Miljø og bærekraft: Vi vil bidra

16. september 2020 | 3.5 min lesetid

Miljø og bærekraft er en naturlig del av ryggraden i Pipelife, og det har det vært i mange år allerede. De produserer i Norge, benytter miljøvennlig energi i produksjonen og er nære kundene og markedet. En stor del av råvarene  av kommer fra Herøya i Porsgrunn, og produktene har miljødeklarasjoner som viser Co2-utslippene fra produktene i et livsløpsperspektiv.

 –­Vi er glade for at bærekraft er i fokus, og vi anser oss for å være en del av løsningen gjennom det vi produserer. Det er i skjæringspunktet mellom innovasjon, teknologiutvikling og bærekraft at vi får nye løsninger, forteller nyansatt administrerende direktør i Pipelife, Sigmund Aandstad.

Sigmund er oppvokst i Solør, et sted mellom Kongsvinger og Elverum, med Finnskogen som nærmeste nabo. Nå er han bosatt mellom nordmørske fjell og fjorder på Ålvundeid, og selv om han er oppvokst med skog og mark setter han stor pris på fjell og friluftsliv.

Han flyttet til Trondheim for å studere industriell økonomi og teknologiledelse ved NTNU, og det var her han møtte kona. Hun var odelsjente, og etter at de fikk barn kom behovet for noe annet enn storbyliv. Så fra en sentrumsleilighet i fjerde etasje uten heis i Oslo, flyttet de til Molde før de etter hvert endte opp på hjemgården hennes på Ålvundeid for 8 år siden.

Han har bred og variert erfaring. Fra å ha jobbet internasjonalt fra hovedkontoret til Telenor på Fornebu, til jobben som konsulent innen forretningsutvikling i Molde, der han jobbet tett med bedrifter i industrifylket Møre og Romsdal. Etter at de flyttet til Ålvundeid ble han introdusert for Kjell Larsen i Pipelife, og fikk jobben som Supply Chain Manager. Da med ansvar for logistikk og innkjøp, og senere også ansvar for produksjonen.

– Det var artig! Fra å tidligere ha jobbet mye med industrien fra utsiden, fikk jeg nå jobbe på innsiden. Det var spennende og ga en helt annen mulighet til å kunne påvirke. Og Pipelife var interessante. De var et stort firma med stor suksess, og som har vært litt «kjerringa mot strømmen» med tanke på industriutvikling i Norge. Samtidig var det fortsatt et stort potensial for videreutvikling, forteller Sigmund.

Fra nyttår tiltrådte han som administrerende direktør, men det var ingen selvfølge at det skulle bli slik.

– Det var aldri noe mål for meg da jeg ble ansatt for 5 år siden. Jeg er opptatt av at man skal gjøre en god jobb der man er. Det var en modningsprosess etter at forespørselen kom, der jeg måtte gå noen runder med meg selv og ikke minst med kona. Jeg måtte vurdere om dette var bra for meg og familien, og om det var det rette for Pipelife. Vi har tre barn, som alle går på Ålvundfjord barneskole, i henholdsvis 1.,5. og 7. klasse. Men jeg er så heldig å ha en tålmodig kone, og flotte svigerforeldre som stiller opp og hjelper til. Jeg kom også frem til at jeg hadde mye å bidra med og, ikke minst, at jeg var motivert for jobben! Så, da ble det slik, forteller han nøkternt.

Nå har han, sammen med de ansatte, valgt ut 4 bærekraftmål som de skal jobbe ut ifra.  – Jeg skal lede Pipelife, men utviklingen av selskapet er ikke noe enmannsshow. Jeg føler meg heldig som har med meg 250 dyktige ansatte som skal være med å bidra!

–Vi har en strategi om innovasjonsbasert vekst, der vi tar i bruk ny teknologi for å finne løsninger på en bærekraftig måte. Muligheter innen digitalisering er en viktig del av dette. Vi jobber blant annet med løsninger for bedre overvåking av rørsystemene, som kan være med å hindre svinn og unødvendig ressursbruk, ved at blant annet lekkasjer oppdages fortere. Dette går på vannforbruk, for selv om vi i Norge i dag har nok vann, så bruker vi ressurser på rensing av drikkevann som forsvinner på vei fra renseanlegget og til oss som forbrukere. Her er det mange muligheter til å effektivisere drift og vedlikehold av vann- og avløpssystemer, sier han engasjert.

Vi må spørre oss hvordan vi kan være med å bidra, avslutter han. 

# Caring på Pipelife

Pipelife Norge, Miljørapport

EPD - Miljødeklarasjon på våre produkter

Carbon footprint

Katalog

Her finner du måldata, illustrasjoner og artikkelnummer.

Produktkatalog