Smarte løsninger

Vannforsyning

Våre produkter og løsninger

Pipelife er spesialister på målinger i krevende norsk natur, hvor man hverken har tilgang på strøm eller mobildekning.

lekkasje smart water service

Vannmengde- og trykkmåling

I Norge forsvinner 39% av produsert drikkevann før det når fram til forbruker. Reduksjon av vanntap er viktig for å kunne tilby en mer bærekraftig tjeneste til innbyggere, og for å kunne redusere kostnader for produksjon av vann.

Vi leverer tjenester for sanntidsmåling av vannmengder og trykk. Løsningen blir levert gjennom vår dataplattformen og har integrasjonsgensesnitt mot SCADA-system og andre tredjeparts programvarer.

Drikkevann

Vannkvalitetsmåling

God vannkvalitet, enten det gjelder drikkevann eller badevann, er et mål for enhver VA-etat i kommunene. Sanntidsdata fra vannkilder gir kontinuerlig kontroll på ulike vannparametre som:

  • temperatur
  • pH
  • konduktivitet
  • turbiditet

Vi leverer tjenester for måling av vannkvalitetsparametre i sanntid. Løsningen kan settes opp med terskelverdier for å utløse alarmer på SMS eller e-post.

Kontakt oss

Har du hendvendelser eller spørsmål til oss? Ta kontakt med oss her.

Get in Touch

Kundehistorier

Bekkinntak smart water service i Kristiansand

Gir trygg varsling på vann- og avløpsinfrastruktur

Smart water service gir trygg varsling på vann- og avløpsinfrastruktur.

Kristiansand kommune er en del et av testprosjekt for å prøve ut Pipelife sine smarte sensorer.

Smarte rør

KAN FORUTSE HENDELSER FØR DE SKJER

– Ved å sensorere opp ledningsnettet kan driftspersonell få en tidlig identifikasjon på at noe skjer. 

Kombinert med å løfte sensordataene opp i en skyplattform, sette på algoritmer, maskinlæring, kunstig intelligens og alt som er mulig nå, gjerne kombinert med værdata, kan vi forutsi et hendelsesforløp før det faktisk skjer, sier leder av Horisont-programmet i Pipelife, Eirin Kalstø.Andre produkter og løsninger

Vei i Norge

Vei og bane

Smart water service vannkraft

Vannkraft

Herobilde-VMT01-open

VMT

Katalog

Her finner du måldata, illustrasjoner og artikkelnummer.

Produktkatalog