekkeinntaket. Det er installert sensorer på begge sider av risten, så man kan se differansen, og dermed skjønne om bekkerisen begynner å gå tett, eller om det bare er høy vannstand. Vi tester også ut kamera på bekkeristene, slik at vi kan få et visuelt bilde av hva som skjer når vannet stiger, og kan da slippe å dra fysisk ut til bekkeinntakene vi har. Da sparer vi tid, og kan konsentrere oss om de bekkeinntakene som er mest kristiske ved ekstremnedbør. Dette er faktorer som vil gjøre hverdagen vår enklere med tanke på kontroll av overvann og kloakk. Både for vår egen del og for befolkningen, sier Burås Karlsen.

Redusere manuelle tilsyn

Målet med å ta i bruk sensorene er at man skal redusere antall manuelle tilsyn ved at ansatte kjører ut for å sjekke alle rister når det er mye nedbør. I dag har kommunen manuelle tilsyn en gang i måneden, og eventuelt på dagen før det er ventet mye nedbør og på dager med ekstremnedbør.

- Vi er med på å utvikle og teste for å finne de best mulige løsningene, som også andre kommuner vil kunne få glede av senere. Pipelife har vært nysgjerrige, løsningsorienterte, og villige til å gi oss det vi trenger og ønsker, sier Burås Karlsen.

Katalog

Her finner du måldata, illustrasjoner og artikkelnummer.

Produktkatalog