Isotermrør - avløp

Isotermrør for trykkavløp leveres med frostsikring og er løsningen der man ikke har mulighet for naturlig fall. Rør legges naturlig i terrenget og tildekkes med stedlige masser.

Selvfallsledning

Der det er naturlig fall fra hytte/hus til kommunale ledninger benyttes Isovarm selvfallsledning på avløpet. Disse rørene leveres normalt uten varmekabel. Egenvarmen i avløpsvannet og isoleringen i røret er tilstrekkelig. Selvfallsledning er også mulig å få med varmekabel. 

Trykkavløp

I mange tilfeller er det ikke naturlig fall i terrenget rundt huset/hytta som skal kobles til et avløpsnett. Da er trykkavløp et godt alternativ. Dette krever altså ikke fall på rørene og man kan bruke rør av mindre dimensjoner som kan legges naturlig i terrenget. Det monteres en pumpestasjon i kjeller, krypkjeller, eller graves ned utenfor hytta. Avfallet føres fra hytta og til kummen hvor det kvernes til mindre partikler som føres videre i rør til en selvfallsledning, oppsamlingstank eller renseanlegg. 

Isotermrør T75, T300, T600 med frostsikring for hus- og hytte.

Isotermrør for trykkavløp leveres med rødbrunt ytterrør i dimensjoner fra 32/60, 40/70, 50/90, 63/125, 75/125 og 90/175 mm på kveil.

Medierør i PE100 PN16 SDR11 (c=1,25).

Isotermrør for vann- og trykkavløp, for felles- og stikkledninger leveres med integrert frostsikring (varmekabel) som styres med komplette styringssystemer for å holde rørene frostfrie ved fare for frost. Styringssystemene kan redusere energiforbruket opp til 70 %.
Lengder mellom 15-75 meter (blå kabel), 60-300 meter (grønn kabel) og 300-600 meter (brun kabel).

Rørene benyttes sammen med kvernpumper eller sentrifugalpumper som pumper avløpet fra kummer gjennom små rørdimensjoner.

Fleksibiliteten på rørene gjør at de kan legges naturlig i terrenget, benytte utsparinger eller naturlige rørgater i berg/fjellområder. Rørene legges i grunne grøfter og skal tildekkes.

For Isoterm styringssystem for varmekabler - les mer.

Se Pipelife produktkatalog for komplett produktsortiment over preisolert rørsystem.

Isovarm

Isovarm VA

SONY DSC

Isovarm avløp

Isovarm avløp leveres med rør og komplett delespekter som kortbend, langbend, grenrør, dobbeltmuffe, stake/spylegren og minikum. Alle kummer er for 400mm stigerør som leveres preisolerte, inklusive isolerte lokk. Leveres med eller uten trekkrør for varmekabel.

Alle rør og deler leveres med ekspansjonspakning og krympestrømpe, som utgjør muffeskjøt.

Isoterm

Isovarm trykkrør

Isovarm PVC trykkrør, langbend og T-rør leveres med trekkrør for varmekabel.

Isovarm PE100 PN16 SDR11 (c=1,25) og PN10 SDR17 (c=1,25) trykkrør leveres i 6 alternativt 12 meters lengder og leveres med trekkrør for varmekabel.

Isovarm Industri / kjøl og frys

Industri Isovarm

Industri

Pipelife leverer preisolerte rørsystemer for gasser og væsker som har en lang rekke fordeler i forhold til tradisjonelt isolerte rør.

De gode isoleringsegenskapene for Polyuretan skum (PUR) sammen med HDPE yttermantel gir ingen kondens eller isdannelser på rør med kalde medier.

Isoterm

Kjøl og frys

Medierør fra 15 mm op til 630 mm, enkle eller doble rør (spesifikke dimensjoner på doble rør)

Yttermantel fra 90 mm opp til 900 mm.

Bruksområder: Bryggerier, meierier, slakterier, fiskeindustri, farmasøytis industri, kjemisk industri, cellulose industri, køle- og fryse installasjoner, kjøpesenter, kontorbygg, skoler, sykehus etc.


Nyheter og Referanser

Pipelife leverer Isovarmrør og deler til prosjektet «Utvidelse Non-Schengen Øst» (UNSØ)

De siste årene har trafikken på Oslo lufthavn til og fra land utenfor Schengen vist en større vekst enn trafikk innenfor. Veidekkes oppdrag for Avinor er starten på prosjektet «Utvidelse Non-Schengen Øst» (UNSØ), som også innebærer en betydelig utvidelse av terminalbygget.

NO_gardermoen NO_fastpunkt NO_isovarm NO_preisolert NO_flyplass

Videoer

Rettskjøt på Isovarmrør video
Muffeskjøt på Isovarmrør video

Kontakt oss

Har du hendvendelser eller spørsmål til oss? Ta kontakt med oss her.

Get in Touch

Andre produkter og løsninger

SONY DSC

Isoterm

PVC trykkrør med vanndråper

PVC trykkrør

Geriamam vandeniui

PE trykkrør

VA prosjekt i Oslo

Overvannshåndtering

Katalog

Her finner du måldata, illustrasjoner og artikkelnummer.

Produktkatalog