INFRA LETTVEKTSRØR

Infra lettvektsrør

Pipelife lanserer en lettvektsvariant av Pragma Infra i dimensjonene DN/ID 1200 og DN/ID 1400. Rørene produseres i Surnadal.

 

Infra lettvektsrør har lavere vekt som navnet antyder. Lettvektsrørene opprettholder ringstivhetsklassen SN 8. 

Men på grunn av en noe redusert ringfleksibilitet vil de nye Infra lettvekts-rørene ikke ha Nordic Poly Mark 

sertifisering. De øvrige kravene i produktstandarden NS-EN 13476-3 oppfylles.

Infra lettvektsrør har samme mål og farger som Pragma Infra rør.

Pipelife gjør dette for å møte konkurransen fra tilsvarende usertifiserte rørsystem. 

Rørene kan brukes der det ikke er krav til sertifiserte rørsystem.

Katalog

Her finner du måldata, illustrasjoner og artikkelnummer.

Produktkatalog