Boligprosjektet Pynteneset i Stavanger bygges med diffusjonstette PE-rør

Utbyggingen av Pynteneset på Engøy skal gi 220 boliger i havnebassenget i Stavanger – her legges diffusjonstette rørsystemer.

Det legges diffusjonstette rørsystem til det store boligprosjektet som ligger i havnebassenget i Stavanger sentrum. På dette prosjektet har Pipelife levert diffusjonstette rør i dimensjonene 180, 250 og 315 og i tillegg blir det lagt ned overvannsrør, vannledning og pumpeledning.

Boligprosjektet planlegger å bygges ut med rekkehus og leilighetsbygg, som totalt skal gi 220 boliger og skal være klar for innflytting 1. kvartal 2025. Stangeland maskin startet i april med å grave og legge ned rør som skal gi boligene vann og avløp.

- For oss i Pipelife er dette et spennende prosjekt fordi det er et av de første hvor vi legger ned diffusjonstette rørsystemer. Det er spennende å følge prosessen og kunne hjelpe kunden med oppfølging, sier Terje Nordbustad, distriktssjef VMT Vestlandet i Pipelife.

- Terje og Raymond fra Egeplast har besøkt byggeplassen ved flere anledninger og vært med og tegnet og veiledet oss med taping og sveising av de diffusjonstette rørene. I samarbeid med Pipelife er det enkelt å kunne ringe og ta kontakt når man trenger litt veiledning, sier Peder Espedal, Formann i Stangeland maskin.

Tidligere fabrikk og trelastlager

Området på Engøy har tidligere vært hermetikkfabrikk, brukt til sildesalting og trelastlager, som kan ha gitt mulige forurensning i grunnen, som ikke nødvendigvis er farlige. På bakgrunn av det skal valget av diffusjonstette rør forhindre at forurensning og kjemikalier kan trenge inn og påvirke vannet med lukt, smak eller annen forurensning.

- Området har tidligere vært preget av industri, og etter krav legger vi ned diffusjonstette rør, slik at drikkevannet vil være beskyttet mot inntrenging, sier Espedal.

Diffusjonstette rør skal gi sikker vannforsyning til de fremtidige beboerne på Pynteneset.

Samarbeid gir større muligheter

Pipelife inngikk tidligere i år et samarbeid med Egeplast om salg av diffusjonstette rørsystemer. Samarbeidet gir Pipelife et bredere spekter av rørsystemer å velge fra og et steg nærmere på veien mot å bli en mer komplett leverandør av rørsystemer. På prosjektet er rørene levert gjennom Brødrene Dahl som hovedleverandør.

- Samarbeidet gjør Pipelife mer komplett. Vi har lagerlagt de mest frekvent brukte dimensjonene fra Egeplast ved vår fabrikk på Stathelle. Det er en fordel for kundene at alt kommer fra Pipelife sitt lager, og det forenkler logistikken for kunden. PE bend og deler er produsert ved vår sveiseavdeling på Stathelle, sier Nordbustad.

Funfact:

Arbeiderne kom roende inn til Pynteneset og stoppet og skiftet klær før de dro inn til byen for å dra på dans. Derav kommer navnet Pynteneset.

Har du spørsmål angående diffusjonstette rørystem? Ta kontakt med Terje Nordbustad

Diffusjonstette rør - Pynteneset
Diffusjonstette rør - Pynteneset
Diffusjonstette rør - Pynteneset
Diffusjonstette rør - Pynteneset
Terje Nordbustad - Distriktssjef VMT på Vestlandet - Pipelife Norge

Terje Nordbustad

Distriktssjef VMT på Vestlandet

Vann- og miljøteknikk VMT (VA)

+47 916 31 711

+47 71 65 88 00

Diffusjonstetterør

Diffusjonstette rørsystem

Katalog

Her finner du måldata, illustrasjoner og artikkelnummer.

Produktkatalog