Ofte stilte spørsmål om Smartline

FAQ

Her finner du spørsmål og svar på spørsmål som omhandler Smartline. Dersom du ikke finner svar på ditt spørsmål, kontakt oss gjerne via vårt kontaktskjema. 

Klikk på et spørsmål under for å gå til svaret:

For alle typer rør og rørdeler gjelder at de skal transporteres, oppbevares og håndteres på en slik måte at sjansen for å skitne til og skade produktene reduseres mest mulig.

Det er mye enklere å rengjøre og kontrollere en nippel enn ei muffe – og begge er utsatt for skitt. Den fremste lille leppa på tetningsringen på nipler i 75 mm og 110 mm er dessuten en avstrykerleppe som sørger for at fremmedlegemer ikke kommer inn i tettesonen. Selvsagt er det like strenge krav til rengjøring og kontroll uansett skjøt.

Smartlineskjøten er enklest å kontrollere - du ser hvor langt spissenden går inn på nippelen.

Alt dette er betegnelser på rør og rørdeler og skal være merket på produktene. En rørserie er i produktstandarden definert som de rør og rørdeler som er i samme klasse når det gjelder veggtykkelse. Formelen for å finne tallet for rørserien (S) er:

S= ((D/e) - 1)/2

D - utvendig diameter
e - veggtykkelse

For eksempel når røret er 110 mm og minimum veggtykkelse er 3,4 mm:

S= ( (110/3,4) - 1)/2=(33-1)/2=16

Tallet sier altså noe om veggtykkelsen i forhold til rørdimensjonen.

En av de store fordelene med Smartline er at det bygger svært lite i diameter sammenlignet med andre systemer.

Niplenes lengde motsvarer stort sett de gamle muffelengdene.

Smartline rør og deler leveres ferdig faset ut- og innvendig. Rør og rørdeler kun beregnet for muffeskjøt og kappede rør må fases innvendig ved montering av nippel. Fasing er viktig i og med at den skal sørge for at materialet i tetningsringen ikke skal bli overbelastet (ødelagt) under montering, men også for å forenkle monteringen.

Det finnes flere mer eller mindre avanserte faseverktøy på markedet. Pipelife leverer tre typer. Det ene, beregnet for 32 mm, 40 mm og 50 mm, har NRF-nr 220 72 02. Det andre, som er et universalverktøy, har NRF-nr 220 72 03. Det siste, fasekniven, har NRF-nr 220 72 01. 

Smartline er sertifisert av INSTA-Cert og merket med kvalitetsmerket Nordic Poly Mark. Sertifikater finner du på et annet sted på hjemmesidene våre.

Se våre sertifikater her. 

Kravet til maksimum avvinkling ved montering er 2°. Hatten på skjøtenippelen har ingen tettefunksjon, og det vil ikke ha noen betydning at spissenden blir trukket så langt tilbake at den blir synlig.

Rørsystemet skal klamres slik at avvinklinger unngås.

 

Smartline rør og deler tåler tepmeraturer inntil 60℃ over lang tid, for eksempel fra storkjøkken, industri og vaskeri. Kortvarig tåler materialet kokende vann (mindre enn 30 l i løpet av maksimum to minutter).

 

Tetningsringens tettesone (se figur) skal være jevn og uten hakk eller sår. På rørdeler i 75 mm og 110 mm har tetningsringen en fremre avstrykerleppe som sikrer at fremmedlegemer ikke kommer inn i tettesonen. Denne er ikke en del av pakningens tettesone.

Rør og deler finner i Smartlinehvit for 40 mm og 50 mm, svart for 75 mm og 110 mm og krom for 40 mm.

Utvendig dimensjon er sammenfallende med alle plastrørsystemer tilgjengelig på markedet. Er man i tvil, skjøter man Smartline med dobbelmuffe mot disse. Ved øvrige systemer i rørserie S 16 kan nippel benyttes direkte. I 75 mm og 110 mm kan man også skjøte med nippel mot rørserie S 14. Men PVC grunnavløpsrør SN 8 kan (teoretisk) ha for stor lysåpning for Smartline nipler og må kobles sammen med dobbelmuffe.

Dim.[mm] Rørserie emin [mm] Dimaks [mm] emaks [mm] Dimin [mm]
40 S 16 1,8 36,4 2,2 35,6
50 S16 1,8 46,4 2,2 45,6
75 S 16, S 14 2,3 70,4 3,1* 68,8*
110 S 16, S 14 3,4 103,2 4,4* 101,2*

Tabell som viser største og minste veggtykkelse (e) og lysåpning (Di) for bruk av Smartline nipler
* Mål som S 14. Vil gi noe økt monteringskraft.

Smartline kan brukes frem til oljeutskiller når det er snakk om oljeforurenset avløpsvann eller ved oljeforurenset grunn – ikke ren olje. Tetningsringen i Smartline er en termoplastisk elastomer (TPE) som er oljeresistent – og skal ikke skiftes. 

Ved usikkerhet ta kontakt med oss. 

Ja. Smartline er godkjent for samtlige monteringssituasjoner – også nedgravd i 75 mm og 110 mm. 

Ja. Smartline er godkjent for samtlige monteringssituasjoner – også skjult.

Nei, tetningsringen er støpt sammen med rørdelen og lar seg ikke fjerne eller erstatte.

Ja, på lik linje med alle muffeskjøter med tetningsring. Bruk av smøremiddel sikrer lav monteringskraft og beskytter pakningsmaterialet mot overbelastning ved montering.

Materialet i Smartline, polypropylen (PP), er kjent for sin gode kjemikaliebestandighet. I vanlig avløpsvann er det uansett ikke stor nok påvirkning fra enkeltkjemikalier. Fra visse typer industri, laboratorier osv kan det slippes ut større mengder kjemikalier. I hvert tilfelle må man sjekke bestandigheten med oss. Da trenger vi opplysninger om kjemikaliet (eller kjemikaliene), mengde, konsentrasjon, varighet og temperatur.


Det er også viktig å sjekke at materialet i tetningsringen er bestandig.

Vi kan gi gode råd, men mye uforutsett kan skje. For eksempel kan en samrøre av ulike kjemikalier ha en mer aggressiv oppførsel enn noen er i stand til å forutse. I slike tilfeller kan man gjøre praktiske forsøk og se om blandingen påvirker materialegenskapene i noen grad.

Man trenger normalt ikke å ta hensyn til utslipp som kan skje ved et uhell (engangstilfeller). Etter enkeltutslipp av aggressive kjemikalier kan det være lurt å spyle rørsystemet.


Kontakt oss

Har du hendvendelser eller spørsmål til oss? Ta kontakt med oss her.

Get in Touch

Katalog

Her finner du måldata, illustrasjoner og artikkelnummer.

Produktkatalog