Prefabrikkert rorsytem1

Prefabrikkerte rørsystemer

Avfallsfrie byggeplasser gir unike muligheter

Pipelife leverer presise prefabrikkerte rørsystem. En bærekraftig løsning som gir økt effektivisering og reduksjon av avfall på bygg- og anleggsplasser. Prosjektering og modellering med våre modeller vil gi en spesialtilpasset løsning og en optimal leveranse.

Bygg- og anleggsbransjen står i dag for en stor del av klimautslippene i verden. Ca. 22 % av materialer transportert inn på byggeplasser blir til slutt avfall. Det tilsvarer ca. to millioner avfall årlig fra norske byggeplasser.

Tidsbesparelse på prosjektering

30 % av arbeidsdagen til en håndverker går med til å rette opp i feil og mangler på allerede utført arbeid. Dette er ofte på grunn av kort planleggingstid for prosjekteringsfasen, og dermed blir for mange avgjørelser tatt på byggeplasser i utførelsesfasen.

Pipelife Norge ønsker å bidra til å løse disse utfordringene. I pilotprosjektet Heiergården terrasse har vi testet ut presis prosjektering med modellene Smartline og PILI, for å levere en presis prefabrikasjon. Resultater fra prosjektet viser at det er store besparelser ved å benytte seg av prefabrikkerte løsninger fra Pipelife.

Les om pilotprosjektet «Heiergården terrasse» på Rakkestad.  

Les om Heiergården terrasse på Rakkestad

Heiergården terrasse - Rakkestad
Prefabrikkerte rorsystem

VVS gruppebildet

Strykert posisjon i VVS-markedet

Children (boys, hands) hugging pine (tree), playing and having fun outdoor in summer forest (park). Environmental protection concept.

Fossilfrie rørsystemer

Avfallsfri byggeplass

Miljøarbeid i Pipelife

Ta kontakt med oss

Velg hvilken vei du vil komme i kontakt med oss. Vi kontakter deg så snart som mulig.

Ring tilbake

Call back service
We will get in touch with you by phone
E-Mail service
We will get in touch with you by e-mail

Andre produkter og løsninger

Smartline deler svart

Smartline

PILI

Pili

sveising PE rør sveiseverksted

Spesialiteter

Katalog

Her finner du måldata, illustrasjoner og artikkelnummer.

Produktkatalog

Ta kontakt med teamet vårt

Velg hvilken vei du vil komme i kontakt med oss. Vi kontakter deg så snart som mulig.

Ring tilbake

Ring tilbake-tjenesten
Vi tar kontakt med deg på telefon
E-posttjeneste
Vi kommer i kontakt med deg på e-post