Sikrer forsyningen av rent drikkevann i regionen

IVAR (interkommunalt vann, avløp og renovasjon) leverer vann til kommunene (Gjesdal, Time, Klepp, Sandnes, Sola og Stavanger), som igjen leverer vannet videre ut til sine innbyggere. Etter at IVAR har renset drikkevannet, fraktes vannet gjennom IVARs vannledninger under bakken frem til kommunenes egne vannledninger.

Nå skal vannforsyningen oppgraderes. IVAR ny vannledning er et omfattende entrepriseprosjekt som skal stå ferdig i 2025.

For å ha større sikkerhet i systemet har IVAR valgt å bygge en dobbel vannforsyningsledning. Entreprisen er delt opp i flere prosjekt. Risa AS skal legge rør gjennom Edlandsvannet. Her er det bekker myrer og vann som skal passeres. Deler av vassdragene er mulig gyteområder for laks og sjøørret, og innebærer at entreprenøren har strenge krav til utslipp av sedimenter til vassdrag. Dette arbeidet må derfor utføres i tidsrommet mellom 15. juni og 30. september for å redusere belastning på fiskeyngel. Edlandsvannet er en del av Figgjovassdraget som er lakseførende.

RISA AS entreprenør fikk oppdraget, og Pipelife har levert PE-rør og sveisetjenester til prosjektet. En del av rørledningen, 880 meter, skal legges under vann og på det dypeste er det 10-12 meter. Ledningen sveises sammen og deretter fylles den med vann og senkes ned. For hver 15. meter legges et betonglodd på 4,9 tonn. Pipelife leverer 880 meter med PE-rør av typen 100 SDR 17RC med en diameter på 1600, og er levert i lengder på 20 meter.

RISA AS var svært fornøyd med Pipelife som leverandør i dette prosjektet og de nevnte spesielt planlegging og gjennomføring helt i fra starten. God logistikk gjorde at alt kom som planlagt og ferdig stroppet, noe som gjorde at det ikke ble avbrudd i produksjon i forbindelse med lossing. Det ble bygget en egen brygge på byggeplassen hvor sveisingen kunne utføres. Bryggen gjorde også at håndteringen av de store rørene kunne utføres på en trygg og effektiv måte.

RISA AS og prosjektleder Gudmund Kvia er meget fornøyd med sveisearbeidet og leveransen fra Pipelife, det gikk vesentlig raskere enn forventet.

Les mer om hele prosjektet til Risa Entreprenør her.

 

Foto:Risa/ Jan Arne Wold

 

IVAR ny vannledning 7
IVAR ny vannledning 7

Katalog

Her finner du måldata, illustrasjoner og artikkelnummer.

Produktkatalog