Image picture

Fremtiden er en del av livet vårt. La oss forberede og forme det nå.

#future

Vi vil ikke lene oss tilbake og vente på at fremtiden skal skje. Klimaendringer, forurensning, urbanisering, et raskere enn noen gang endring og datadrevet samfunn, ny teknologi, etc., dette er bare noen av moteordene i vår tid.

Vi ser på disse som et kall for å ta fremtiden i egne hender. Vi har kunnskapen, kreativiteten, partnerne og drivkraften til å forutse fremtidige behov og raskt tilpasse oss det uforutsigbare.

Det har vi ikke prøvd før, så det får vi sikkert til

Hans Mogstad, Teknisk sjef

- Sitatet til Pippi Langstrømpe er noe som har fulgt FOU avdelingen i mange år. 

Pipelife Norge har egen FOU avdeling ved hovedkontor i Surnadal. Dette gjør at vi har mange gode, innovative løsninger som vi kan teste ut lokalt. Vi har flere eksempler på at våre kunder eller ansatte kommer opp med ideer som blir til innvovative produkter.

Hans Mogstad
3d modeller

Last ned våre 3d modeller

Du kan laste ned våre 3D-modeller til de ulike fagene. Våre modeller finnes i de store "VA-bibliotekene" Novapoint VA og VARDAK. Modellene kan også fås direkte fra Pipelife om ønskelig.

smart infrastruktur

Smart & Digital

Pipelife horisont arbeider med å utvikle smarte rørsystem. Med ny teknologi kan vi koble på sensorikk i rør og kummer for overvåkning. Les mer om hva Pipelife Horisont kan gjøre for deg.


Vi skaper innovasjon

Innovasjon handler ikke nødvendigvis om alltid å komme først, det handler også om å gjøre ting bedre. Vår FoU-divisjon har et veldig klart mål: å kontinuerlig utfordre status quo og å forutse fremtidige behov med varige løsninger.

I vårt forsøk på kontinuerlig å utfordre oss selv og kilden til innovative ideer, lanserte vi "Ideas & More" i 2009 for ansatte i Pipelife for å bøye sine kreative muskler og be om innovative løsninger for produksjonsprosesser, avfall, gjenvinning og miljøutvikling.

Senior grandfather helping grandson ride on kids toy car. Happy old man pushing car while boy driving on street. Grandparent playing with little boy on gokart.

Se våre fremtidsrettede løsninger

Vår verden utvikler seg kontinuerlig. Og det er vi også. Takket være vårt utrolige globale Pipelife talent og tilbakemeldinger og forslag fra våre kunder, er vi i stand til å tilby pålitelige og intuitive systemer som oppfyller morgendagens behov

Nytt smart tiltak mot flommen

Sensorer skal overvåke et par trøblete stikkrenner under E6 i Gudbrandsdalen. 

- Vi ønsker å teste og ta i bruk utstyr som gir oss bedre oversikt over tilstanden på våre vegobjekter. Disse sensorene vil overvåke vannstanden ved stikkrennene, noe vi fram til nå bare har kunnet gjøre ved at vi eller driftsentreprenøren har tatt befaringer, sier Petter Storødegård ved Drift øst 1 i Statens vegvesen.

Smarte rør SVV 2

KAN FORUTSE HENDELSER FØR DE SKJER

– Ved å sensorere opp ledningsnettet kan driftspersonell få en tidlig identifikasjon på at noe skjer. Kombinert med å løfte sensordataene opp i en skyplattform, sette på algoritmer, maskinlæring, kunstig intelligens og alt som er mulig nå, gjerne kombinert med værdata, kan vi forutsi et hendelsesforløp før det faktisk skjer, sier leder av Horisont-programmet i Pipelife, Eirin Kalstø.

Smarte rør

Badetemperatur og vannkvalitet i Lillesand kommune

Piloten i Lillesand har en sommerlig snert med måling av temperatur og vannkvalitet på populære badesteder, i bakker og vassdrag. Her får vi testet teknologien vår i et annet miljø, og forsket på batterilevetid, publikumseksponering av hardware mm. Lillesand kommune er en meget foroverlent kommune med en digital offensiv, så dette er et bekjentskap vi gleder oss til å utvikle.

Smarte rør badetemperatur

Kvalitet, kontroll og framtida i fokus

Veiprosjektet på strekningen E18 Tvedestrand-Arendal er ferdigstilt. Det bygges og legges for framtida med tanke på lang levetid, derfor installerer de mye rør for ekstra kapasitet. I tunnel blir alle rør støpt inn i himling for ekstra brannsikkerhet.

E18 - Tvedestrand, Arendal

Kontakt oss

Har du hendvendelser eller spørsmål til oss? Ta kontakt med oss her.

Get in Touch

Katalog

Her finner du måldata, illustrasjoner og artikkelnummer.

Produktkatalog