Kabelvern

Tilbehør

Kart over nedgravde kabler kan være både unøyaktige og ufullstendige. En gang i blant finnes det ikke kart i det hele tatt. Dermed øker faren for brudd og skader under graving. Blant Pipelife sine produkter for kabelbeskyttelse finnes det en enkel og billig måte å forsikre seg mot slikt: Markerings- eller varselnett i plast.

Nettet legges ca. 30 - 50 cm under bakkenivå - i rimelig avstand til kablene og rørene det skal markere. Dermed vil gravemaskinen først støte på nettet. Varselnettet har samme fargekoder som Pipelife sine kabelrør og dekkplater, så man vet straks hva slags kabler man står overfor. Når nettet er funnet, kan man ved hjelp av metalldetektor følge kabelen og merke grøften.

For markering av fiberoptiske kommunikasjonskabler med kjerne i glass i stedet for metall, benyttes det varselnett med en innlagt metalltråd (søketråd). Største bruksområde for varselnett hittil er tele- og kommunikasjonskabler og de største kundene er svenske Telia og norske Telenor.

Konnekt fleksibel endeplugg TO brukes til å tette igjen og forsegle nedgravde rør som midlertidig ikke er i bruk, dvs. uten ledninger. Slik forsikrer man seg om at rørene holder seg i god stand for fremtidig bruk. Endepluggene holder rør fri for lekkasjer, kjemiske produkter, smuss, gasser, skadedyr og andre gjenstander som kan vanskeliggjøre eller forhindre fremtidig bruk av rørene.

Konnekt forseglingsbag OKT og OKT FISS (Firestop Sealing System) tetter enkelt igjen og forsegler nedgravde rør som er i bruk, dvs. med kabler inni. Monteringen er manuell, altså må det ikke varme eller andre produkter til for å fullføre forseglingsprosessen, og virkningen er umiddelbar. Forhindrer at fuktighet, gasser og andre flytende stoffer hoper seg opp inni rørene.
Produktet er fremstilt av aluminium, polyetylen og polyester. Det inneholder et forseglingselement i mastic (isobutyl-gummi). Forseglings-bagen fylles opp med CO2 fra en innebygd CO2 patron i produktet som utløses med en utløser som er festet til produktet.

OPI er en av våre viktigste samarbeidspartnere innenfor kabelbeskyttelse.

Dette er morgendagens løsning: En permanent rørgate i betong. Her ligger rørene innstøpt og så godt som fullstendig beskyttet mot ytre påvirkninger.

Med en Pipelife-/OPI-kanal kan du legge mange typer rør i samme grøft. Det betyr f.eks. at e-verk, telebedrifter, kabel-TV-selskaper osv. kan samordne sine interesser med offentlige etater for vei, vann og avløp. Grøfta graves én gang for alle.

Ved prosjektering av kabelkanalanlegg legges det opp til å sikre fremtidig behov ved å legge en del tomme rør. Fra endene av grøfta og gjennom kummer langs traséen kan man siden trekke ut skadde kabler, reparere dem og legge dem på plass igjen - eller skifte dem - eller legge nye.

Kostnadene til materialer oppveies av et modulsystem og arbeidsmåte som gjør det enkelt å prosjektere og legge kanalen. Kanalen støpes rett på en grovt anrettet grøftebunn, og det stilles således ingen krav til omfyllingsmasser i grøften. Stedlig masse tilbakefylles rundt og over den ferdig støpte kanalen. Det sier seg selv at dette er en kostnadseffektiv måte å legge rør på!

Under vanlige forhold legger tre mann uten vanskeligheter 350 meter med 3-rørs kanal på én dag!

Pipelife-/OPI-kanalen produseres i samarbeid med Oslo Presstoff Industri AS og er utviklet med bistand fra bl.a offentlige institusjoner og ledende konsulenter.

Ta gjerne direkte kontakt med Lars Solbjørg ved OPI-Kanal
på mail lars.solbjorg@opi.no
eller pr. telefon (+47) 22 54 60 90

 

Se Pipelife produktkatalog for komplett oversikt over tilbehør.


Rørhåndboka til Pipelife gir deg spesifikk VMT kunnskap på et detaljert nivå. Teknisk informasjon i tilknytning til plastrørsystemer.

Transportation, Connected, Energy and Power Concept


Videoer

Fleksibel endeplugg

Pipelife videoer: en film sier mer enn tusen ord

Se våre installasjons videoer som forklarer montering og bruk for våre produkter og løsninger. Du kan også sjekke ut vår bedriftskanal på Youtube.


Kontakt oss

Har du hendvendelser eller spørsmål til oss? Ta kontakt med oss her.

Get in Touch

Andre produkter og løsninger

Kabelrør med John

PROTECTLINE

Bunting av kabelrør i fabrikk

Kabelrør

Avkjøling av rød kabelbend i fabrikk

Bend og kabelrørsdeler

DL rør på trommel Ringebu

Fiberkabelrør

Katalog

Her finner du måldata, illustrasjoner og artikkelnummer.

Produktkatalog