Pipelife Partnership

Samarbeid er en del av livet vårt. La oss slå oss sammen for bedre resultater.

#collaboration

Hver og en av oss er forskjellig i å ha sitt eget styrker. Ved å forene våre kunnskaper, ferdigheter, erfaringer og kreativitet, er vi i stand til å oppnå så mye mer sammen, enn vi noen gang kunne alene.

Når vi arbeider mot felles mål, deler vi ett formål: Vi vil ha et sunnere miljø, forbedre livskomforten vår og sikre vår velvære for nå og for fremtidige generasjoner. La oss derfor samarbeide og utvikle oss sammen, og omdanne formål til ytelse og mål til prestasjoner.

 

Ved å jobbe som et team kan vi oppnå mer og bygge tillit

Gjennom teamarbeid og samarbeid med våre kolleger, kunder og partnere, er vi i stand til å kombinere unike ferdigheter, erfaringer og kreativitet, for å forme innovative ideer som aktivt bidrar til et tryggere og sunnere miljø.

team surnaldal

Rørhåndboka til Pipelife gir deg spesifikk VMT kunnskap på et detaljert nivå. Teknisk informasjon i tilknytning til plastrørsystemer.

Transportation, Connected, Energy and Power Concept
Line ny logo

Logo og bildebank for samarbeidspartnere

Har du behov for video, bilder, logo eller andre design elementer kan vi gi deg tilgang til vår logo- og bildebank.

Dersom du er på utkikk etter noe spesiielt er det bare å ta kontakt med oss.

fabrikk surnadal

Viktig informasjon til samarbeidspartnere

Vi benytter leverandører som driver sin virksomhet i samsvar med våre verdier og våre standarder for HMS, etikk og samfunnsansvar. 

Pipelife Norges krav til gjennomføring av innkjøp er nedfelt i en innkjøpspolicy.

kvalitet produksjon

Utvikling og kvalitet

For Pipelife Norge AS er kvalitet i samtlige ledd en forutsetning. Kontinuerlig forbedring er ikke bare et begrep, men en arbeidsmetode.

FoU-avdelingen arbeider daglig med å forbedre eksisterende, samt utvikle nye produkter tilpasset våre kunders behov.


Se våre felles prosjekter

Vi samarbeider med teknologi- og forskningsinstitutter, entreprenører, planleggere, universiteter og kommuner for å finne nye løsninger på dagens utfordringer. Bare ved å dele og kombinere vår kunnskap med andre, kan vi forme en mer inkluderende og bærekraftig fremtid.

Pipelife samler fagfolk innen VA, energi og samferdsel til Rørdagene

Målet med Rørdagene er å skape en felles faglig arena for kommunalteknikk, energi og samferdsel. De tidligere arrangementene har vært lagt til Bergen og til fabrikkene på Stathelle og i Surnadal – og har hatt stor oppslutning og mange fornøyde deltagere. Årets arrangement har et program spekket med faglig innhold om tema innen miljø og klimautfordringer, innovasjon, digitalisering og utfordringer i grøfta – med rørledninger som den røde tråden.

Rørdagene 18

Pipelife er med i samarbeidsprosjektet Operation Clean Sweep

«Operation Clean Sweep» (OCS) er et frivillig og gratis program for å få bukt med pellets-utslippene i plastbransjen, som et ledd i å redusere plastforurensning i verdenshavene.

Hav

Pipelife samarbeider med skoler og lærlingbedrifter

Vi har en egen nettbasert undervisning som vi kaller Pipelife skolen. Her kan de som ønsker ta egne nettbaserte leksjoner både på VVS og elektro logge seg på.

SKILLS forskningsprosjekt fra SINTEF, i samarbeid med Surnadal vidaregåande skole og Pipelife

Ideen til dette prosjektet er en teknologikonkurranse fra "SKILLS - Framtidens fagarbeider" ved SINTEF i Trondheim, hvor Pipelife er en av bedriftspartnerne. Målet med oppgaven var å gi elevene innsikt i hvordan man jobber med teknologi for å utvikle ide til produkt.

skills prosjekt

Digitalt samarbeid med Telnor, Innovasjon Norge og NTNU

Pipelife har så langt brukt flere millioner kroner i satsingen på smarte rørsystemer. Med på laget har de Telenor, NTNU, Innovasjon Norge og andre teknologipartnere.

 Telenor ble etter hvert en viktig partner for å få dette til. Ved hjelp av egenutviklet teknologi og deres helt nye NB-IoT-nett har vi greid å løse disse utfordringene, slik at vi nå kan hente ut data fra kummer og rør både nede i bakken og i områder uten mobildekning og strøm, sier Eirin Kalstø.

Smarte rør SVV 5

Kjell Larsen, Pipelife fikk Orkidé prisen

ORKidéprisen deles ut årlig under Nordmørskonferansen av Orkidé – Nordmøre Regionråd.  Den skal motivere til særlig innsats for tiltak som kommer hele Nordmørsregionen til gode på områder som; næringsutvikling, kompetanseutvikling, bedriftsutvikling, positiv markedsføring av regionen utad og/eller innad samt innen samarbeidstiltak. 

orkideprisen

Kontakt oss

Har du hendvendelser eller spørsmål til oss? Ta kontakt med oss her.

Get in Touch

Katalog

Her finner du måldata, illustrasjoner og artikkelnummer.

Produktkatalog