Pilotprosjekt «Heiergården terrasse» i Rakkestad

Pilotprosjektet Heiergården terrasse er et boligutviklingsprosjekt der Pipelife har med presis prosjektering med modellene for Smartline og PILI, levert presis prefabrikasjon. Heiergården terrasse består av 25 leiligheter, en takterrasse, butikklokaler på gateplan og en parkeringskjeller. Prosjektet ble satt opp med prinsippene om avfallsfri byggeplass.

Viktigheten av planlegging

Pipelife har sammen med Askim & Mysen Rør AS gjennomført prosjektet for å sikre rask og avfallsfri installasjon av prefabrikkerte løsninger. I leveransen var det løsninger for bad, vaskerom og kjøkken. De prefabrikkerte rørsystemene ble montert på plattendekke og senere nedstøpt.

Vi i Pipelife og Askim & Mysen Rør AS har sammen prosjektert alle rørledninger på dekket med våre produsentspesifikke BIM-modeller i revit. Detaljert prosjektering med våre modeller i Revit, gir nok informasjon til å produsere en presis prefabrikasjon. Vi bruker informasjonen som ligger i det prosjekterte grunnlaget til oppdeling, seksjonering og korrekt merking. Dette er helt avgjørende for å lykkes i montasjearbeidet, og det blir dermed enklere for rørlegger å finne ut hva som hører sammen og hvor det skal monteres.

Resultater fra prosjektet viser at det er store besparelser ved å benytte seg av prefabrikkerte løsninger fra Pipelife. På dette prosjektet var det besparelser på ca. 20 % på rør og 60 % deler. Dette i seg selv gir en økonomisk gevinst og i tillegg gir det reduserte CO2-utslipp. De prefabrikkerte løsningene gir redusert risiko for feil under installasjon, på grunn av prosjektering og modelleringer som er gjort i forkant. I tillegg vil det være reduserte montasjekostnader på 30 %.

Fremtidsrettet perspektiv

Bygg- og anleggsbransjen er i stadig endring mot en mer miljøbevisst og digitalisert byggeprosess. Ved å involvere blant annet leverandører tidlig i prosjekter, kan man i større grad unngå utfordringer og forsinkelser i byggearbeidet. En del av løsningen er modellering og planlegging for prefabrikkerte rørsystemer. Spar tid, kutt avfall og kostnader på ditt neste prosjekt. Prefabrikkert rørsystem fra Pipelife er løsningen. 

Er du interessert eller har du spørsmål? Ta gjerne kontakt. 

Prefabrikkerte rorsystem

Katalog

Her finner du måldata, illustrasjoner og artikkelnummer.

Produktkatalog