Sertifikater Pipelife fossilfrie rørsystemer

Hva er massebalanseprinsippet?


Massebalanse-tilnærmingen i vår produksjon er en trinnvis måte å gå fra fossilbaserte til biobaserte materialer og på denne måten redusere miljøpåvirkningen. I løpet av de siste årene har massebalansetilnærmingen tatt over i kjemisk industri. Som en viktig milepæl på veien til en sirkulær økonomi og bioøkonomi, er den designet for å spore strømmen av materialer gjennom en kompleks verdikjede. Siden kjemisk resirkulerte eller biobaserte råstoffer vanligvis blandes i produksjonskomplekset, er fysisk segregering av resirkulert innhold ofte praktisk og økonomisk umulig. Massebalansetilnærmingen gjør det mulig å spore mengden og bærekraftsegenskapene til sirkulært og/eller biobasert innhold i verdikjeden og tilskrive det basert på etterprøvbar bokføring.
ISCC forklarer massebalanse slik.

 

Sertifikat RSB

Third-party certification

Raw material from RSB certified production units were mixed with conventional raw material in the supply chain.

 

Sertifikat ISCC

Third-party certification

Support of responsible production in line with ISCC requirements. The ISCC standard ensures the protection of biodiverse and carbon-rich
areas (of forests) and the compliance with human, labor and land rights. Raw material from ISCC certified production units were mixed with
conventional raw material in the supply chain.


Kontaktpersoner

Bård Moen - Produktsjef VMT - Pipelife Norge

Bård Moen

Produktsjef VMT

Vann- og miljøteknikk VMT (VA)

Line Løset - Marketing & Communication Manager - Pipelife Norge

Line Løset

Marketing & Communication Manager

Kommunikasjon

Ragnar Holth - Salgssjef VMT - Pipelife Norge

Ragnar Holth

Salgssjef VMT

Vann- og miljøteknikk VMT (VA)

Katalog

Her finner du måldata, illustrasjoner og artikkelnummer.

Produktkatalog