Hytte i snø

FROSTSIKRE OG PREISOLERTE RØRSYSTEM FOR HUS OG HYTTER

FROSTSIKRE OG PREISOLERTE RØRSYSTEM FOR HUS OG HYTTER

Norge er et land med en flott natur og et enestående landskap, og det blir mer og mer aktuelt å føre frem vann og avløp i eksisterende hus og hyttefelt. Vi har spesialisert oss på produkter for slike oppdrag! I mange tilfeller gir landskapet, terreng og klima utfordringer for å virkelig leve ut hytte- og husdrømmen.

Pipelife sine fleksible frostsikre rørsystem Isoterm T75, T300, T600 og T2000 gir deg mulighet til å få vann- og trykkavløp, uten store naturinngrep og til minimale kostnader, både for eksisterende og for ny bebyggelse, både som stikkledning og fellesledning.

Isoterm trykkavløp er løsningen der men ikke har mulighet for naturlig fall (selvfall).
Grunnet sin fleksibilitet kan rørene legges, i områder uten trafikklast, naturlig i terrenget tildekket med stedlige masser, oppmalt flis eller lokal busk- og lyngvegetasjon, for å beskytte mot UV, mekanisk skade og hindre varmetap på grunn av påvirkning fra vind.  I mange tilfeller kan man med det unngå graving av brede og dype grøfter og sprenging.
Isoterm gir med dette et utmerket resultat både for utbygger og brukere med hensyn til å spare miljøet, sårbar natur eller overkomme vanskelig terreng sammen med å kunne forlegge rørene på en miljøvennlig, rask, kostnadseffektiv og visuell pen måte, samt tilføye hytter, hus og tomter en verdiøkning.

Isoterm kan leveres i eksakte lengder, som kveil eller trommel.

Isoterm for vann- og trykkavløp, for felles- og stikkledninger, leveres med integrert frostsikring (varmekabel) som styres med styringssystemer for å holde rørene frostfrie i kuldeperioder ved fare for frost. Styringssystemene kan redusere energiforbruket, opptil 70 %, avhengig av energibehovet. Dette gjør at bruken av ISOTERM for dette formålet er det absolutt beste alternativet når vi snakker om grunne frostsikre VA-løsninger. Men husk, energibehovet vil kunne variere ut ifra bruken av ulik omfyllingsmasser og eventuelt andre forhold som påvirker varmetap på rørene. Tester utført over tre år viser et gjennomsnittlig energibehov på 3-5 W/m på felles- og hovedledninger for vann- og trykkavløp.

 

For styringssystem for varmekabler - les mer.

 

Våre Isovarm rette preisolerte rør med PUR isolering kan benyttes både som hovedledninger for vann og avløp, og som stikkledninger for avløp, der det ligger til rette for selvfall på ledningene. Isovarm avløp som stikkledning leveres som standard uten ekstra frostsikring (varmekabel). Isoleringen tar vare på egenvarmen i avløpsvannet frem til fellesledningen og ekstra energitilførsel er ikke nødvendig. Isovarm PE (vann) og Isovarm avløp som felles- og hovedledning leveres normalt med ekstra frostbeskyttelse (varmekabel).

Forlagt i grunne grøfter vil man med dette kunne spare miljøet, sårbar natur eller overkomme vanskelig terreng, samt gi en verdiøkning til hytter, hus og tomter. Nye områder kan med det reguleres på en miljøvennlig, rask, kostnadseffektiv og visuell pen måte..

Har du som hus- og hytteeier spørsmål om våre preisolerte rørsystemer? Ta kontakt med oss!

 

Til deg som er hus- og hytteeier

kaldt vann i glass vinter

Vann

Two cute adorable little blond cauasian children siblings stay near window and looking outside waiting for snow, wonders and miracle at christmas holidays. Stay home at covid-19 pandemic lockdown

Avløp

Kontakt oss

Aksel Ruud - Spesialrådgiver Isoterm/Isovarm og fabrikksjef Ringebu - Pipelife Norge

Aksel Ruud

Salgssjef Preisolering, Distriktssjef Nord

Vann- og miljøteknikk VMT (VA)

+47 916 85 558

+47 71 65 88 00

Vigdis Berg - KAM Isoterm/Isovarm - Pipelife Norge

Vigdis Berg

Distriktssjef Preisolerte rørsystem Øst

Vann- og miljøteknikk VMT (VA)

+47 905 88 586

+47 71 65 88 00

Eivind Storheim - KAM Isoterm/Isovarm - Pipelife Norge

Eivind Storheim

Distriktssjef Preisolerte rørsystem Vest

Vann- og miljøteknikk VMT (VA)

+47 909 39 176

+47 71 65 88 00

Thomas Andre Lindgren - Distriktssjef VMT BuVeTe og Agder - Pipelife Norge

Thomas Andre Lindgren

Distriktssjef Preisolerte rørsystem Sør

Vann- og miljøteknikk VMT (VA)

+47 907 82 472

+47 71 65 88 00


Nyheter og referanser

VIl du unngå frosne rør? Vi har noen tips!

Når kulden setter inn, kan frosne rør bli et problem. Her er gode råd for å hindre frosne rør. 

Winter landscape, river under the ice and tree branches covered with white frost

Andre produkter og løsninger

Sewage

VVS

Electro

Elektro

Cable Protection

Kabelvern

Product

Smart Water Service

Long Lenght

LLLD


Kontakt oss

Har du hendvendelser eller spørsmål til oss? Ta kontakt med oss her.

Get in Touch

Katalog

Her finner du måldata, illustrasjoner og artikkelnummer.

Produktkatalog