Installasjon av Stormbox II i Oslo sentrum

Pipelife var med på installasjon av fordrøyningsmagasin midt i Oslo sentrum. Stormboxmagasiner blir installert for å håndtere lokalt overvann og hindre oversvømmelser på et utilstrekkelig rørledningsnett.

- I vedtak fra Oslo kommune har det blitt bestemt at overvann fortrinnsvis skal håndteres på egen tomt, og i åpne løsninger. I Oslo sentrum er det ikke alltid mulig å håndtere alt overvannet åpent og lokalt, sier daglig leder og prosjektleder, Ronald Lindstad i Viken og Oslo anlegg.

Lindstad besluttet dermed å bruke Pipelife sine Stormbox II overvannskassetter for å samle og forsinke overvann ut på kommunalt nett.

- Systemet er rett og slett det beste jeg har jobbet med. Ingen klips, strips eller andre smådeler. Helt genialt, og enkelt å sette sammen så sant grunnarbeidet blir utført riktig. Stormbox II vil vi levere og montere flere ganger, sier Lindstad.

I hele Europa søker man tiltak for å forhindre overvann og flom, og overvannskassetter blir brukt til å forhindre problematikken. Stormbox er svært robust, og har 95,5 % kapasitetsutnyttelse og har mer enn 50 års levetid. Ved å sammenstille data fra sensorer som måler nedbør, fylling i magasinet, temperaturer med mer, får vi kunnskap om magasinets funksjon og får en beskjed når noe er unormalt.

Distriktssjef for VMT Østlandet i Pipelife, Lars Andresen var selv med på montering av kassettene i Oslo sentrum.

- Prosjektet viser hvilke gode muligheter vi har for å håndtere store mengder vannmengder, også midt i sentrum av Oslo. Vi ønsker å vise at Pipelife leverer gode systemer som er enkle å montere, og samtidig klarer å håndtere store mengder vann som kommer inn i vann- og avløpssystemer, sier Andresen. 

 

Les også mer om smarte sensorer fra Smart water service 

 

VA prosjekt i Oslo
VA prosjekt i Oslo
VA prosjekt i Oslo Lars Andresen
VA prosjekt i Oslo

Katalog

Her finner du måldata, illustrasjoner og artikkelnummer.

Produktkatalog