Verdens vanndag, 22. mars

Verdens vanndag markeres årlig for å sette søkelys på hvor viktig vann er i våre liv og for å øke kunnskap om tilgangen til vann i verden.

Bærekraftsmål nummer 6 forplikter verdens land til å sikre at alle har tilgang til rent drikkevann innen 2030. Ifølge FNs måleindikator mangler 2,2 milliarder mennesker i verden umiddelbar tilgang til rent drikkevann fra trygge kilder. «Trygge kilder» inkluderer vann i rør, brønner, offentlige kraner eller beskyttede naturlige kilder samt regnvann.

Bærekraftsmål 6: Rent vann og gode sanitærforhold

Water flows into a glass placed on a wooden bar.

Som Norges ledende leverandør av rørsystemer av plast har vi i Pipelife et ansvar for å være med å fortelle hvor heldige vi er her i Norge og hvilket ansvar vi har. Vi tenker sjelden over vannet vi har i springen. Det er der, det er rent og det er for alle.

For oss som produsent av rørsystemer, jobber vi hardt hver dag sammen med mange andre i Norge for at vannet skal fraktes trygt ut til alle i vårt langstrakte land.

Pipelife Norge har over 260 ansatte fordelt på våre tre fabrikker i Surnadal, på Ringebu og på Stathelle. Vi produserer ulike rørsystemer for ferskvann, spillvann og overvann som utgjør våre vannveier, våre ledningsnett. De skal frakte vannet frem til deg som bruker, og bort igjen når du er ferdig med det.  

Vi er ekstra stolte over den jobben som gjøres hver dag i våre lokale fabrikker. Den norske produksjonen sikrer levering av produkter av høy kvalitet og kort reisevei ut i markedet samtidig som det skaper store ringvirkninger i lokalsamfunnet. Vår norske produksjon gir igjen liv til andre bedrifter og skaper barnehage-, skole- og sykehjemsplasser ute i distriktene.

Behind the scenes, Pipelife Surnadal

Surnadal fabrikk 3
Surnadal fabrikk
Surnadal fabrikk 2

Behind the scenes, Pipelife Stathelle

Stathelle 5
Stathelle 1
Stathelle 3

Behind the scenes, Pipelife Ringebu

Ringebu fabrikk 2
Ringebu fabrikk 3

Vi er mange aktører i samme verdikjeden som arbeider hardt hver dag for å sikre rent vann ut til alle. Pipelife produserer rørsystemene, andre planlegger vannveiene, installerer og drifter dem. Sammen tar vi vare på vannet og sørger for at det kommer trygt frem!

Vannet som treffer bakken i form av regn eller snø skal ledes, tas vare på, renses og fraktes ut. Rørsystemene som ligger skjult i bakken er en del av vår kritiske infrastruktur som er verdt mange milliarder. Gjennom lang tid har vi investert i et trygt og sikkert ledningsnett som gjør at vannet kommer trygt frem.

Mye av ledningsnettet er gammelt og i dårlig forfatning og må rustes opp. Og det vil koste oss mye som samfunn, samtidig som det er viktig at vi investerer og planlegger for fremtidige generasjoner. Lekkasjeprosenten i ledningsnettet er for høyt i Norge. Vi må bli flinkere til å ta vare på vannet. I året 2022 så vi at det oppsto vannmangel på Østlandet. Det var nok mange som ikke forutså at dette kunne bli et problem også her til lands. Men med klimaendringer, varmere vær og kraftigere regn må vi nå forberede oss. Vi er nødt til å rigge oss for framtida og ta vare på vannet vårt. Av og til er sunt at vi alle ofrer vannet vårt en tanke.

Katalog

Her finner du måldata, illustrasjoner og artikkelnummer.

Produktkatalog