Smarte løsninger

Avløp

Våre produkter og løsninger

Pipelife er spesialister på målinger i krevende norsk natur, hvor man hverken har tilgang på strøm eller mobildekning.

Polluted water. Concrete pipe transporting the poluted river in to a small pound.

Overløpsmåling

Klimaendringer fører til enda større belastning på avløpssystemet. Samtidig skjerpes kravene gjennom nye EU-direktiv og økt prioritering fra Statsforvalteren. Kontroll på utilsiktet utslipp fra overløp er avgjørende for å kunne overholde kravene i kommunens utslippstillatelser.

Vi leverer tjenester for måling og rapportering av overløp. Løsningen blir levert med rapporteringsfunksjonalitet som tilfredsstiller kravene i utslippstillatelsen.

Fremmedvann smart water service

Fremmedvann

Vi hjelper til med å dokumentere og måle fremmedvann. Fremmedvann i avløpsnettet medfører både økonomiske-, helse- og miljømessige konsekvenser.

Vi leverer tjenester for å oppdage og måle fremmedvann i avløpsnettet. Løsningene kan beregne tid og nivå for å senke risikoen for både innlekking og utlekking, etter krav fra Statsforvalteren. 

Polluted water. Concrete pipe transporting the poluted river in to a small pound.

Vannføringsmåling

Fremmedvann smart water service

Nivåmåling

Kontakt oss

Har du hendvendelser eller spørsmål til oss? Ta kontakt med oss her.

Get in Touch

Kundehistorier

Bekkinntak smart water service i Kristiansand

Gir trygg varsling på vann- og avløpsinfrastruktur

Smart water service gir trygg varsling på vann- og avløpsinfrastruktur.

Kristiansand kommune er en del et av testprosjekt for å prøve ut Pipelife sine smarte sensorer.

Smarte rør SVV 5

Nytt smart tiltak mot flommen

Sensorer skal overvåke et par trøblete stikkrenner under E6 i Gudbrandsdalen. 

- Vi ønsker å teste og ta i bruk utstyr som gir oss bedre oversikt over tilstanden på våre vegobjekter. Disse sensorene vil overvåke vannstanden ved stikkrennene, noe vi fram til nå bare har kunnet gjøre ved at vi eller driftsentreprenøren har tatt befaringer, sier Petter Storødegård ved Drift øst 1 i Statens vegvesen.

Smarte rør

KAN FORUTSE HENDELSER FØR DE SKJER

– Ved å sensorere opp ledningsnettet kan driftspersonell få en tidlig identifikasjon på at noe skjer. 

Kombinert med å løfte sensordataene opp i en skyplattform, sette på algoritmer, maskinlæring, kunstig intelligens og alt som er mulig nå, gjerne kombinert med værdata, kan vi forutsi et hendelsesforløp før det faktisk skjer, sier leder av Horisont-programmet i Pipelife, Eirin Kalstø.


Andre produkter og løsninger

Polluted water. Concrete pipe transporting the poluted river in to a small pound.

Vann og avløp

Smart water service vannkraft

Vannkraft

Herobilde-VMT01-open

VMT

Katalog

Her finner du måldata, illustrasjoner og artikkelnummer.

Produktkatalog