Kilometerlange PE-kabelkanaler for offshore vindmølleparker

Fornybar energiprosjekter krever ofte innovative tekniske løsninger. Med hav-vindmølleindustrien i vekst, er et viktige hensyn å ta, sikker og effektiv installasjon av beskyttelsesrør for strømkabler når de kommer på land. De siste årene har det i økende grad blitt brukt kontinuerlig ekstruderte PE-rør for å oppnå dette. Moray East-prosjektet i Skottland, er blant flere vindparker som har valgt fordelene med ikke-sveisede PE-rør produsert av Pipelife Norge.

Begrensninger for sveiste PE-rør for offshorebruk

PE-rør har blitt brukt til å beskytte elektriske kabler i flere tiår. Standard korte lengder i 6 eller 12 meter, krever imidlertid lagring på land og må sveises sammen for å danne varerør. Det er imidlertid slik at når man sveiser PE-mrør i korte lengder så kan det oppstå en liten vinkelavbøyning ved hver sveis. Spesielt ved lengre lengder kan denne vinkelavbøyningen bli betydelig og skape utfordringer for installasjonen.

I tillegg dannes en indre og ytre vulst som en del av sveiseprosessen. Å fjerne disse vulstene, spesielt på innsiden beskyttelsesrørene, kan være problematisk og kostbart. Fjerningen kan også kreve verifisering av at ingen del av den indre vulsten er igjen og skaper en hindring når kabelen er installert.

Ytre vulster eller rester av slike kan øke friksjonen når beskyttelsesrøret trekkes inn i borehullet. Hvis boringen er lang, kan friksjonen være betydelig og kan bare overvinnes ved å øke trekkreftene, noe som øker skaderisikoen ved installasjon av beskyttelsesrøret.

Videre krever sammensveising av beskyttelsesrør på land tilstrekkelig plass til å lagre, sveise og teste rørene. Deretter må de typisk slepes over land før de blir sjøsatt og fraktet til installasjonsplassen.

Langlengde PE-rør som neste generasjons løsning

Pipelifes fabrikk på Stathelle er spesielt godt egnet til å spesialbygge HDPE-rør i store diametere og lange lengder. Maksimal rørlengde som produseres kan være opptil 1400 meter lang. Dimensjoner varierer fra 20 mm OD til 2500 mm OD, med en veggtykkelse på opptil 120 mm.

Rørene ekstruderes ut i fjorden og taues fra Stathelle direkte til installasjonsstedet. Flere rør kan slepes på en gang og dette betyr et miljøvennlig og kostnadseffektivt alternativ til transport og lagring på land.

De lange lengdene på Pipelifes PE-rør reduserer håndterings- og sveisebehov på anlegget. Når rørene ankommer anlegget, kan de straks belastes med belastningslodd og installeres effektivt. Transport og lagring til sjøs forhindrer også deformasjoner som kan oppstå dersom rør lagres på land i en lengre periode.

Hundrevis av store internasjonale og innenlandske sleper er allerede gjennomført, noe som bekrefter Pipelife Norges logistikkekspertise. De lange HDPE-rørene har blitt levert til kundenes marine byggeplasser i Europa, Afrika, Nord- og Sør-Amerika og Asia.
 

Pålitelige beskyttelsesrør for offshore vindfarmer

Pipelife Norge har også levert rør til flere vindparkprosjekter, med rørlengder ofte over 1 kilometer. Et slikt prosjekt nylig var Moray East, som ligger på østkysten av Skottland. Den nettopp ferdigstilte vindparken omfatter 100 vindturbiner og har en produksjonskapasitet på 950 MW.

Hovedentreprenøren (Offshore) på prosjektet var NKT. De tildelte oppdraget med retningsstyrt boring av inntakshull for el.kabler til LMR Drilling UK. Pipelife på Stathelle leverte de sømløse ekstruderte, sveisefrie rørene som var 600 mm OD med en veggtykkelse på 35,6 mm i lengder på hhv. 995, 1010 og 1032 meter.

Administrerende direktør i LMR Drilling UK Ltd, Jez Seamans forklarer bruken av de lange PE-rørene som beskyttelse i borehull:

- den profesjonelle tilnærmingen som ble demonstrert av Pipelife gjennom hele anskaffelsesprosessen, sørget for at røret var glimrende egnet til formålet. Kvaliteten var utmerket, uten sveiser som forårsaket forstyrrelser i installasjonen av kablene inn i kanalene. Pipelife jobbet tett med oppdragsgiveren vår og oss, noe som betyr at risiko knyttet til levering og installasjon ble identifisert og redusert i alle stadier av prosessen.

Entreprenøren NKT har levert og montert elektriske kabler til det ambisiøse prosjektet. Selskapet har erfaring med kabelløsninger for vindparker til havs, og satte pris på de ikke-sveisede beskyttelsesrørene som ble brukt.

- Sikre og holdbare kabelbeskyttelsessystemer er avgjørende i det røffe miljøet til offshore kraftverk. Å unngå sveising reduserer installasjonsrisikoen og pålitelighetsproblemer senere. Vi er godt fornøyde med kvaliteten på Pipelifes lange lengder rør. Det nære samarbeidet med Pipelife og rettidig levering av kanalene var andre viktige kriterier for å sikre at prosjektet ble gjennomført effektivt og uten forsinkelser, kommenterer Jacob Zeemann, Senior Site Manager i NKT.

Energisektoren

Utbygging av vindparker til havs er under kraftig utvikling i hele Europa, og Storbritannia er intet unntak. På grunn av høyere og jevnere vindhastigheter over havoverflaten, gir offshoreturbiner typisk høyere og mer pålitelig energiproduksjon enn tilsvarende enheter plassert på land..

Moray East-prosjektet anslås å forsyne opptil 950 000 hjem i Skottland med fornybar energi, og spare opptil 1,7 millioner tonn CO2-utslipp hvert år. Havvindparken er allerede i full drift og har en avgjørende rolle i landets overgang mot en karbonnøytral økonomi.

PE-leding
2206NO_Kilometer-Long PE Cable Ducts for Offshore Wind Farms
Sleping av tre PE-rør i lengder på 995, 1010 og 1032 meter fra Pipelifes anlegg i Stathelle , Norge, til Moray East vindparkprosjekt i Skottland

Katalog

Her finner du måldata, illustrasjoner og artikkelnummer.

Produktkatalog