Presis prefabrikasjon og avfallsfrie byggeplasser er riktig vei å gå

26. juni 2020 | 7 min lesetid

Dette sier produktsjef for VVS Kjetil Løften i et intervju til BIM verdi. Han er av den oppfatning at dypere industrialisering, målrettet standardisering og praktisk digitalisering – i tett samarbeid med andre aktører og virksomheter – til sammen kan være de faktorene som på sikt vil rette opp den destruktive utvikling vi har hatt med negativ produktivitetsutvikling og prisfokus i stede for å utvikle bransjen mot gode leveranser og lønnsomhet.

  • I fremtiden må alle aktører jobbe mye tettere sammen. Så langt har det vært et vedvarende og ensidig fokus på pris. Dette tror vi stadig flere nå ser koster for mye og at kaka som skal deles er i ferd med å bli forsvinnende liten. Skal vi komme noen vei må vi rette fokuset mot kvalitet, samarbeid, felles standarder og en langt mer rasjonell produksjon. Lykkes vi med dette tror jeg vi kan få oppleve ei kake som vokser og er verd å dele. Å gå aktivt inn i nettverket BIM Verdi er i denne sammenhengen et strategisk veivalg for oss, sier Løften.

Verdiene renner ut

Løften anslår at seks av ti prosjekter per i dag ikke makter å holde seg innenfor verken tidsskjema eller de gitte økonomiske rammene. Verre er det dog at hver tredje arbeidstime ute på byggeplass brukes til å gjøre om igjen allerede utført arbeid. På toppen brukes det uforsvarlig mye tid på gjentagende flytting av materialer som har kommet for tidlig eller er levert feil.

  • Vi ser at stadig flere rørentreprenører sliter med lave marginer og dermed sviktende resultat. Dette gjelder på ingen måte bare rørleggerbransjen. Hele byggenæringen sliter. Generelt sett har det vært stor aktivitet og vekst, men byggeskikk og metoder er lite endret de siste 50 årene. I stedet for industrialisering og effektivisering som følge av økt aktivitet, har man pøst på med mer personell. Etter hvert som det har blitt vanskeligere å rekruttere lokalt, har man funnet en utømmelig kilde til arbeidskraft i utlandet. Og med det har kvaliteten, effektiviteten, statusen og rekrutteringen sunket som en stein. For å tjene penger presser man prisene. Nå er de ikke mer å hente på arbeidskraft, så da er turen kommet til materialer og byggevarer, sier Løften.

Prisfokuset – én stor mulighet

Løften merker et stadig voksende prispress også på Pipelifes varer fra grossister, kjeder rørleggere og entreprenører. At disse forsøker å få ned prisene og sikre seg noen skarve prosenter overrasker ham ikke, det rådende forretningsklimaet tatt i betraktning. Han mener imidlertid at fokuset er galt.

  • Vi ser at den tradisjonelle verdikjeden og vareveien gjennom grossist fortsatt er den mest sentrale. Både i privat og prosjektmarkedet. Men ting er i endring. Verdikjeden og varestrømmene blir mer komplekse og stadig flere leter etter måter å få ned innkjøps- og prosjektkostnadene, og flere shopper rundt. Den økte transparensen netthandelen skaper ytterligere pris- og marginpress. I motsetning til mange andre ser jeg dog ikke fokuset på pris som utelukkende negativt. I det at våre kunder blir stadig mer bevisste, ligger det også store muligheter for utvikling, sier Løften.

Presis prefabrikasjon og nøyaktig montering

Løften er av den oppfatning at Pipelifes rolle og forretningsmodeller må tilpasse seg det transparente markedet og den generelle konkurransesituasjonen. I 2019 produserte norsk byggeaktivitet snaut to millioner tonn søppel. Å kjøpe mer materialer enn man har behov for. Sortere det og til slutt betale for å bli kvitt det, er åpenbart en dårlig løsning. Ikke bare for den enkelte aktør, men også for samfunnet, økonomien og miljøet. Og nettopp her ligger muligheten.

  • Å bruke kostbare ressurser til å produsere søppel på norske byggeplasser er ikke bare idiotisk, det er direkte umoralsk. Vi må derfor bli enige om en helt ny metodikk, en ny ansvarsfordeling og et langt tettere samarbeid. På tvers av fag og roller. En metodikk med mål om å sette en stopper for sløseriet. Fokuset må vekk fra pris og den enkeltes jag etter marginer og over på hvordan vi gjennom en presis verdikjede kan bli mer lønnsomme og samfunnsnyttige, sammen, sier Løften.

