Pipelife Fossilfrie Rørsystemer

Presset på naturressurser øker og det haster med å få ned klimagassutslippene. Vi har satt oss ambisiøse bærekraftmål som støtter FNs bærekraftmål, EUs plaststrategi og den sirkulære økonomien. Endelig har vi gleden av å kunne tilby fossilfrie rørsystem på det norske markedet og et enda mer bærekraftig alternativ. Nå kan du som kunde være med å bidra til å redusere miljøpåvirkningen.

Hva er fossilfrie rørsystem fra Pipelife?

Pipelifes fossilfrie rørsystemer kjennetegnes nå ved at det produseres av plastråstoff fra fornybar biomasse, framfor den tradisjonelle framstillingen av etylen gjennom raffineringsprosesser basert på fossil olje. Etylen er en av de viktigste råvarene i produksjonen av plastprodukter.  Etylen med samme egenskaper kan også utvinnes fra skogvirke i en raffineringsprosess. Det finske industrikonsernet UPM har nylig bygget en fabrikk som produserer etylen basert på avfall fra deres øvrige produksjon. Dette biobaserte etylenet står sentralt i Pipelife sin fossilfrie satsing.

Vi kan tilby bærekraftsertifiserte rørsystem der fossilt råstoff er erstattet med biomasse som er fornybar og ikke-konkurrerende med næringskjeden. Plastrørmaterialene PVC og PP gir noe ulik besparelse av CO2-utslipp.  INOVYN, vår råvareleverandør av PVC, oppgir en besparelse for selve råvaren på 90% sammenlignet med konvensjonelt produsert PVC.

HVA ER MASSEBALANSEPRINSIPPET?


Massebalanse-tilnærmingen i vår produksjon er en trinnvis måte å gå fra fossilbaserte til biobaserte materialer og på denne måten redusere miljøpåvirkningen. I løpet av de siste årene har massebalansetilnærmingen tatt over i kjemisk industri. Som en viktig milepæl på veien til en sirkulær økonomi og bioøkonomi, er den designet for å spore strømmen av materialer gjennom en kompleks verdikjede. Siden kjemisk resirkulerte eller biobaserte råstoffer vanligvis blandes i produksjonskomplekset, er fysisk segregering av resirkulert innhold ofte praktisk og økonomisk umulig. Massebalansetilnærmingen gjør det mulig å spore mengden og bærekraftsegenskapene til sirkulært og/eller biobasert innhold i verdikjeden og tilskrive det basert på etterprøvbar bokføring.
ISCC forklarer massebalanse slik.

 

Samme kvalitet med fossilfritt

Pipelife kan levere fossilfrie rørsystemer i materialene PVC og PP (polypropylen). Pipelifes fossilfrie rørsystem kjennetegnes ved at råvarene nå produseres fra fornybar biomasse fra skogen, fremfor den tradisjonelle framstillingen av etylen gjennom raffinering av olje. Når vi tar i bruk fornybare bioressurser til å produsere fossilfrie rørsystemer gjøres dette uten å endre egenskapene til rørene. Materialet som inngår i sluttproduktet har akkurat de samme egenskapene som før.

Rørene kan leveres med ulike andeler av fossilfri råvare.

Vi tilbyr 3 alternative boi-profiler, som vil gi ulik grad av C02-besparelse. Dette er 30%, 60% eller 100% bio-profil. 

View out of the Woods over endless Spruce Tree Forest into open Land

Gjør det mulig for våre kunder å ta et bærekraftig valg

Innen 2050 skal vi bli et nullutslippssamfunn. De neste årene må Norge gjøre store investeringer i infrastruktur innenfor vann, avløp og strømnettet. Vi har arbeidet målrettet for at de rørsystemene som offentlige og private tar i bruk for framtida, skal være bærekraftige. Fossilfrie rørsystem fra Pipelife er ett stort skritt i en rekke av mange bidrag for å gjøre rør-infrastrukturen mer bærekraftig. Derfor lanserer vi nå fossilfrie rørsystem som aktivt bidrar til et tryggere og sunnere liv og er et mer klimavennlig alternativ. Det vil gjøre at offentlige etater og utbyggere nå har muligheten til å redusere CO2-belastningen betydelig ved å velge et fossilfritt alternativ.

Children (boys, hands) hugging pine (tree), playing and having fun outdoor in summer forest (park). Environmental protection concept.
Kabelrør med John

Sertifisering

Pipelifes fabrikk i Surnadal er tredjepartssertifisert for bruk av fossilfri og fornybar råvare. Du kan laste ned vårt sertifikat her.

Hvorfor velge et fossilfritt alternativ?

 
  • En ny generasjon med bærekraftige rørsystemer
  • Samme kvalitet og egenskaper
  • Vi beveger mot nullutslippssamfunnet
  • Transparent verdikjede
  • Tredjepartssertifisert
Sigmund fossilfri video

Kontaktpersoner

Bård Moen - Produktsjef VMT - Pipelife Norge

Bård Moen

Produktsjef VMT

Vann- og miljøteknikk VMT (VA)

Line Løset - Marketing & Communication Manager - Pipelife Norge

Line Løset

Marketing & Communication Manager

Kommunikasjon

Ragnar Holth - Salgssjef VMT - Pipelife Norge

Ragnar Holth

Salgssjef VMT

Vann- og miljøteknikk VMT (VA)

Katalog

Her finner du måldata, illustrasjoner og artikkelnummer.

Produktkatalog