Smart Water

Smart Water Service

Smart Water Service

Vi gir deg sanntidsinformasjon om tilstanden i rørnettet inn på operatørens telefon

Vann og avløpsinfrastruktur er steder hvor en har liten innsikt idag. Rørnettet har ikke internettilgang eller separate strømkilder. Dette er en stor utfordring, da det er estimert at på grunn av et stort vedlikeholdsetterslep, lekker 30 % av alt renset drikkevann i Norge ned i bakken. En lekkasje på en drikkevannsledning gjør at trykket går ned og rørledningen trekker grunnvann som kan være forurenset inn i drikkevannet. Hva om man kunne overvåke lekkasjer på en bedre måte?

Med Pipelifes overvåkningsløsning får du sanntidsdata og en kan jobbe preventivt foran reaktivt med vedlikehold av rørnettet. Vår løsning gir deg dekning under bakken og har egen strømkilde.

Pipelife Smart Water Services

Med Pipelifes løsning får du sanntidsdata og en kan jobbe preventivt foran reaktivt med vedlikehold av rørnettet. Vår løsning gir deg dekning under bakken og har egen strømkilde.

Systemet kan ved hjelp av sensorer gi deg innsyn i

  • Vannstrøm
  • Vibrasjoner
  • Lekkasjer
  • Trykk
  • Temperatur
  • Vannkvalitet

Pipelife har en stor portefølje av sensorer som er klare til å plugges inn – eller du kan få din allerede installerte sensorikk til å sende data til en skyløsning med visualisering. Dataen kan også sendes til din kommunes SCADA-system.

Pipelife Horizon mobil

Rask start – Pipelife Secure IoT-Connect

Pipelife tilbyr en rask start der vi bistår med installasjon, setup og drift. Vi jobber sammen med kundene for å skape en løsning etter dine spesifikasjoner og behov.

Pipelife kan bistå med ekspertise på et eksisterende anlegg og nye anlegg. Sammen med kunden finner vi de riktige alarmene for at du skal ha full kontroll og avdekke problemer i infrastrukturen. Vår løsning ivaretar IT-sikkerhet i alle trinn.

  • Skybasert 24/7 overvåking
  • SMS eller e-postvarsel basert på dine behov
  • Systemvedlikehold og sikkerhet med kontinuerlig forbedring av software
Smart Water Services video

Produkter og løsninger

Drikkevann

Vannkvalitetsmåling

Water management

Overvåkning av vanninfrastruktur


Pipelife Norge har valgt ut fire bærekraftsmål som vi ønsker å ha et ekstra fokus på

FN bærekraftsmål

Nyheter og Referanser

Vil revolusjonere Kommune-Norge med smarte rørsystemer

Pipelife har sammen med Telenor og andre teknologipartnere utviklet et nytt og revolusjonerende overvåkingssystem for rør og kummer. Det vil gi nye muligheter for preventivt vedlikehold, beredskap og skadebegrensning.

Pipelife Horizon major

Andre produkter og løsninger

Sewage

VVS

Electro

Elektro

Potable Water

VMT

Cable Protection

Kabelvern

Long Lenght

LLLD


Special Services

Pipelife Academy

3D/BIM

Det er en stor fordel å prosjektere med riktige tegninger. Pipelifes produkttegninger, både i 2D og 3D, er tilgjengelig i de viktigste applikasjonene som benyttes i Norge.

Beregninger

Dette programmet er et supplement til Pipelifes øvrige brosjyrer, kataloger og innhold på hjemmesiden.

Produktkatalog

Katalogen omfatter både VA, VVS, og kabel/el. Her finner du måldata, illustrasjoner og artikkelnummer. 


Ta kontakt med oss

Velg hvilken vei du vil komme i kontakt med oss. Vi kontakter deg så snart som mulig.

Ring tilbake

Call back service
We will get in touch with you by phone
E-Mail service
We will get in touch with you by e-mail
Eirin Kalstø - Leder Horisont - Pipelife Norge

Eirin Kalstø

Leder Horisont

Ledergruppen

+47 982 85 483

+47 71 65 88 00

Katalog

Her finner du måldata, illustrasjoner og artikkelnummer.

Produktkatalog

Ta kontakt med teamet vårt

Velg hvilken vei du vil komme i kontakt med oss. Vi kontakter deg så snart som mulig.

Ring tilbake

Ring tilbake-tjenesten
Vi tar kontakt med deg på telefon
E-posttjeneste
Vi kommer i kontakt med deg på e-post