Image picture

Vann og energi er våre viktigste ressurser

#caring

Pipelife Norges visjon er å øke folks livskvalitet ved å tilby verdifulle og bærekraftig løsninger for beskyttelse og transport av vann og energi.

Aldri har Norge stått overfor større endringer. Klimaet blir våtere, varmere og villere. Ny teknologi må bygges inn over alt i samfunnet. Samtidig må vi klare å skape nok lønnsomme jobber som kan finansiere vår felles velferd når oljeinntektene går ned.

Når klimaet endrer seg, må infrastrukturen i samfunnet oppgraderes. En av de store oppgavene som må gjøres er å bygge smarte rørsystem, som samtidig takler mer nedbør og ekstremvær.

Pipelife er blant Norges største fagmiljø for rørteknologi. Vi produserer plastrør for alle typer utbyggere, og hjelper offentlige og private innkjøpere å utvikle og vedlikeholde kritisk infrastruktur for vann, strøm og informasjon.

Når vi går i gang med å ruste opp infrastrukturen for å håndtere økte krav fra klimaendringene og informasjonssamfunnet, er vi opptatt av å levere løsninger som varer. Framtidas Norge må bygges på en robust og bærekraftig måte – både miljømessig og økonomisk.

Noen mener det er penger å spare på å velge gårsdagens løsninger, eller importere produkter med lavere standarder for miljø og kvalitet. Vår filosofi er den motsatte. Infrastrukturen vi bygger skal vare. Ingenting er dyrere enn å velge løsninger som ikke tåler tidens tann, eller kravene våre barn og barnebarn vil stille.

I over 50 år har vi drevet industriproduksjon i Norge. Vår virksomhet har sikret arbeidsplasser og inntekter for flere hundre familier på våre fabrikker i Surnadal, på Stathelle og i Ringebu. Det skal vi fortsette med i framtida også. Derfor har vi et særlig ansvar for å drive på en bærekraftig måte.

Skal vi klare det må vi endre oss i takt med tida. Vi må ta i bruk ny digital teknologi som gjør at rørsystema vi leverer blir smartere, enklere å vedlikeholde og i stand til å gjøre mer enn å beskytte og transportere våre viktigste ressurser. Vi må jobbe på nye måter. Framtidas Pipelife er mer enn en produsent; vi skal være en partner for andre virksomheter og en rådgiver for kommuner, utbyggere og installatører over hele landet. 

 

Pipelife fossilfrie rørsystem

Children (boys, hands) hugging pine (tree), playing and having fun outdoor in summer forest (park). Environmental protection concept.

Stort fokus på bærekraftig infrastruktur

Våre produkter dekker reele behov som rør til forsyning av rent drikkevann, oppsamling og transport av avløpsvann og beskyttelse av kabler og elektriske installasjoner. Vi satser på produkter med lang levetid og høy kvalitet, samt mest mulig miljøvennlige produksjonsprosesser.

- Et viktig ledd er forbruks og avfallsreduksjon, samt reduksjon av transportutslipp. 

Smart City, Connected, Green and Clean Energy Concept
Jente drikker

Pipelife Norge, Miljørapport

Pipelife Norge AS har ført miljøregnskap for fabrikkene i Surnadal og Stathelle siden 2010 og fabrikken på Ringebu ble inkludert i forbindelse med overtagelsen i 2018. Vi ønsker at våre kunder og brukere får mulighet til å se hvordan vi jobber for et lavere karbonfotavtrykk. Vi står ikke stille, men beveger oss oppover i den grønne trappen.

Pipelife skal være en miljøvennlig og bærekraftig industribedrift og være en bidragsyter til at verden når 1,5°-målet som er satt i Parisavtalen.

Norsk natur

EPD - Miljødeklarasjon på våre produkter

Pipelife Norge har nå EPD på fire produktgrupper. En EPD er en miljødeklarasjon som forteller om utslipp fra et spesifikt produkt i alle prosesser det gjennomgår fra vugge til grav.

En EPD vil virkelig bli verdifull når den kan inngå i en større sammenheng. Etterspørselen etter totale klimaregnskap for bygg eller infrastruktur vil øke fremover.  Det vil også gjøre det enklere å sammenligne materialer og produkter opp mot hverandre fra et miljøperspektiv.

Carbon footprint

Pipelife Norge AS er stolte over at vårt Carbon Footprint allerede er relativt godt, og jobber hardt for å få enda bedre resultater. For å oppnå dette må vi jobbe på mange plan, og lete etter forbedringspotensiale i alle bedriftens ledd.

Ved fabrikkene våre på Stathelle, på Ringebu og i Surnadal er utslippene små. Vi holder oss godt innenfor vårt mål om å drive en lønnsom, norsk industri på en måte som ikke krever særlige konsesjoner eller unntak fra regelverket. 

Pipelife Norge har valgt ut fire bærekraftsmål som vi ønsker å ha et ekstra fokus på

FN bærekraftsmål

#caring

Se våre grønne intiativ

Miljø og bærekraft er en naturlig del av ryggraden i Pipelife

Miljø og bærekraft er en naturlig del av ryggraden i Pipelife, og det har det vært i mange år allerede. De produserer i Norge, benytter miljøvennlig energi i produksjonen og er nære kundene og markedet. En stor del av råvarene kommer fra Herøya i Porsgrunn, og produktene har miljødeklarasjoner som viser Co2-utslippene fra produktene i et livsløpsperspektiv.

 –­Vi er glade for at bærekraft er i fokus, og vi anser oss for å være en del av løsningen gjennom det vi produserer. Det er i skjæringspunktet mellom innovasjon, teknologiutvikling og bærekraft at vi får nye løsninger, forteller administrerende direktør i Pipelife, Sigmund Aandstad. 

Sigmund Aandstad blir ny leder i Pipelife Norge etter Kjell Larsen

ZERO PELLETS LOSS – FORHINDRE UØNSKET PLAST I NATUREN

Pipelife er en del av det verdensomspennende prosjektet Operation Clean Sweep, der målet er at råstoffet vårt ikke skal komme på avveie – «Zero pellets loss». Plastråvarer skal ikke komme ut i naturen fra vår industrielle aktivitet. Plastavfall i form av blant annet pellets, pulver og spon, kan oppstå i mange sammenhenger, og vi skal samle opp alt.

Stathelle-manhole-filters

Presis prefabrikasjon og avfallsfrie byggeplasser er riktig vei å gå

Dette sier produktsjef for VVS Kjetil Løften i et intervju til BIM verdi. Han er av den oppfatning at dypere industrialisering, målrettet standardisering og praktisk digitalisering – i tett samarbeid med andre aktører og virksomheter – til sammen kan være de faktorene som på sikt vil rette opp den destruktive utvikling vi har hatt med negativ produktivitetsutvikling og prisfokus i stede for å utvikle bransjen mot gode leveranser og lønnsomhet.

Avfallsfri byggeplass

Nyheter om bærekraft

Her kan du lese mer om våre internasjonale bærekraftsprosjekter.

Ocean Cleanup Pipelife stabilizers assembly and fully launched system

Pipelife partners with The Ocean Cleanup

Extending life cycle of plastic pipes to 300 years

Brown Trout

Saving endangered fish in Finland

Comparing circular and linear economy product cycle. Energy from finite and renewable sources. Solar, wind, thermal, chemical power stations. Vector illustration, white background. Please recycle.

A further step towards a circular economy


Kontakt oss

Har du hendvendelser eller spørsmål til oss? Ta kontakt med oss her.

Get in Touch

Katalog

Her finner du måldata, illustrasjoner og artikkelnummer.

Produktkatalog