Smarte løsninger

Vannforsyning

Våre løsninger

Vi tilbyr løsninger som er enkle å montere og drifte. Vi etterstreber god kommunikasjon og innhenting av data uten at det går på bekostning sikkerhet eller drift.

lekkasje smart water service

Vannmengde- og trykkmåling

Mange norske kommuner sliter med for høye lekkasjetap.  Reduksjon av vanntap er viktig for å kunne tilby en mer bærekraftig tjeneste til innbyggerne. Sikkerhet i vannforsyning og reduserte kostnader for produksjon av vann.

Vi leverer tjenester for sanntidsmåling av vannmengder og trykk. Data leveres gjennom vår dataplattform, men kan også leveres til andre systemer og grensesnitt om ønskelig.

Drikkevann

Vannkvalitetsmåling

Sensorer for måling av vannkvalitet i sanntid kan bidrar til økt sikkerhet i vannforsyninge kan leveres på forespørsel. Vi har løsninger for kontinuerlig kontroll på ulike parametre som:

  • temperatur
  • pH
  • konduktivitet
  • turbiditet

Kontakt oss

Har du hendvendelser eller spørsmål til oss? Ta kontakt med oss her.

Get in Touch

Kundehistorier

Bekkinntak smart water service i Kristiansand

Gir trygg varsling på vann- og avløpsinfrastruktur

Smart water service gir trygg varsling på vann- og avløpsinfrastruktur.

Kristiansand kommune er en del et av testprosjekt for å prøve ut Pipelife sine smarte sensorer.

Smarte rør

KAN FORUTSE HENDELSER FØR DE SKJER

– Ved å sensorere opp ledningsnettet kan driftspersonell få en tidlig identifikasjon på at noe skjer. 

Kombinert med å løfte sensordataene opp i en skyplattform, sette på algoritmer, maskinlæring, kunstig intelligens og alt som er mulig nå, gjerne kombinert med værdata, kan vi forutsi et hendelsesforløp før det faktisk skjer, sier leder av Horisont-programmet i Pipelife, Eirin Kalstø.Andre produkter og løsninger

Vei i Norge

Vei og bane

Smart water service vannkraft

Vannkraft

Herobilde-VMT01-open

VMT

Katalog

Her finner du måldata, illustrasjoner og artikkelnummer.

Produktkatalog