Diffusjonstette Rørsystem lukket
Diffusjonstette Rørsystem åpen

Diffusjonstette rørsystemer

Diffusjonstette rørystem beskytter drikkevann i forurenset grunn

I områder hvor det tidligere har vært industriell virksomhet kan det være vanskelig å vite hva som faktisk er i grunnen. Rørledningene som frakter drikkevannet vårt, ligger i ulike typer miljø. Diffusjonstette rørsystemer (SLA-rør) beskytter drikkevann i forurenset grunn slik at drikkevannsforskriftens krav oppfylles.  

I rør av polyetylen kan uønskede kjemikalier trenge gjennom den ubeskyttede rørveggen og forringe kvaliteten på drikkevannet. SLA-rør har en diffusjonssperre av aluminum, som gir de beste resultatene under diffusjonstester. Ytterst er det en beskyttelseskapp av mineralforsterket polypropylen (PP), som har to grønne striper, eller polyetylen (PE), som har tre grønne striper.

Diffusjonstette rør kan også brukes der forurenset vann skal fraktes ut. Da ønsker man å forhindre at forurensingen fra vannet kommer over i grunnen. Dette er mest aktuelt for industribedrifter. 

SLA-rør er sertifisert med hensyn på diffusjonstetthet av Kiwa. Medierøret har Nordic Poly Mark sertifikat og DK-VAND drikkevannsgodkjenning. Bedre kan det ikke bli!

 

Samarbeid med egeplast 

PE 100 RC diffusjonstette trykkrør med PP beskyttelseskappe

Pipelife Norge og Egeplast har inngått en avtale for salg og distribusjon av diffusjonstette PE100 rørsystemer. Avtalen gjelder for det norske markedet og dette er en del av Pipelifes større satsing for å bli en komplett systemleverandør.

Rørene leveres i 12 meters lengder i dimensjoner fra 110 mm til 630 mm eller i
kveiler på 50, 100, eller 150 meter i dimensjoner fra 32 mm til180 mm.

 

SLA PE100RC rør m/diffusjonssperre og PP kappe

Skjøting av SLA-rør

Speilsveising og elektromuffesveisen skal utføres av sertifiserte sveisere. Sveisemaskiner for speilsveising skal være kalibrerte i løpet av de siste 12 månedene. Sveisestandardene NS 416-2 og NS-INSTA 2072 gjelder. Pipelife angir sveiseparametere for speilsveising på forespørsel. Speilsveisemetoder med høye sveisetrykk og korte kjøletider, for eksempel «Single High Pressure» (SHP), anbefales ikke brukt.

Nyhet: SLA-rør på kveil

Pressemelding Pipelife og Egeplast

Samarbeid om diffusjonstette rørsystem

08.05.2022 - 2 min lesetid

Diffusjonstette rør - Pynteneset

Prosjekt på Pynteneset i Stavanger

01.11.2022 - 2 min lesetid

SLA rør legges i Oslo i 2019
klargjøring PE sveis med mann i rør

sveisetjenester

Se Pipelife produktkatalog for komplett oversikt over trykkrør.


Rørhåndboka til Pipelife gir deg spesifikk VMT kunnskap. Teknisk informasjon i tilknytning til plastrørsystemer.

Transportation, Connected, Energy and Power Concept

Merking av PE trykkrør

Eksempel på merking: NOS2 PE 100 (sertifiseringsmerker) =2224= EN 12201 =2605= PN 16 - C 1,25 / PN 12,5 - C 1,6 =90x8.2= SDR11

Pipelife NOS2 Produksjonssted Pipelife på Stathelle
PE 100 Materialangivelse
Sertifiseringsmerke Nordic Poly Mark Produktet er underlagt tredjeparts kontroll
Sertifiseringsmerke DK-VAND Dansk sertifisering for bruk som drikkevannsledning
=2224= Referanse til internkontrollskjema
EN 12201 Produktstandard
=0215= Produksjonsuke og -år
PN 16 - C 1,25 Høy trykklasse med tilhørende lav design faktor
PN 12,5 - C 1,6 Lav trykklasse med tilhørende høy design faktor
=90x8,2= Diameter og godstykkelse
SDR 11 Entydig klasseangivelse. Tallet er diameter dividert med godstykkelse - se tabell under

Våre PE trykkrør er produsert og godkjent i henhold til en produktstandard: NS-EN 12201 for vannforsyning og trykkledninger for spillvann. Minimum krav til merking omfatter blant annet høyeste trykklasse. Vi merker med to trykklasser for å synliggjøre ulikhetene. Spør oss gjerne om hva ulikheten består i.

Trykklasse (PN) i forhold til SDR for ulik design faktor (C)

PE 100 SDR 26: PN 5 - C 1,6 og PN 6,3 - C 1,25
PE 100 SDR 17: PN 8 - C 1,6 og PN 10 - C 1,25'
PE 100 SDR 11: PN 12,5 - C 1,6 og PN 16 - C 1,25
PE 100 SDR 7,4: PN 20 - C 1,6 og PN 25 - C 1,25

PE 80 ble brukt som materiale i rør på kveil fram til 2015:
PE 80 SDR 17: PN 6,3 - C 1,6 og PN 8 - C 1,25
PE 80 SDR 11: PN 10 - C 1,6 og PN 12,5 - C 1,25

Sertifiseringsmerker

Pipelifes PE trykkrør merkes med sertifiseringsmerket Nordic Poly Mark.

Det innebærer at produktet er underlagt tredjepartskontroll administrert av INSTA-cert. Denne ordningen omfatter Norge, Sverige, Danmark og Finland.

Rørene merkes også med sertifiseringsmerket DK-VAND.

Dette merket innebærer at rørmaterialet er prøvd etter den danske godkjenningsordningen for materialer i kontakt med drikkevann. Dermed er det også en dokumentasjon på at produktene tilfredsstiller de norske kravene i drikkevannsforskriften. Det eksisterer ikke noen tilsvarende godkjenningsordning i Norge.


Produksjon og levering av store PE-rør som slep

Hvordan utføre en elektrosveis for PE rør video

Pipelife videoer: en film sier mer enn tusen ord

Se våre installasjons videoer som forklarer montering og bruk for våre produkter og løsninger. Du kan også sjekke ut vår bedriftskanal på Youtube.


Nyheter og Referanser

IVAR ny vannledning 4

Sikrer forsyningen av rent drikkevann i regionen

RISA AS entreprenør fikk oppdraget, og Pipelife har levert PE-rør og sveisetjenester til prosjektet. 

PE-leding

Kilometerlange PE-kabelkanaler for offshore vindmølleparker

Moray East-prosjektet i Skottland, er blant flere vindparker som har valgt fordelene med ikke-sveisede PE- produsert av Pipelife Norge.

Referansehistorie Robustline 3

Fornyelse av vannledning for Trondheim kommune

Velger Robustline – Det tøffeste røret


Kontakt oss

Har du hendvendelser eller spørsmål til oss? Ta kontakt med oss her.

Get in Touch

Andre produkter og løsninger

Isoterm - fleksible plastrørsystemer med tilhørende delesortiment for forskjellige formål

Isoterm

Isoterm

Isovarm

PVC trykkrør bunt lager

PVC trykkrør

Overvannshåndtering

Katalog

Her finner du måldata, illustrasjoner og artikkelnummer.

Produktkatalog