Led vannet bort

Nordmenn reiser på hytta for å komme nært natur, men samtidig ønsker vi «luksus» ved å ha innlagt avløp. Pipelife sine fleksible frostsikre rør gir deg denne muligheten, uten store naturinngrep og til minimale kostnader.

Isovarm avløp selvfallsledning

Der det er naturlig fall fra hytte/hus til fellesledning benyttes med fordel våre rette preisolerte Isovarm avløp som selvfallsledning. Isovarm avløp som stikkledning leveres som standard uten ekstra frostsikring (varmekabel). Isoleringen tar vare på egenvarmen i avløpsvannet frem til fellesledningen og ekstra energitilførsel er ikke nødvendig.

Isovarm avløp som felles- og hovedledning leveres normalt med ekstra frostbeskyttelse (varmekabel).
Isovarm avløp leveres som komplette systemer på lik linje som uisolerte VA-rør og deler.
Leveringslengder 6 m i PP SN8 (≤200 mm) og PVC SN8 (>200 mm).

 

Isovarm avløpsledning i Målselv
Two Isoterm pipes at a shallow trench next to two holiday homes and a forest | Pipelife
Isoterm vann og avløp

Isoterm T75, T300, T600 trykkavløp

I mange tilfeller er det ikke naturlig fall i terrenget rundt huset/hytta som skal kobles til et avløpsnett. Da er trykkavløp et godt alternativ. Dette krever altså ikke fall på rørene og man kan bruke rør av mindre dimensjoner som kan legges naturlig i terrenget. Det monteres en pumpestasjon i kjeller, krypkjeller, eller graves ned utenfor hytta. Avløpet føres fra hytta og til kummen hvor det kvernes til mindre partikler som føres videre i rør til en selvfallsledning, oppsamlingstank eller renseanlegg. 

Rørene er egnet for transport av trykkavløp og består av et PE100 SDR11 PN16 (c=1,25) trykkrør og et fleksibelt korrugert rødbrunt HDPE ytterrør, som indikerer et trykkavløpsrør, med et isolerende luftlag imellom, og en ohmsk varmekabel som integrert frostsikring. Stillestående luft mellom rørene gjør isoleringen meget god og kuldereflekterende aluminiumsfolie fordeler varmen av frostsikringen (ohmsk varmekabel) godt rundt røret samt gjør at varmen ikke forsvinner lett ut i bakken. 

Rørene finnes med tre forskjellige ohmske frostsikringskabler avhengig av anleggslengde. For anleggslengder mellom 15-75 meter velges blå ohmsk varmekabel T75, mellom 60-300 meter velges grønn ohmsk varmekabel T300 og mellom 300-600 meter velges brun ohmsk varmekabel T600.

Frostsikringskablene i stikkledninger styres i kuldeperioder via et styringssystem, som består av en totrinns bryter-/termostatløsning med frostsikringseffekt på 8 W/m (drift) og 18 W/m (tidsbegrenset boost). Termostatens føler i bakken regulerer varmetilførselen fra frostsikringen.

 

Frostsikringskablene i felles-/hovedledninger styres med et styringssystem i henhold til driftsinstruksjon for ISOTERM T75-300-600. Styringssystem betjenes etter gitt anvisning.

 

Isoterm T2000 trykkavløp

Isoterm T2000 er vårt fleksible frostsikre rørsystem bestående av et PE100 SDR11 PN16 (c=1,25)  trykkrør, et korrugert rødbrunt HDPE ytterrør, med et isolerende luftlag imellom, og en selvbegrensende varmekabel som integrert frostsikring. Dette rørsystem er egnet for transport av trykkavløp for stikkledninger til hus- og hytte med anleggslengder 1 – 125 m pr. strømkurs, avhengig av rørdimensjon og type selvbegrensende varmekabel. Isoterm T2000 med selvbegrensende varmekabel for trykkavløp leveres i dimensjoner 40/70 og 50/90 mm.

Isoterm T2000 for trykkavløp med selvbegrensende frostsikring som stikkledning styres med termostatløsning med en frostsikringseffekt på nominelt 7 W/m hhv. 16 W/m eller 25 W/m, avhengig av kabeltype som varierer med rørets dimensjon. Termostatens føler i bakken regulerer varmetilførselen fra frostsikringen. Sett termostaten på ved fare for frost.

Isoterm T2000 benyttes fortrinnsvis for korte trykkavløpsledninger 1-15 m og i provisoriske anlegg, som ofte kan ligger på bakken.

 

 

 

 

Se Pipelife produktkatalog for komplett produktsortiment over frostsikre og preisolert rørsystem.

 


VI LEVERER FLERE PLASTRØRSYSTEMER MED TILHØRENDE DELESORTIMENT FOR HUS OG HYTTER

Se sortimentet i vår produktkatalog på nett

SONY DSC

Isovarm avløp

Isovarm avløp leveres med rør og komplett delespekter som kortbend, langbend, grenrør, dobbeltmuffe, stake/spylegren og minikum. Alle kummer er for 400mm stigerør som leveres preisolerte, inklusive isolerte lokk. Leveres med eller uten trekkrør for varmekabel.

Alle rør og deler leveres med ekspansjonspakning og krympestrømpe, som utgjør muffeskjøt.

Isoterm

Isovarm trykkrør

Isovarm PVC trykkrør, langbend og T-rør leveres med trekkrør for varmekabel.

Isovarm PE100 PN16 SDR11 (c=1,25) og PN10 SDR17 (c=1,25) trykkrør leveres i 6 alternativt 12 meters lengder og leveres med trekkrør for varmekabel.

T2000 trykkavløp

Isoterm T2000

Isotermrør med selvbegrensende varmekabel for vann leveres i dimensjoner 20/45, 32/60, 40/70, 50/90 og 63/125 mm på kveil.

Isotermrør T2000 benyttes på korte vannledninger 1-15 m samt på provisoriske anlegg som ofte ligger på bakken.

Isoterm

Termorør

Termorør – våre fleksible rør med PE PN16 trykkrør, korrugert ytterrør og integrert frostsikring i faste lengder på 15 m, 25 m, 45 m og 70 m som er ferdig koblet med støpsel for provisoriske anlegg, som f.eks. omlegging av vannledninger, brakkerigger, etc.


Nyheter og Referanser

Pipelife leverer Isovarmrør og deler til prosjektet «Utvidelse Non-Schengen Øst» (UNSØ)

De siste årene har trafikken på Oslo lufthavn til og fra land utenfor Schengen vist en større vekst enn trafikk innenfor. Veidekkes oppdrag for Avinor er starten på prosjektet «Utvidelse Non-Schengen Øst» (UNSØ), som også innebærer en betydelig utvidelse av terminalbygget.

NO_gardermoen NO_fastpunkt NO_isovarm NO_preisolert NO_flyplass

Videoer

Rettskjøt på Isovarmrør video
Muffeskjøt på Isovarmrør video

Kontakt oss

Har du hendvendelser eller spørsmål til oss? Ta kontakt med oss her.

Get in Touch

Andre produkter og løsninger

SONY DSC

Isoterm

PVC trykkrør med vanndråper

PVC trykkrør

Geriamam vandeniui

PE trykkrør

VA prosjekt i Oslo

Overvannshåndtering

Katalog

Her finner du måldata, illustrasjoner og artikkelnummer.

Produktkatalog