PILOT 1: prefabrikasjon

Pipelife har hatt et langt og godt samarbeid med Chr. M. Vestrheim AS. En av de største VVS-entreprenørene i Bergensområdet og er engasjert i det store prosjektet «BUS 2» for Helse Bergen. Et nytt barne- og ungdomssykehus som har vært under planlegging på Haukeland siden sent nitti-tall. I 2016 ble første byggetrinn tatt i bruk og i 2023 skal «Glasblokkene» være komplett. Prosjektet er det første hvor Pipelife prøver ut sine ideer for prefabrikasjon.

  •  Hensikten med piloten er først og fremst å finne ut hva som fungerer og hva som ikke gjør det. Hva er best for kundene, hva er gjennomførbart for oss og hva er mest hensiktsmessig med tanke på logistikk og byggeplass. Chr. M. Vestrheim AS er så heldige å ha Norges første digitale rørlegger» i Christian Svendal, som er BIM-spesialist og våre kontaktperson. Å ha en som både kan fag og BIM, har vist seg å være ytterst verdifullt, sier Løften.

Levert ferdig til montering

Løften forteller at de til piloten har levert Smartline rør og deler til en bunnledning. Prosjektet er delt opp i to leveranser og gjelder en mindre del av bygget. Løften forteller at ledningen ble delt opp med frakt- og byggeplasslogistikken i bakhodet. Og at man laget et enkelt og effektivt merkesystem basert på informasjon hentet fra BIM'en for den respektive komponenten og tilhørende deler. Selve prefabrikasjonen ble utført av egne rørleggere på PipeLifes fabrikk.

  • Innledningsvis mottok vi et ferdig BIM'et prosjekt. Innholdene alt vi behøvde av kapp og plukklister. Deretter benyttet vi «Solibri Anywhere» for å se nærmere på den enkelte komponent. Selve rørkappingen og prefabrikasjonen ble utført onsdag 18. mars. Bilen ble lastet opp fredag 20. mars og mandag 23. mars var alt levert på byggeplass i Bergen. Klart for montering. Tilbakemeldingene så langt har vært positive. Merkingen og logistikken fungerer ypperlig. Og rørleggerne syns det er både tidsbesparende og oversiktlig å ha ferdige rør med påsatte komponenter. Ikke bare slipper de jobben med å skru selv, de trenger heller ikke å ha med seg en egen eske deler de må grave i. Jeg er rimelig viss på at dette er fremtiden, men skal vi komme oss videre må flere på banen. Det er mye som skal lages og vi trenger flere ildsjeler, flere fremoverlente byggeiere og ikke minst modige entreprenører som tør å teste ut ny metodikk, sier Løften.

Sparer tid i grøften

Chr. M. Vestrheim AS' rørlegger og BIM-spesialist i Christian Svendal, er av den oppfatning at jobben ute på plass med dette går langt raskere. Rørene blir satt sammen som et byggesett. Hvert rør har sin unike ID hvor rørdelene som trengs for å koble rørene sammen er ferdig montert fra fabrikk. Og at den enkelte håndverker ikke bruker tid på å lete etter deler, eller kappe og frese rør.

  • Det eneste vi står igjen med i grøften etter jobben er gjort er stroppene rørene ble heist inn med og tuben med smøremiddel for sammenføyningen av rørene. Det som hos oss gjerne ville vært kapp og ekstrabestilling av deler – bare for å være på den sikre siden når jobben utføres -ligger nå igjen på fabrikken til Pipelife. Det sier seg selv at vi sparer mye tid i grøften. Enklere materialhåndtering, ingen kapping og fresing, ingen leting etter deler, ingen retur og heller ikke noe søppel, fører til at vi alle leverer nøyaktig som modellert og planlagt. Tilbakemeldingene fra håndverkerne som utførte jobben var utelukkende positive, sier Svendal.

En test av «Avfallsfrie byggeplasser»

Løften mener at han gjennom denne piloten har fått bekreftet de prinsippene beskrevet av BA-Digitals John R ligger i konseptet «Avfallsfrie Byggeplasser». Og at prefabrikasjon, bedre logistikk og dypere digitalisering er nøkkelen til fremtiden. En tilnærming som vi gi mange positive effekter, men at det også er en rekke utfordringer som må løses.

  •  Skal vi lykkes med «Avfallsfrie byggeplasser» tror jeg vi langt på vei må eliminere rommet for feil på byggeplass. Dette vil blant annet kreve en intelligent, direkte logistikk og en tettere dialog mellom utbygger, entreprenør og leverandør. Og vi må ta i bruk de digitale verktøyene for samhandling og presisjon bredt. For oss er arenaer som BIM Verdi og derfor viktig. Vi trenger rett og slett noen å digitalisere sammen med, og vi går inn som partner for dette arbeidet og for å være en pådriver for at alle velger «riktige» standarder, avslutter Løften.

Katalog

Her finner du måldata, illustrasjoner og artikkelnummer.

Produktkatalog