romantic girl on the swing, sweet dreams, daydream concept background

Pipelife fossilfrie rørsystemer

HVA ER FOSSILFRIE RØRSYSTEM FRA PIPELIFE?

Pipelife produserer rørsystemer laget av plast. Vi kjøper råvarer fra leverandører som både kan levere fossilbaserte og biobaserte råvarer. Massebalanseprinsippet gjør det mulig å gå trinnvis fra fossilbaserte til biobaserte materialer, og på denne måten redusere miljøpåvirkningen fra dag én. Prinsippet gjør det mulig for kunden å kjøpe fossilfrie rørsystemer basert på sertifisert biomaterialer. Den biobaserte råvaren fases inn i produksjonen ved å blande den sammen med den fossile råvaren. Massebalanseprinsippet gjør det mulig å spore denne mengden biobasert innhold basert på etterprøvbar digital bokføring. Totalt vil CO2-utslippene reduseres. 

Kort fortalt: mengden fossilfritt råstoff som du kjøper vil ikke nødvendigvis bli brukt i de faktiske produktene du får, men den vil bli brukt til å erstatte fossilt råstoff med tilsvarende mengde fossilfritt råstoff ved Pipelife sin fabrikk.
 

biobasert Råvare

Pipelifes fossilfrie rørsystemer produseres av plastråvare fra fornybar biomasse i motsetning til den tradisjonelle framstillingen av råvarene. For eksempel etylen er en av de viktigste råvarene i produksjonen av plastprodukter. Etylen med samme egenskaper kan også utvinnes fra skogvirke i en raffineringsprosess. Det finske industrikonsernet UPM har bygget en fabrikk som produserer etylen og propylen basert på avfall fra deres øvrige produksjon. Vi kan tilby bærekraftsertifiserte rørsystem av PP og PVC der fossil råvare er erstattet med biomasse som er fornybar og ikke-konkurrerende med næringskjeden. Denne biobaserte råvaren står sentralt i Pipelife sin fossilfrie satsing.

Samme kvalitet med fossilfritt

Når vi tar i bruk fornybare bioressurser til å produsere fossilfrie rørsystemer gjøres dette uten å endre egenskapene til rørene. Materialet som inngår i sluttproduktet har akkurat de samme egenskapene som før.

Rørene kan leveres med ulike andeler av fossilfri råvare.

Vi tilbyr tre alternativer, som vil gi ulik grad av CO2-besparelse -også avhengig av materialet.  Plasten kan erstattes 30, 60 eller 100 % med bioattribuert plast. 

Children (boys, hands) hugging pine (tree), playing and having fun outdoor in summer forest (park). Environmental protection concept.

Gjør det mulig for våre kunder å ta et bærekraftig valg

Innen 2050 skal vi bli et nullutslippssamfunn. De neste årene må Norge gjøre store investeringer i infrastruktur innenfor vann, avløp og strømnettet. Vi har arbeidet målrettet for at de rørsystemene som offentlige og private tar i bruk for framtida, skal være bærekraftige. Fossilfrie rørsystem fra Pipelife er et stort skritt i en rekke av mange bidrag for å gjøre rør-infrastrukturen mer bærekraftig. Fossilfrie rørsystem bidrar aktivt til et tryggere og sunnere liv og er et mer klimavennlig alternativ. Det vil gjøre at offentlige etater og utbyggere nå har muligheten til å redusere CO2-belastningen betydelig ved å velge et fossilfritt alternativ.

Kabelrør med John

Sertifisering

Pipelifes fabrikk i Surnadal er tredjepartssertifisert for bruk av fossilfri og fornybar råvare. Du kan laste ned vårt sertifikat her.

Hvorfor velge et fossilfritt alternativ?

 
  • En ny generasjon med bærekraftige rørsystemer
  • Samme kvalitet og egenskaper
  • Vi beveger mot nullutslippssamfunnet
  • Transparent verdikjede
  • Tredjepartssertifisert

ASKER KOMMUNE FØRST MED Å LEGGE FOSSILFRIE RØRSYSTEMER I NORGE

Sigmund fossilfri video

Kontaktpersoner

Bård Moen

Bård Moen

Produktsjef VMT

Vann- og miljøteknikk VMT (VA)

Katalog

Her finner du måldata, illustrasjoner og artikkelnummer.

Produktkatalog