Prefabrikkert rorsytem1

Prefabrikkerte rørsystemer

AVFALLSFRIE BYGGEPLASSER GIR UNIKE MULIGHETER

Pipelife leverer presise prefabrikkerte rørsystem. En bærekraftig løsning som gir økt effektivisering og reduksjon av avfall på bygg- og anleggsplasser. Prosjektering og modellering med våre modeller vil gi en spesialtilpasset løsning og en optimal leveranse.

Bygg- og anleggsbransjen står i dag for en stor del av klimautslippene i verden. Ca. 22 % av materialer transportert inn på byggeplasser blir til slutt avfall. Det tilsvarer ca. to millioner tonn avfall årlig fra norske byggeplasser.

Tidsbesparelse på prosjektering

30 % av arbeidsdagen til en håndverker går med til å rette opp i feil og mangler på allerede utført arbeid. Dette er ofte på grunn av kort planleggingstid for prosjekteringsfasen, og dermed blir for mange avgjørelser tatt på byggeplasser i utførelsesfasen.

Pipelife Norge ønsker å bidra til å løse disse utfordringene. I pilotprosjektet Heiergården terrasse har vi testet ut presis prosjektering med modellene Smartline og PILI, for å levere en presis prefabrikasjon. Resultater fra prosjektet viser at det er store besparelser ved å benytte seg av prefabrikkerte løsninger fra Pipelife.

Store besparelser på boligprosjekt med prefabrikasjon

Skogn prefabprosjekt 2

Les om Heiergården terrasse på Rakkestad

Heiergården terrasse - Rakkestad

Prefabrikkerte rorsystem

 

 

 

kjør vår kortfilm om prefabrikerte løsninger


Kjetil Løften - Produktsjef VVS - Pipelife Norge

Kjetil Løften

Salgssjef VVS

VVS

+47 917 01 668

+47 71 65 88 00

Marton Holen

Marton Holen

BIM-tekniker

Løsningssalg bygg

+4798865776

+47 71 65 88 00


Children (boys, hands) hugging pine (tree), playing and having fun outdoor in summer forest (park). Environmental protection concept.

Fossilfrie rørsystemer

Avfallsfri byggeplass

Miljøarbeid i Pipelife

Kontakt oss

Har du hendvendelser eller spørsmål til oss? Ta kontakt med oss her.

Get in Touch

Andre produkter og løsninger

Smartline deler svart

Smartline

PILI

Pili

sveising PE rør sveiseverksted

Spesialiteter

Katalog

Her finner du måldata, illustrasjoner og artikkelnummer.

Produktkatalog