VMT

Sandfangkummer

SANDFANGKUMMER

Mindre kummer av plast har vært på markedet siden 80-tallet og er så godt som enerådende. Ny teknologi, nye råvarekvaliteter og bærekraftige løsninger har gjort det mulig å stadig produsere større kummer. I dag finnes derfor konkurransedyktige plastkumprodukter med god kvalitet, god funksjon, varig tetthet og lang levetid i alle størrelser. Her vil vi fokusere på de store sandfangkummene:

Plastløsninger veier mindre. For store kummer, som skal håndteres, flyttes og justeres, er vekt viktig. Rent praktisk gjør det jobben enklere. Når det gjelder HMS er den lave vekten svært gunstig - med tanke på skadepotensialet. Også for framtidige generasjoner er vekt viktig – i og med at det forbrukes mindre ressurser under transport og installasjon.

Lav vekt er ikke et problem. Når noe veier mindre enn vann, så flyter det. Plastkummer bør derfor fylles hvis de må monteres under vann. Det er alltid ønskelig å arbeide tørt, for å ha full kontroll med fundament og sidefylling (kvalitet). Når friksjonsmasser (singel, pukk eller grus) er fylt inntil kummen, så vil disse massene motvirke oppdrift. Jo dypere kummen er, jo mindre er faren for at kummen flyter opp. Ved bruk av dårlige masser utenfor vei, så kan kummen enkelt forankres ved hjelp av geotekstiler som legges opp langs kumkroppen og ut mot grøftesidene. Du må bare få den lave vekten til å spille på lag med deg!

Sandfangkummer av plast er enkle å tilpasse. På tegningene kommer rørledningene inn i kummen i rette vinkler og i samme høyde – pent og pyntelig. I virkeligheten stemmer dette svært sjelden - og plutselig dukker det kanskje opp behov for nye tilkoblinger. Da skal du vite at det kreves lite utstyr for å bore nye tilkoblinger der og da. Ei batteridrevet bormaskin, ei hullsag og to minutter, så alt er klart. Slå den!

Om sandfanget. Hensikten med sandfanget er å unngå at grus og slam kommer inn i rørnettet – noe som reduserer kapasitet og sågar tetter rørene. Sedimentene bør fjernes før sandfanget er halvfullt fordi vannet må ha tilstrekkelig oppholdstid slik at sedimentene rekker å synke. Dykket utløp stanser flytepartikler og hindrer tetting av rørnettet hvis sandfanget blir fullt. I tillegg motvirker dykkeren ispropper ved at skorsteinseffekten, som trekker kald luft inn i rørledningen vinters tid, stanses. Lukt fra rørledningen forhindres også. Fordelene med dykker er mange – og skikkelige fagfolk klarer å drifte sandfang med dykker.

 

Husdrenskum og gårdssluk

Husdrenskum og gårdssluk er små sandfangkummer beregnet for bruk rundt boliger og på gårdsplasser. I husdrenskummen samles drenering og takvann - og evt. overflatevann fra små arealer - i et sandfang før vannet slippes ut på overvannsledningen via dykket utløp. Husdrenskummen har tre innløp og ett utløp i 110 mm og enten 35 eller 70 liter sandfang. Gårdssluket har ett utløp i 110 mm. De samme toppløsningene som for Mabokummen og Pragmakummen kan benyttes - med tett lokk, flatrist eller kuppelrist på toppen. Kummer kan også bygges på stedet av rør, bunn, rørgjennomføringer, dykker og toppløsning.

PRO630 sandfang

En 200 l sandfangkum som er beregnet for å samle overflatevann fra et begrenset område - avhengig av belastningen av strøsand og annet slam. Standardkummene leveres med eller uten dykket utløp i 110 mm, 160 mm og 200 mm. Tilpassede kummer leveres på bestilling. Kummens bestanddeler kan leveres i løs vekt for tilpassing av kum på stedet. Utvendig diameter på toppen er 630 mm. Det finnes kuppelrister og flytende støpjernsrammer og -lokk som er tilpasset denne dimensjonen. For øvrig benyttes også standard Ø650 mm rammer og lokk i kombinasjon med en stigerørstopp med 650 mm lysåpning - eller en Ø650 betong toppring med standard rammer og lokk. Se monteringsanvisningen for toppløsning tilpasset standard Ø650 støpejernsrammer. 

PRO1000 sandfang

PRO1000 sandfangkum er et såkalt metersandfang med et sandfang som er 1 meter i diameter og 1 meter høyt. Slike kummer er mye brukt i vei og på større plasser. De leveres med eller uten dykket utløp i dimensjonene 110 mm, 160 mm og 200 mm. Det er enkelt å lage innløp på plassen med hullsag og gjennomføringspakning. På toppen passer standard Ø650 støpejernsrammer. Kumelementene håndteres enkelt for hånd.

Toppløsninger

Vi har utviklet toppløsninger som er tilpasset standard gategods - der trafikklastene overføres, via flytende rammer, til massene rundt og ikke direkte på kummen. Løsningene er utviklet sammen med norske brukere og det er tenkt på produktenes ve og vel, ledningseiernes krav og entreprenørenes ønsker. Det siste er ikke minst viktig – fordi anleggsperioden er mest kritisk også her.


Rørhåndboka til Pipelife gir deg spesifikk VMT kunnskap. Teknisk informasjon i tilknytning til plastrørsystemer.

Transportation, Connected, Energy and Power Concept


Kontakt oss

Har du hendvendelser eller spørsmål til oss? Ta kontakt med oss her.

Get in Touch

Andre produkter og løsninger

Isoterm

Isoterm

SONY DSC

Isovarm

Grunnavløpsrør bunter

Grunnavløpsrør

Overvannsrør

Katalog

Her finner du måldata, illustrasjoner og artikkelnummer.

Produktkatalog